У кошику немає товарів. Почніть покупки в нашому каталозі
Борна кислота Склад: діюча речовина: кислота борна; 1 банка або контейнер, або пакет містять 10 г кислоти борної. Лікарська форма. Порошок кристалічний. Основні фізико-хімічні властивості: кристалічний порошок або кристали білого кольору, або безбарвні блискучі жирні на дотик пластинки. Купити Борну кислоту можна в інтернет-магазині ekomed-shop.com.ua. Фармакотерапевтична група. Антисептичні та дезінфікуючі засоби. Код АТХ D08A D. Фармакологічні властивості.        Фармакодинаміка. Борна кислота має антисептичну і фунгістатичну активність, а також чинить в’яжучу дію. Коагулює білки (у тому числі ферментні) мікробної клітини, порушує проникність клітинної оболонки. 5 % водний розчин інгібує процеси фагоцитозу, 2—4 % розчин затримує ріст і розвиток бактерій. Має слабку подразнювальну дію на грануляційні тканини. Фармакокінетика. Адсорбується через уражену ділянку шкіри, слизову оболонку травного тракту (при випадковому потраплянні всередину). Препарат добре проникає через шкіру і слизові оболонки; погано виводиться з організму і може накопичуватися у внутрішніх органах та тканинах.        Клінічні характеристики. Показання. Кон’юнктивіти, дерматити, екземи, у тому числі мокнуча екзема, попрілості, піодермія, гострі та хронічні отити, кольпіти. Протипоказання. Підвищена чутливість до кислоти борної, порушення функції нирок, хронічний мезотимпаніт з нормальною або незначно зміненою слизовою оболонкою, травматичні перфорації барабанної перетинки; період вагітності або годування груддю, для обробки молочних залоз. Особливі заходи безпеки. Не застосовувати препарат на великі ділянки шкіри. Не застосовувати для промивання порожнин тіла — можливе всмоктування. Не допускати потрапляння препарату в очі. Водні розчини готувати з порошку ex tempore. Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Взаємодія поки що невідома. При одночасному застосуванні будь-яких інших лікарських засобів слід повідомити лікарю. Особливості застосування. Застосування у період вагітності або годування груддю. Препарат протипоказаний у період вагітності або годування груддю. Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не досліджена. Спосіб застосування та дози.   Борну кислоту застосовувати дорослим, враховуючи при цьому можливість нанесення лише на обмежені ділянки тіла. 0,5 %, 1 %, 2 %, 3 % спиртові розчини (0,5 г, 1 г, 2 г або 3 г борної кислоти, етанолу 70 % до 100 мл) застосовувати при отитах: у зовнішній слуховий прохід вводити змочені розчином турунди, а також закапувати по 3—5 крапель 2—3 рази на добу. При дерматитах, мокнучій екземі для примочок використовувати 3 % водний розчин (3 г борної кислоти в 100 мл води). Водні  розчини готувати з порошку ex tempore. При піодермії, попрілостях для змазування уражених ділянок застосовувати також у вигляді 10 % розчину у гліцерині (10 г борної кислоти, гліцерину до 100 мл). Цей розчин використовувати і для змазування слизової оболонки при кольпітах. Для промивання кон’юктивального мішка при кон’юктивітах призначати 2 % водний розчин (2 г борної кислоти в 100 мл води). Тривалість курсу лікування – не більше 3—5 діб.  Діти. Препарат не застосовується дітям. Передозування. Симптоми гострого отруєння: нудота, блювання, діарея, порушення кровообігу та пригнічення центральної нервової системи, зниження температури тіла, шок, кома, еритематозний висип. У разі тяжкого отруєння вживати заходів щодо підтримання важливих функцій організму, проводити гемодіаліз або перитонеальний діаліз, замінне переливання крові. При тривалому застосуванні препарату на великих за площею ділянках шкіри можуть виникати симптоми хронічної інтоксикації: набряк тканин, виснаження, стоматит, екзема, порушення менструального циклу у жінок, анемія, судоми, алопеція. У цих випадках препарат слід відмінити, проводити симптоматичне лікування. Побічні реакції. Можливий (особливо при передозуванні, тривалому застосуванні, порушенні функції нирок) розвиток гострих і хронічних реакцій: нудоти, блювання, головного болю, сплутаності свідомості, судом, поносу, шкірного висипу, десквамації епітелію. Можливі алергічні реакції, у тому числі почервоніння шкіри, свербіж, кропив’янка, набряк, розвиток анафілактичної реакції, включаючи шок; можлива олігурія. У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря! Термін придатності. 5 років. Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Упаковка. По 10 г у пакетах або контейнерах, або банках. Категорія відпуску. Без рецепта. Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode:4820072676608 Борная кислота Состав: действующее вещество: кислота борная; 1 банка или контейнер, или пакет содержит 10 г кислоты борной. Лекарственная форма. Порошок кристаллический. Основные физико-химические свойства: кристаллический порошок или кристаллы белого цвета или бесцветные блестящие жирные на ощупь пластинки. Купить Борную кислоту можно в интернет-магазине ekomed-shop.com.ua. Фармакотерапевтическая группа. Антисептические и дезинфицирующие средства. Код АТХ D08A D. Фармакологические свойства. Фармакодинамика. Борная кислота имеет антисептическое и фунгистатическое активность, а также оказывает вяжущее действие. Коагулирует белки (в том числе ферментные) микробной клетки, нарушает проницаемость клеточной оболочки. 5 % водный раствор ингибирует процессы фагоцитоза, 2-4 % раствор задерживает рост и развитие бактерий. Оказывает слабое раздражающее действие на грануляційні ткани. Фармакокинетика. Адсорбируется через пораженный участок кожи, слизистую оболочку пищеварительного тракта (при случайном попадании внутрь). Препарат хорошо проникает через кожу и слизистые оболочки; плохо выводится из организма и может накапливаться во внутренних органах и тканях. Клинические характеристики. Показания. Конъюнктивиты, дерматиты, экземы, в том числе мокнущая экзема, опрелости, пиодермия, острые и хронические отиты, кольпиты. Противопоказания. Повышенная чувствительность к кислоте борной, нарушение функции почек, хронический мезотимпанит с нормальной или незначительно измененной слизистой оболочкой, травматические перфорации барабанной перепонки; период беременности или кормления грудью, для обработки молочных желез. Особые меры безопасности. Не применять препарат на большие участки кожи. Не применять для промывания полостей тела — возможно всасывание. Не допускать попадания препарата в глаза. Водные растворы готовить из порошка ex tempore. Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. Взаимодействие пока что неизвестна. При одновременном применении любых других лекарственных средств следует сообщить врачу. Особенности применения. Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат противопоказан в период беременности или кормления грудью. Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не исследована. Способ применения и дозы. Борную кислоту применять взрослым, учитывая при этом возможность нанесения лишь на ограниченные участки тела. 0,5 %, 1 %, 2 %, 3 % спиртовые растворы (0,5 г, 1 г, 2 г или 3 г борной кислоты, этанола 70 % 100 мл) применять при отитах: в наружный слуховой проход вводить смоченные раствором турунды, а также закапывают по 3-5 капель 2-3 раза в сутки. При дерматитах, мокнущей экземе для примочек использовать 3 % водный раствор (3 г борной кислоты в 100 мл воды). Водные растворы готовить из порошка ex tempore. При пиодермии, опрелостях для смазывания пораженных участков применять также в виде 10 % раствора в глицерине (10 г борной кислоты, глицерина 100 мл). Этот раствор использовать и для смазывания слизистой оболочки при кольпитах. Для промывания кон'юктивального мешка при кон'юктивітах назначать 2 % водный раствор (2 г борной кислоты в 100 мл воды). Продолжительность курса лечения – не более 3-5 суток. Дети. Препарат не применяется детям. Передозировка. Симптомы острого отравления: тошнота, рвота, диарея, нарушение кровообращения и угнетение центральной нервной системы, снижение температуры тела, шок, кома, эритематозная сыпь. В случае тяжелого отравления принимать меры для поддержания важных функций организма, проводить гемодиализ или перитонеальный диализ, обменное переливание крови. При длительном применении препарата на больших по площади участках кожи могут возникать симптомы хронической интоксикации: отек тканей, истощение, стоматит, экзема, нарушение менструального цикла у женщин, анемия, судороги, алопеция. В этих случаях препарат следует отменить, проводить симптоматическое лечение. Побочные реакции. Возможно (особенно при передозировке, длительном применении, нарушении функции почек) развитие острых и хронических реакций: тошноты, рвоты, головной боли, спутанности сознания, судорог, поноса, кожной сыпи, десквамации эпителия. Возможны аллергические реакции, в том числе покраснение кожи, зуд, крапивница, отек, развитие анафилактической реакции, включая шок; возможна олигурия. В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу! Срок годности. 5 лет. Препарат нельзя применять после окончания срока годности, указанного на упаковке. Условия хранения. Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Упаковка. По 10 г в пакетах или контейнерах или банках. Категория отпуска. Без рецепта. Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode:4820072676608

Борна кислота Ключі здоров’я 10 г (Україна)

23 грн.
16 грн.
Артикул: 7931
Вага: 10 г
Купити

Борна кислота

Склад:

діюча речовина: кислота борна;

1 банка або контейнер, або пакет містять 10 г кислоти борної.

Лікарська форма. Порошок кристалічний.

Основні фізико-хімічні властивості: кристалічний порошок або кристали білого кольору, або безбарвні блискучі жирні на дотик пластинки.

Купити Борну кислоту можна в інтернет-магазині ekomed-shop.com.ua.

Фармакотерапевтична група. Антисептичні та дезінфікуючі засоби. Код АТХ D08A D.

Фармакологічні властивості.

       Фармакодинаміка.

Борна кислота має антисептичну і фунгістатичну активність, а також чинить в’яжучу дію. Коагулює білки (у тому числі ферментні) мікробної клітини, порушує проникність клітинної оболонки. 5 % водний розчин інгібує процеси фагоцитозу, 2—4 % розчин затримує ріст і розвиток бактерій. Має слабку подразнювальну дію на грануляційні тканини.

Фармакокінетика.

Адсорбується через уражену ділянку шкіри, слизову оболонку травного тракту (при випадковому потраплянні всередину).

Препарат добре проникає через шкіру і слизові оболонки; погано виводиться з організму і може накопичуватися у внутрішніх органах та тканинах.

       Клінічні характеристики.

Показання.

Кон’юнктивіти, дерматити, екземи, у тому числі мокнуча екзема, попрілості, піодермія, гострі та хронічні отити, кольпіти.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до кислоти борної, порушення функції нирок, хронічний мезотимпаніт з нормальною або незначно зміненою слизовою оболонкою, травматичні перфорації барабанної перетинки; період вагітності або годування груддю, для обробки молочних залоз.

Особливі заходи безпеки.

Не застосовувати препарат на великі ділянки шкіри. Не застосовувати для промивання порожнин тіла — можливе всмоктування. Не допускати потрапляння препарату в очі.

Водні розчини готувати з порошку ex tempore.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Взаємодія поки що невідома.

При одночасному застосуванні будь-яких інших лікарських засобів слід повідомити лікарю.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Препарат протипоказаний у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не досліджена.

Спосіб застосування та дози.  

Борну кислоту застосовувати дорослим, враховуючи при цьому можливість нанесення лише на обмежені ділянки тіла. 0,5 %, 1 %, 2 %, 3 % спиртові розчини (0,5 г, 1 г, 2 г або 3 г борної кислоти, етанолу 70 % до 100 мл) застосовувати при отитах: у зовнішній слуховий прохід вводити змочені розчином турунди, а також закапувати по 3—5 крапель 2—3 рази на добу.

При дерматитах, мокнучій екземі для примочок використовувати 3 % водний розчин (3 г борної кислоти в 100 мл води). Водні  розчини готувати з порошку ex tempore.

При піодермії, попрілостях для змазування уражених ділянок застосовувати також у вигляді 10 % розчину у гліцерині (10 г борної кислоти, гліцерину до 100 мл). Цей розчин використовувати і для змазування слизової оболонки при кольпітах.

Для промивання кон’юктивального мішка при кон’юктивітах призначати 2 % водний розчин (2 г борної кислоти в 100 мл води).

Тривалість курсу лікування – не більше 3—5 діб.

 Діти.

Препарат не застосовується дітям.

Передозування.

Симптоми гострого отруєння: нудота, блювання, діарея, порушення кровообігу та пригнічення центральної нервової системи, зниження температури тіла, шок, кома, еритематозний висип. У разі тяжкого отруєння вживати заходів щодо підтримання важливих функцій організму, проводити гемодіаліз або перитонеальний діаліз, замінне переливання крові. При тривалому застосуванні препарату на великих за площею ділянках шкіри можуть виникати симптоми хронічної інтоксикації: набряк тканин, виснаження, стоматит, екзема, порушення менструального циклу у жінок, анемія, судоми, алопеція. У цих випадках препарат слід відмінити, проводити симптоматичне лікування.

Побічні реакції.

Можливий (особливо при передозуванні, тривалому застосуванні, порушенні функції нирок) розвиток гострих і хронічних реакцій: нудоти, блювання, головного болю, сплутаності свідомості, судом, поносу, шкірного висипу, десквамації епітелію.

Можливі алергічні реакції, у тому числі почервоніння шкіри, свербіж, кропив’янка, набряк, розвиток анафілактичної реакції, включаючи шок; можлива олігурія.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!

Термін придатності. 5 років.

Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 10 г у пакетах або контейнерах, або банках.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode:4820072676608


Борная кислота

Состав:

действующее вещество: кислота борная;

1 банка или контейнер, или пакет содержит 10 г кислоты борной.

Лекарственная форма. Порошок кристаллический.

Основные физико-химические свойства: кристаллический порошок или кристаллы белого цвета или бесцветные блестящие жирные на ощупь пластинки.

Купить Борную кислоту можно в интернет-магазине ekomed-shop.com.ua.

Фармакотерапевтическая группа. Антисептические и дезинфицирующие средства. Код АТХ D08A D.

Фармакологические свойства.

Фармакодинамика.

Борная кислота имеет антисептическое и фунгистатическое активность, а также оказывает вяжущее действие. Коагулирует белки (в том числе ферментные) микробной клетки, нарушает проницаемость клеточной оболочки. 5 % водный раствор ингибирует процессы фагоцитоза, 2-4 % раствор задерживает рост и развитие бактерий. Оказывает слабое раздражающее действие на грануляційні ткани.

Фармакокинетика.

Адсорбируется через пораженный участок кожи, слизистую оболочку пищеварительного тракта (при случайном попадании внутрь).

Препарат хорошо проникает через кожу и слизистые оболочки; плохо выводится из организма и может накапливаться во внутренних органах и тканях.

Клинические характеристики.

Показания.

Конъюнктивиты, дерматиты, экземы, в том числе мокнущая экзема, опрелости, пиодермия, острые и хронические отиты, кольпиты.

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к кислоте борной, нарушение функции почек, хронический мезотимпанит с нормальной или незначительно измененной слизистой оболочкой, травматические перфорации барабанной перепонки; период беременности или кормления грудью, для обработки молочных желез.

Особые меры безопасности.

Не применять препарат на большие участки кожи. Не применять для промывания полостей тела — возможно всасывание. Не допускать попадания препарата в глаза.

Водные растворы готовить из порошка ex tempore.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

Взаимодействие пока что неизвестна.

При одновременном применении любых других лекарственных средств следует сообщить врачу.

Особенности применения.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Препарат противопоказан в период беременности или кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Не исследована.

Способ применения и дозы.

Борную кислоту применять взрослым, учитывая при этом возможность нанесения лишь на ограниченные участки тела. 0,5 %, 1 %, 2 %, 3 % спиртовые растворы (0,5 г, 1 г, 2 г или 3 г борной кислоты, этанола 70 % 100 мл) применять при отитах: в наружный слуховой проход вводить смоченные раствором турунды, а также закапывают по 3-5 капель 2-3 раза в сутки.

При дерматитах, мокнущей экземе для примочек использовать 3 % водный раствор (3 г борной кислоты в 100 мл воды). Водные растворы готовить из порошка ex tempore.

При пиодермии, опрелостях для смазывания пораженных участков применять также в виде 10 % раствора в глицерине (10 г борной кислоты, глицерина 100 мл). Этот раствор использовать и для смазывания слизистой оболочки при кольпитах.

Для промывания кон'юктивального мешка при кон'юктивітах назначать 2 % водный раствор (2 г борной кислоты в 100 мл воды).

Продолжительность курса лечения – не более 3-5 суток.

Дети.

Препарат не применяется детям.

Передозировка.

Симптомы острого отравления: тошнота, рвота, диарея, нарушение кровообращения и угнетение центральной нервной системы, снижение температуры тела, шок, кома, эритематозная сыпь. В случае тяжелого отравления принимать меры для поддержания важных функций организма, проводить гемодиализ или перитонеальный диализ, обменное переливание крови. При длительном применении препарата на больших по площади участках кожи могут возникать симптомы хронической интоксикации: отек тканей, истощение, стоматит, экзема, нарушение менструального цикла у женщин, анемия, судороги, алопеция. В этих случаях препарат следует отменить, проводить симптоматическое лечение.

Побочные реакции.

Возможно (особенно при передозировке, длительном применении, нарушении функции почек) развитие острых и хронических реакций: тошноты, рвоты, головной боли, спутанности сознания, судорог, поноса, кожной сыпи, десквамации эпителия.

Возможны аллергические реакции, в том числе покраснение кожи, зуд, крапивница, отек, развитие анафилактической реакции, включая шок; возможна олигурия.

В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу!

Срок годности. 5 лет.

Препарат нельзя применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения.

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка.

По 10 г в пакетах или контейнерах или банках.

Категория отпуска. Без рецепта.

Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode:4820072676608

Залишити свій відгук про цей товар:
...або задайте запитання
Вхід в особистий кабінет ×
Відновлення паролю ×
Введіть email адресу, як при реєстрації.
Ми вишлемо на неї ссилку для відновлення паролю.
Реєстрація особистого кабінету покупця ×