У кошику немає товарів. Почніть покупки в нашому каталозі
Цигапант форте  Еліт Фарм Cigapante forte Elite Pharm Медицина нерідко стикається з випадками поєднання захворювань, що вимагає комплексного підходу, включаючи медикаментозну терапію препаратами різних класів, дієтотерапію, призначення вітамінів та імуномодуляторів. Останніми роками в клінічній практиці все частіше застосовуються біологічно активні добавки до їжі, що сприяють нормалізації та/або активізації роботи систем організму. Біодобавка „Цигапант форте” на основі порошку з рогів північного оленя містить комплекс біологічно активних речовин, необхідних для регуляції обмінних процесів і нормального функціонування всіх органів і систем в організмі людини, що включає: 63 макро- і мікроелементи, 12 вітамінів, 20 амінокислот, колагенові та неколагенові білки, а також інші біологічно активні речовини (протеоглікани, глікозамінглікани, похідні нуклеїнових кислот), які є необхідними для регуляції всіх обмінних процесів в організмі людини. ДД "Цигапант форте" - це природний комплекс мінералів, амінокислот, білків і вітамінів, що має клінічно доведену імуномодулюючу (виявляється в підвищенні як неспецифічної, так і специфічної резистентності організму), антиоксидантну (гальмує утворення вільних радикалів, внаслідок чого зменшується вміст первинних і вторинних продуктів кисневого окислення) та адаптогенну (пов'язану з активацією обмінних процесів в організмі) дії. В його склад входять більше 60 мікро- і макроелементів. Кремній - виконує важливу роль в розвитку з'єднувальної та хрящової тканини, формуванні кісткової системи, є необхідним для нормальної діяльності серця, судин і легенів. Важливий елемент для підвищення опірності організму до різних несприятливих впливів. Селен - має виражені антиоксидантні властивості, стимулює утворення антитіл і тим самим підвищує захист організму від інфекцій та простуд. Бере участь в ерітропоезі. Хром - здійснює активний вплив на засвоюваність глюкози та рівень цукру в крові. Залізо, мідь, нікель, кобальт беруть участь в процесах кровотворення. Алюміній, фтор беруть участь у формуванні та зміцненні з'єднувальної тканини. Талій, телур, золото, олово є необхідними для активізації центральної нервової системи. Та інші елементи, потрібні для роботи всіх органів. 20 амінокислот, які необхідні для нормальної життєдіяльності всього організму та беруть участь у всіх життєво важливих процесах, зокрема незамінні амінокислоти: треонін, валін, метіонін, лейцин, ізолейцин, лізин, гістидін. 12 вітамінів, що є необхідними для нормального росту та розвитку, підвищення розумової та фізичної працездатності: А, В1, В3, В6, В12, РР, Д, В9, Н, мезо-інозит, що мають антиоксидантну дію: С, Е. Жирні кислоти, колагенові та неколагенові білки: багато з них є могутніми регуляторами клітинних процесів, порушення яких лежить в основі розвитку остеопорозу, цукрового діабету, туберкульозу. Властивості: нормалізує функціональні показники імунної системи нормалізує діяльність серцевосудинної системи має виражений протизапальний вплив на тканину передміхурової залози на різних стадіях простатиту покращує сексуальну функцію у вигляді нормалізації ерекції, підвищує сексуальну активність, скорочує рефрактерну стадію між повторними статевими актами знижує число гнійних ускладнень знижує частоту побічних реакцій на протитуберкульозні препарати стимулює зростання та розвиток кістковом'язової тканини збільшує концентрацію гемоглобіну; сприяє збільшенню кількості еритроцитів і тромбоцитів ДД "Цигапант форте" рекомендується як допоміжний засіб з метою корекції раціону харчування в наступних випадках: чоловікам при запальних процесах в тканинах передміхурової залози на різних стадіях простатиту при переломах кісток для нормалізації процесів репаративного остеогенезу, зміцнення кісткової маси та прискореного утворення кісткової мозолі при гіпофункції щитовидної залози, яка пов'язана з недостатністю йоду при недугах шлунковокишкового тракту: гастритах, виразках шлунку, дисбактеріозі кишечника, синдромі "роздратованої" товстої кишки, хронічному коліті особам, які піддавалися впливу радіації або проживали на радіоактивно забруднених територіях внаслідок аварій, чи піддаються значному радіаційному впливу за медичними показаннями Не є лікарським засобом. Рекомендації щодо споживання: дорослим по 2 капсули двічі на день під час їжі курсами по 5-10 днів з перервою між курсами 2-3 дні. Протипоказання: не рекомендується при особистій чутливості до продукту; дітям до 12 років; вагітним та годувальницям. Склад: порошок з рогів північного оленя - 500 мг, наповнювачі: крохмаль картопляний, лактоза, МКЦ. Купити Цигапант форте можна в інтернет-магазині ekomed-shop.com.ua.   Умови зберігання: зберігати в сухому місці при температурі від 5 до 20С. Термін придатності: 24 місяці від дати виготовлення при умові зберігання герметичності упаковки. Сертифіковано Міністерством Охорони Здоров'я України Цигапант форте Элит Фарм ДД "Цигапант форте" на основе порошка из рогов северного оленя содержит комплекс биологически активных веществ, необходимых для регуляции обменных процессов и нормального функционирования всех органов и систем в организме человека, который включает: 63 макроэлемента и микроэлемента, 12 витаминов, 20 аминокислот, коллагеновые и неколлагеновые белки, а также другие биологически активные вещества (протеогликаны, глюкозаминогликаны, производные нуклеиновых кислот), которые являются необходимыми для регуляции всех обменных процессов в организме человека. Препарат рекомендуется как общеукрепляющее средство – природный комплекс биологически активных веществ (макро- и микроэлементов, аминокислот, белков и витаминов), который имеет иммуномодулирующее, антиоксидантное и адаптогенное действие. ДД "Цигапант форте» - это природный комплекс минералов, аминокислот, белков и витаминов, имеет клинически доказанную иммуномодулирующее (проявляется в повышении как неспецифической, так и специфической резистентности организма), антиоксидантное (тормозит образование свободных радикалов, в результате чего уменьшается содержание первичных и вторичных продуктов кислородного окисления) и адаптогенное (связанную с активацией обменных процессов в организме) действия. Кремний - играет важную роль в развитии соединительной и хрящевой ткани, формировании костной системы, необходимо для нормальной деятельности сердца, сосудов и легких. Важный элемент для повышения сопротивляемости организма к различным неблагоприятным воздействиям. Селен - обладает выраженными антиоксидантными свойствами, стимулирует образование антител и тем самым повышает защиту организма от инфекций и простуд. Участвует в эритропоэза. Хром - осуществляет активное воздействие на усвояемость глюкозы и уровень сахара в крови. Железо, медь, никель, кобальт участвуют в процессах кроветворения. Алюминий, фтор участвуют в формировании и укреплении соединительной ткани. Таллий, теллур, золото, олово необходимы для активизации центральной нервной системы. И другие элементы, необходимые для работы всех органов. 20 аминокислот, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности всего организма и участвуют во всех жизненно важных процессах, в частности незаменимые аминокислоты: треонин, валин, метионин, лейцин, изолейцин, лизин, гистидин. 12 витаминов, которые необходимы для нормального роста и развития, повышения умственной и физической работоспособности: А, В1, В3, В6, В12, РР, Д, В9, Н, мезо-инозит, что обладают антиоксидантным действием: С, Е. Жирные кислоты, коллагеновые и неколлагеновые белки: многие из них являются мощными регуляторами клеточных процессов, нарушение которых лежит в основе развития остеопороза, сахарного диабета, туберкулеза. Cвойства: нормализует функциональные показатели иммунной системы нормализует деятельность сердечно-сосудистой системы обладает выраженным противовоспалительным воздействие на ткань предстательной железы на различных стадиях простатита улучшает сексуальную функцию в виде нормализации эрекции, повышает сексуальную активность, сокращает рефрактерной стадию между повторными половыми актами снижает число гнойных осложнений снижает частоту побочных реакций на противотуберкулезные препараты стимулирует рост и развитие кистковомьязовои ткани увеличивает концентрацию гемоглобина способствует увеличению количества эритроцитов и тромбоцитов ДД "Цигапант форте» рекомендуется как вспомогательное средство с целью коррекции рациона питания в следующих случаях: мужчинам при воспалительных процессах в тканях предстательной железы на различных стадиях простатита при переломах костей для нормализации процессов репаративного остеогенеза, укрепления костной массы и ускоренного образования костной мозоли при гипофункции щитовидной железы, которая связана с недостаточностью йода при болезнях желудочно-кишечного тракта: гастритах, язвах желудка, дисбактериозе кишечника, синдроме "раздраженной" толстой кишки, хроническом колите лицам, которые подвергались воздействию радиации или проживающих на радиоактивно загрязненных территориях в результате аварий или подвергаются значительному радиационному воздействию по медицинским показаниям Состав: порошок из рогов северного оленя - 500 мг. Купить Цигапант форте можно в интернет-магазине ekomed-shop.com.ua. Способ применения: взрослым по 2 капсулы дважды в день во время приема еды, курсами по 5-10 дней с перерывом между курсами 2-3 дня.  

Цигапант форте Еліт Фарм № 50 (Україна)

224 грн.
Артикул: 11204
Купити

Цигапант форте  Еліт Фарм

Cigapante forte Elite Pharm

Медицина нерідко стикається з випадками поєднання захворювань, що вимагає комплексного підходу, включаючи медикаментозну терапію препаратами різних класів, дієтотерапію, призначення вітамінів та імуномодуляторів.

Останніми роками в клінічній практиці все частіше застосовуються біологічно активні добавки до їжі, що сприяють нормалізації та/або активізації роботи систем організму.

Біодобавка „Цигапант форте” на основі порошку з рогів північного оленя містить комплекс біологічно активних речовин, необхідних для регуляції обмінних процесів і нормального функціонування всіх органів і систем в організмі людини, що включає: 63 макро- і мікроелементи, 12 вітамінів, 20 амінокислот, колагенові та неколагенові білки, а також інші біологічно активні речовини (протеоглікани, глікозамінглікани, похідні нуклеїнових кислот), які є необхідними для регуляції всіх обмінних процесів в організмі людини.

ДД "Цигапант форте" - це природний комплекс мінералів, амінокислот, білків і вітамінів, що має клінічно доведену імуномодулюючу (виявляється в підвищенні як неспецифічної, так і специфічної резистентності організму), антиоксидантну (гальмує утворення вільних радикалів, внаслідок чого зменшується вміст первинних і вторинних продуктів кисневого окислення) та адаптогенну (пов'язану з активацією обмінних процесів в організмі) дії.

В його склад входять більше 60 мікро- і макроелементів.

Кремній - виконує важливу роль в розвитку з'єднувальної та хрящової тканини, формуванні кісткової системи, є необхідним для нормальної діяльності серця, судин і легенів. Важливий елемент для підвищення опірності організму до різних несприятливих впливів.

Селен - має виражені антиоксидантні властивості, стимулює утворення антитіл і тим самим підвищує захист організму від інфекцій та простуд. Бере участь в ерітропоезі.

Хром - здійснює активний вплив на засвоюваність глюкози та рівень цукру в крові.

Залізо, мідь, нікель, кобальт беруть участь в процесах кровотворення.

Алюміній, фтор беруть участь у формуванні та зміцненні з'єднувальної тканини.

Талій, телур, золото, олово є необхідними для активізації центральної нервової системи. Та інші елементи, потрібні для роботи всіх органів.

20 амінокислот, які необхідні для нормальної життєдіяльності всього організму та беруть участь у всіх життєво важливих процесах, зокрема незамінні амінокислоти: треонін, валін, метіонін, лейцин, ізолейцин, лізин, гістидін.

12 вітамінів, що є необхідними для нормального росту та розвитку, підвищення розумової та фізичної працездатності: А, В1, В3, В6, В12, РР, Д, В9, Н, мезо-інозит, що мають антиоксидантну дію: С, Е.

Жирні кислоти, колагенові та неколагенові білки: багато з них є могутніми регуляторами клітинних процесів, порушення яких лежить в основі розвитку остеопорозу, цукрового діабету, туберкульозу.

Властивості:

 • нормалізує функціональні показники імунної системи
 • нормалізує діяльність серцевосудинної системи
 • має виражений протизапальний вплив на тканину передміхурової залози на різних стадіях простатиту
 • покращує сексуальну функцію у вигляді нормалізації ерекції, підвищує сексуальну активність, скорочує рефрактерну стадію між повторними статевими актами
 • знижує число гнійних ускладнень
 • знижує частоту побічних реакцій на протитуберкульозні препарати
 • стимулює зростання та розвиток кістковом'язової тканини
 • збільшує концентрацію гемоглобіну; сприяє збільшенню кількості еритроцитів і тромбоцитів

ДД "Цигапант форте" рекомендується як допоміжний засіб з метою корекції раціону харчування в наступних випадках:

 • чоловікам при запальних процесах в тканинах передміхурової залози на різних стадіях простатиту
 • при переломах кісток для нормалізації процесів репаративного остеогенезу, зміцнення кісткової маси та прискореного утворення кісткової мозолі
 • при гіпофункції щитовидної залози, яка пов'язана з недостатністю йоду
 • при недугах шлунковокишкового тракту: гастритах, виразках шлунку, дисбактеріозі кишечника, синдромі "роздратованої" товстої кишки, хронічному коліті
 • особам, які піддавалися впливу радіації або проживали на радіоактивно забруднених територіях внаслідок аварій, чи піддаються значному радіаційному впливу за медичними показаннями

Не є лікарським засобом.

Рекомендації щодо споживання: дорослим по 2 капсули двічі на день під час їжі курсами по 5-10 днів з перервою між курсами 2-3 дні.

Протипоказання: не рекомендується при особистій чутливості до продукту; дітям до 12 років; вагітним та годувальницям.

Склад: порошок з рогів північного оленя - 500 мг, наповнювачі: крохмаль картопляний, лактоза, МКЦ.

Купити Цигапант форте можна в інтернет-магазині ekomed-shop.com.ua.  

Умови зберігання: зберігати в сухому місці при температурі від 5 до 20С.

Термін придатності: 24 місяці від дати виготовлення при умові зберігання герметичності упаковки.

Сертифіковано Міністерством Охорони Здоров'я України


Цигапант форте Элит Фарм

ДД "Цигапант форте" на основе порошка из рогов северного оленя содержит комплекс биологически активных веществ, необходимых для регуляции обменных процессов и нормального функционирования всех органов и систем в организме человека, который включает: 63 макроэлемента и микроэлемента, 12 витаминов, 20 аминокислот, коллагеновые и неколлагеновые белки, а также другие биологически активные вещества (протеогликаны, глюкозаминогликаны, производные нуклеиновых кислот), которые являются необходимыми для регуляции всех обменных процессов в организме человека.

Препарат рекомендуется как общеукрепляющее средство – природный комплекс биологически активных веществ (макро- и микроэлементов, аминокислот, белков и витаминов), который имеет иммуномодулирующее, антиоксидантное и адаптогенное действие.

ДД "Цигапант форте» - это природный комплекс минералов, аминокислот, белков и витаминов, имеет клинически доказанную иммуномодулирующее (проявляется в повышении как неспецифической, так и специфической резистентности организма), антиоксидантное (тормозит образование свободных радикалов, в результате чего уменьшается содержание первичных и вторичных продуктов кислородного окисления) и адаптогенное (связанную с активацией обменных процессов в организме) действия.

Кремний - играет важную роль в развитии соединительной и хрящевой ткани, формировании костной системы, необходимо для нормальной деятельности сердца, сосудов и легких. Важный элемент для повышения сопротивляемости организма к различным неблагоприятным воздействиям.

Селен - обладает выраженными антиоксидантными свойствами, стимулирует образование антител и тем самым повышает защиту организма от инфекций и простуд. Участвует в эритропоэза.

Хром - осуществляет активное воздействие на усвояемость глюкозы и уровень сахара в крови.

Железо, медь, никель, кобальт участвуют в процессах кроветворения.

Алюминий, фтор участвуют в формировании и укреплении соединительной ткани.

Таллий, теллур, золото, олово необходимы для активизации центральной нервной системы. И другие элементы, необходимые для работы всех органов.

20 аминокислот, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности всего организма и участвуют во всех жизненно важных процессах, в частности незаменимые аминокислоты: треонин, валин, метионин, лейцин, изолейцин, лизин, гистидин.

12 витаминов, которые необходимы для нормального роста и развития, повышения умственной и физической работоспособности: А, В1, В3, В6, В12, РР, Д, В9, Н, мезо-инозит, что обладают антиоксидантным действием: С, Е.

Жирные кислоты, коллагеновые и неколлагеновые белки: многие из них являются мощными регуляторами клеточных процессов, нарушение которых лежит в основе развития остеопороза, сахарного диабета, туберкулеза.

Cвойства:

 • нормализует функциональные показатели иммунной системы
 • нормализует деятельность сердечно-сосудистой системы
 • обладает выраженным противовоспалительным воздействие на ткань предстательной железы на различных стадиях простатита
 • улучшает сексуальную функцию в виде нормализации эрекции, повышает сексуальную активность, сокращает рефрактерной стадию между повторными половыми актами
 • снижает число гнойных осложнений
 • снижает частоту побочных реакций на противотуберкулезные препараты
 • стимулирует рост и развитие кистковомьязовои ткани
 • увеличивает концентрацию гемоглобина
 • способствует увеличению количества эритроцитов и тромбоцитов

ДД "Цигапант форте» рекомендуется как вспомогательное средство с целью коррекции рациона питания в следующих случаях:

 • мужчинам при воспалительных процессах в тканях предстательной железы на различных стадиях простатита
 • при переломах костей для нормализации процессов репаративного остеогенеза, укрепления костной массы и ускоренного образования костной мозоли
 • при гипофункции щитовидной железы, которая связана с недостаточностью йода при болезнях желудочно-кишечного тракта: гастритах, язвах желудка, дисбактериозе кишечника, синдроме "раздраженной" толстой кишки, хроническом колите
 • лицам, которые подвергались воздействию радиации или проживающих на радиоактивно загрязненных территориях в результате аварий или подвергаются значительному радиационному воздействию по медицинским показаниям

Состав: порошок из рогов северного оленя - 500 мг.

Купить Цигапант форте можно в интернет-магазине ekomed-shop.com.ua.

Способ применения: взрослым по 2 капсулы дважды в день во время приема еды, курсами по 5-10 дней с перерывом между курсами 2-3 дня.

 

Залишити свій відгук про цей товар:
...або задайте запитання
Вхід в особистий кабінет ×
Відновлення паролю ×
Введіть email адресу, як при реєстрації.
Ми вишлемо на неї ссилку для відновлення паролю.
Реєстрація особистого кабінету покупця ×
Замовити зворотний дзвінок ×