У кошику немає товарів. Почніть покупки в нашому каталозі
Цинфорт 25 мг капсули № 20 Призначення: додаткове джерело цинку з метою корекції його дефіциту в організмі.ЦІНФОРТ містить гліцинат цинку: хелатні сполуки цинку і амінокислоти гліцин. Це забезпечує краще засвоєння цинку в кишечник навіть при наявності речовин, які погіршують всмоктування цинку, а також при станах, коли засвоєння цинку порушено. ЦІНФОРТ ДЛЯ стійкий імунітет І ПОЛІПШЕННЯ ПРОТИВІРУСНОЇ ЗАХИСТУ Цинк є одним з найважливіших мікроелементів, входячи до складу більше 300 металлоферментов, важливих для структурних, сигнальних і регуляторних процесів багатьох систем і органів. Цинк важливий для: метаболізму жирних кислот, збереження нормального рівня вітаміну А в крові;формування повноцінного і адекватного імунної відповіді організму;антиоксидантного захисту клітин;підтримки здоров'я кісток, шкіри, волосся, нігтів;підтримки нормального функціонування мозку: покращує пам'ять, розумову працездатність;підтримки якості зору. Дефіцит цинку може посилювати і впливати на:зниження імунітету (підвищена схильність до гострих респіраторних захворювань та зростання частоти розвитку діареї);порушення вуглеводного і ліпідного обміну, прояви гіпертензії;зниження концентрації уваги і пам'яті;зниження апетиту;розвиток дерматологічних захворювань (сенільному алопеції, осередкової алопеції, акне, ексфоліативний дерматит, псоріаз);швидкість загоєння ран і пошкоджень шкіри;якість зору (прояви нічний сліпоти і розвиток макулярної дегенерації)психічні та розумові розлади;розвиток гіпертрофії простати. Крім того, до груп ризику порушення процесів всмоктування, засвоєння або підвищеної втрати мікроелемента організмом, відносять осіб з наступними станами:цукровий діабет;цироз печінки;захворювання кишечника (целіакія, хвороба Крона, стеаторея, виразковий коліт), синдром короткої кишки, тривала діарея;перенесені операції з резекції шлунка;прояви генетичних патологій (синдром Дауна, акродерматит ентеропатіческій, серповидно-клітинна анемія, таласемія);захворювання нирок (нефротичний синдром, ниркова недостатність);хронічні інфекції, викликані зниженням активності імунної захисту;паразитарні інвазії кишечника;захворювання підшлункової залози;тривалий стрес і надмірне фізичне навантаження, перенесені травми;алкоголізм, анорексія, булімія, опіки та ін. Також дефіцит цинку може бути викликаний дієтою з низьким вмістом цинку. При цьому засвоєння цинку може погіршуватися в разі присутності в раціоні харчування:великої кількості продуктів, що містять фітинову кислоту: каші, висівки, насіння, горіхи, бобові та продукти, багаті на клітковину;великих доз конкуруючих за сорбцію в кишечнику мікроелементів (кальцій, залізо). Склад: 1 капсула містить основну речовину: цинку гліцинат - 90,3 мг (відповідає 25 мг елементарного цинку); допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, лактоза, кальцію стеарат, кремнію діоксид. Спосіб застосування та рекомендована добова доза: вживати дорослим по 1 капсулі на добу. За рекомендацією лікаря доза може бути збільшена для дорослих до 2 капсул на добу.Базова тривалість курсу застосування становить не менше 20 днів. В окремих випадках індивідуальна тривалість курсу може бути збільшена лікарем. Для кращого засвоєння цинку бажано приймати ЦІНФОРТ за 1 годину до їди або через 2 години після їжі. При виникненні неприємного відчуття роздратування шлунково-кишкового тракту ЦІНФОРТ слід приймати безпосередньо до або протягом їжі. У періоди активного поширення гострих респіраторних вірусних інфекцій з метою профілактики дефіциту цинку курс прийому краще повторювати кожні 2 місяці. Застереження щодо застосування:Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем. Добавку дієтичну не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.Слід уникати одночасного вживання добавки дієтичної ЦІНФОРТ і комплексних вітамінних препаратів, що містять цинк.Чи не перевищувати рекомендованої добової дози!Перевищення рекомендованого добового дозування цинку може викликати дефіцит міді.Передозування цинку може викликати нудоту, блювоту, гіпотонію (запаморочення), втрату апетиту, спазми в животі, біль в ротовій порожнині та горлі, діарею і головний біль. У разі названих симптомів слід звернутися до лікаря! Протипоказання:індивідуальна непереносимість компонентів, вагітність, період годування груддю непереносимість галактози або фруктози, дефіцит лактази, синдром мальабсорбції галактози Цинфорт 25 мг капсулы № 20 Назначение: дополнительный источник цинка с целью коррекции его дефицита в организме. ЦИНФОРТ содержит глицинат цинка: хелатное соединение цинка и аминокислоты глицин. Это обеспечивает лучшее усвоение цинка в кишечник даже при наличии веществ, которые ухудшают всасывание цинка, а также при состояниях, когда усвоение цинка нарушено. ЦИНФОРТ ДЛЯ СТОЙКОГО ИММУНИТЕТА И УЛУЧШЕНИЯ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ЗАЩИТЫ Цинк является одним из важнейших микроэлементов, входя в состав более 300 металлоферментов, важных для структурных, сигнальных и регуляторных процессов многих систем и органов. Цинк важен для:метаболизма жирных кислот, сохранения нормального уровня витамина А в крови;формирования полноценного и адекватного иммунного ответа организма;антиоксидантной защиты клеток;поддержания здоровья костей, кожи, волос, ногтей;поддержания нормального функционирования мозга: улучшает память, умственную работоспособность;поддержания качества зрения.. Дефицит цинка может усиливать и влиять на:снижение иммунитета (повышенная склонность к острым респираторным заболеваниям и рост частоты развития диареи);нарушения углеводного и липидного обмена, проявления гипертензии;снижение концентрации внимания и памяти;снижение аппетита;развитие дерматологических заболеваний (сенильном алопеции, очаговой алопеции, акне, эксфолиативный дерматит, псориаз);скорость заживления ран и повреждений кожи;качество зрения (проявления ночной слепоты и развитие макулярной дегенерации)психические и мозговые расстройства;развитие гипертрофии простаты. Кроме того, к группам риска нарушения процессов всасывания, усвоения или повышенной потери микроэлемента организмом, относят лиц со следующими состояниями:сахарный диабет;цирроз печени;заболевания кишечника (целиакия, болезнь Крона, стеаторея, язвенный колит), синдром короткой кишки, длительная диарея;перенесенные операции с резекции желудка;проявления генетических патологий (синдром Дауна, акродерматит энтеропатический, серповидно-клеточная анемия, талассемия);заболевания почек (нефротический синдром, почечная недостаточность);хронические инфекции, вызванные снижением активности иммунной защиты;паразитарные инвазии кишечника;заболевания поджелудочной железы;длительный стресс и чрезмерная физическая нагрузка, перенесенные травмы;алкоголизм, анорексия, булимия, ожоги и др. Также дефицит цинка может быть вызван диетой с низким содержанием цинка. При этом усвоение цинка может ухудшаться в случае присутствия в рационе питания:большого количества продуктов, содержащих фитиновую кислоту: каши, отруби, семечки, орехи, бобовые и продукты, богатые клетчаткой;больших доз конкурирующих за сорбцию в кишечнике микроэлементов (кальций, железо). Состав: 1 капсула содержит основное вещество: цинка глицинат - 90,3 мг (соответствует 25 мг элементарного цинка); вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, лактоза, кальция стеарат, кремния диоксид. Способ применения и рекомендованная суточная доза: принимать взрослым по 1 капсуле в сутки. По рекомендации врача доза может быть увеличена для взрослых до 2 капсул в сутки.Базовая продолжительность курса применения составляет не менее 20 дней. В отдельных случаях индивидуальная продолжительность курса может быть увеличена врачом. Для лучшего усвоения цинка желательно принимать ЦИНФОРТ за 1 час до еды или через 2 часа после еды. При возникновении неприятного ощущения раздражения желудочно-кишечного тракта ЦИНФОРТ следует принимать непосредственно до или в течение еды. В периоды активного распространения острых респираторных вирусных инфекций с целью профилактики дефицита цинка курс приема лучше повторять каждые 2 месяца. Предостережения по применению:Перед применением рекомендуется консультация врача. Добавку диетическую не следует использовать как замену полноценного рациона питания.Следует избегать одновременного употребления добавки диетической ЦИНФОРТ и комплексных витаминных препаратов, содержащих цинк.Не превышать рекомендуемой суточной дозы!Превышение рекомендованного суточного дозирования цинка может вызвать дефицит меди.Передозировка цинка может вызвать тошноту, рвоту, гипотонию (головокружение), потерю аппетита, спазмы в животе, боль в ротовой полости и горле, диарею и головную боль. В случае названных симптомов следует обратиться к врачу! Противопоказания:индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, период кормления грудью непереносимость галактозы или фруктозы, дефицит лактазы, синдром мальабсорбции галактозы

Цинфорт 25 мг капсули № 20

173 грн.
Артикул: 11108
Немає в наявності

Цинфорт 25 мг капсули № 20

Призначення: додаткове джерело цинку з метою корекції його дефіциту в організмі.
ЦІНФОРТ містить гліцинат цинку: хелатні сполуки цинку і амінокислоти гліцин. Це забезпечує краще засвоєння цинку в кишечник навіть при наявності речовин, які погіршують всмоктування цинку, а також при станах, коли засвоєння цинку порушено.

ЦІНФОРТ ДЛЯ стійкий імунітет І ПОЛІПШЕННЯ ПРОТИВІРУСНОЇ ЗАХИСТУ

Цинк є одним з найважливіших мікроелементів, входячи до складу більше 300 металлоферментов, важливих для структурних, сигнальних і регуляторних процесів багатьох систем і органів.

Цинк важливий для:

метаболізму жирних кислот, збереження нормального рівня вітаміну А в крові;
формування повноцінного і адекватного імунної відповіді організму;
антиоксидантного захисту клітин;
підтримки здоров'я кісток, шкіри, волосся, нігтів;
підтримки нормального функціонування мозку: покращує пам'ять, розумову працездатність;
підтримки якості зору.

Дефіцит цинку може посилювати і впливати на:
зниження імунітету (підвищена схильність до гострих респіраторних захворювань та зростання частоти розвитку діареї);
порушення вуглеводного і ліпідного обміну, прояви гіпертензії;
зниження концентрації уваги і пам'яті;
зниження апетиту;
розвиток дерматологічних захворювань (сенільному алопеції, осередкової алопеції, акне, ексфоліативний дерматит, псоріаз);
швидкість загоєння ран і пошкоджень шкіри;
якість зору (прояви нічний сліпоти і розвиток макулярної дегенерації)
психічні та розумові розлади;
розвиток гіпертрофії простати.

Крім того, до груп ризику порушення процесів всмоктування, засвоєння або підвищеної втрати мікроелемента організмом, відносять осіб з наступними станами:
цукровий діабет;
цироз печінки;
захворювання кишечника (целіакія, хвороба Крона, стеаторея, виразковий коліт), синдром короткої кишки, тривала діарея;
перенесені операції з резекції шлунка;
прояви генетичних патологій (синдром Дауна, акродерматит ентеропатіческій, серповидно-клітинна анемія, таласемія);
захворювання нирок (нефротичний синдром, ниркова недостатність);
хронічні інфекції, викликані зниженням активності імунної захисту;
паразитарні інвазії кишечника;
захворювання підшлункової залози;
тривалий стрес і надмірне фізичне навантаження, перенесені травми;
алкоголізм, анорексія, булімія, опіки та ін.

Також дефіцит цинку може бути викликаний дієтою з низьким вмістом цинку. При цьому засвоєння цинку може погіршуватися в разі присутності в раціоні харчування:
великої кількості продуктів, що містять фітинову кислоту: каші, висівки, насіння, горіхи, бобові та продукти, багаті на клітковину;
великих доз конкуруючих за сорбцію в кишечнику мікроелементів (кальцій, залізо).

Склад: 1 капсула містить основну речовину: цинку гліцинат - 90,3 мг (відповідає 25 мг елементарного цинку); допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, лактоза, кальцію стеарат, кремнію діоксид.

Спосіб застосування та рекомендована добова доза: вживати дорослим по 1 капсулі на добу. За рекомендацією лікаря доза може бути збільшена для дорослих до 2 капсул на добу.
Базова тривалість курсу застосування становить не менше 20 днів. В окремих випадках індивідуальна тривалість курсу може бути збільшена лікарем.

Для кращого засвоєння цинку бажано приймати ЦІНФОРТ за 1 годину до їди або через 2 години після їжі. При виникненні неприємного відчуття роздратування шлунково-кишкового тракту ЦІНФОРТ слід приймати безпосередньо до або протягом їжі.

У періоди активного поширення гострих респіраторних вірусних інфекцій з метою профілактики дефіциту цинку курс прийому краще повторювати кожні 2 місяці.

Застереження щодо застосування:
Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем. Добавку дієтичну не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Слід уникати одночасного вживання добавки дієтичної ЦІНФОРТ і комплексних вітамінних препаратів, що містять цинк.Чи не перевищувати рекомендованої добової дози!
Перевищення рекомендованого добового дозування цинку може викликати дефіцит міді.
Передозування цинку може викликати нудоту, блювоту, гіпотонію (запаморочення), втрату апетиту, спазми в животі, біль в ротовій порожнині та горлі, діарею і головний біль. У разі названих симптомів слід звернутися до лікаря!

Протипоказання:
індивідуальна непереносимість компонентів, вагітність, період годування груддю непереносимість галактози або фруктози, дефіцит лактази, синдром мальабсорбції галактози


Цинфорт 25 мг капсулы № 20

Назначение: дополнительный источник цинка с целью коррекции его дефицита в организме.


ЦИНФОРТ содержит глицинат цинка: хелатное соединение цинка и аминокислоты глицин. Это обеспечивает лучшее усвоение цинка в кишечник даже при наличии веществ, которые ухудшают всасывание цинка, а также при состояниях, когда усвоение цинка нарушено.

ЦИНФОРТ ДЛЯ СТОЙКОГО ИММУНИТЕТА И УЛУЧШЕНИЯ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ЗАЩИТЫ

Цинк является одним из важнейших микроэлементов, входя в состав более 300 металлоферментов, важных для структурных, сигнальных и регуляторных процессов многих систем и органов.

Цинк важен для:
метаболизма жирных кислот, сохранения нормального уровня витамина А в крови;
формирования полноценного и адекватного иммунного ответа организма;
антиоксидантной защиты клеток;
поддержания здоровья костей, кожи, волос, ногтей;
поддержания нормального функционирования мозга: улучшает память, умственную работоспособность;
поддержания качества зрения..

Дефицит цинка может усиливать и влиять на:
снижение иммунитета (повышенная склонность к острым респираторным заболеваниям и рост частоты развития диареи);
нарушения углеводного и липидного обмена, проявления гипертензии;
снижение концентрации внимания и памяти;
снижение аппетита;
развитие дерматологических заболеваний (сенильном алопеции, очаговой алопеции, акне, эксфолиативный дерматит, псориаз);
скорость заживления ран и повреждений кожи;
качество зрения (проявления ночной слепоты и развитие макулярной дегенерации)
психические и мозговые расстройства;
развитие гипертрофии простаты.

Кроме того, к группам риска нарушения процессов всасывания, усвоения или повышенной потери микроэлемента организмом, относят лиц со следующими состояниями:
сахарный диабет;
цирроз печени;
заболевания кишечника (целиакия, болезнь Крона, стеаторея, язвенный колит), синдром короткой кишки, длительная диарея;
перенесенные операции с резекции желудка;
проявления генетических патологий (синдром Дауна, акродерматит энтеропатический, серповидно-клеточная анемия, талассемия);
заболевания почек (нефротический синдром, почечная недостаточность);
хронические инфекции, вызванные снижением активности иммунной защиты;
паразитарные инвазии кишечника;
заболевания поджелудочной железы;
длительный стресс и чрезмерная физическая нагрузка, перенесенные травмы;
алкоголизм, анорексия, булимия, ожоги и др.

Также дефицит цинка может быть вызван диетой с низким содержанием цинка. При этом усвоение цинка может ухудшаться в случае присутствия в рационе питания:
большого количества продуктов, содержащих фитиновую кислоту: каши, отруби, семечки, орехи, бобовые и продукты, богатые клетчаткой;
больших доз конкурирующих за сорбцию в кишечнике микроэлементов (кальций, железо).

Состав: 1 капсула содержит основное вещество: цинка глицинат - 90,3 мг (соответствует 25 мг элементарного цинка); вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, лактоза, кальция стеарат, кремния диоксид.

Способ применения и рекомендованная суточная доза: принимать взрослым по 1 капсуле в сутки. По рекомендации врача доза может быть увеличена для взрослых до 2 капсул в сутки.
Базовая продолжительность курса применения составляет не менее 20 дней. В отдельных случаях индивидуальная продолжительность курса может быть увеличена врачом.

Для лучшего усвоения цинка желательно принимать ЦИНФОРТ за 1 час до еды или через 2 часа после еды. При возникновении неприятного ощущения раздражения желудочно-кишечного тракта ЦИНФОРТ следует принимать непосредственно до или в течение еды.

В периоды активного распространения острых респираторных вирусных инфекций с целью профилактики дефицита цинка курс приема лучше повторять каждые 2 месяца.

Предостережения по применению:
Перед применением рекомендуется консультация врача. Добавку диетическую не следует использовать как замену полноценного рациона питания.
Следует избегать одновременного употребления добавки диетической ЦИНФОРТ и комплексных витаминных препаратов, содержащих цинк.
Не превышать рекомендуемой суточной дозы!
Превышение рекомендованного суточного дозирования цинка может вызвать дефицит меди.
Передозировка цинка может вызвать тошноту, рвоту, гипотонию (головокружение), потерю аппетита, спазмы в животе, боль в ротовой полости и горле, диарею и головную боль. В случае названных симптомов следует обратиться к врачу!

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, период кормления грудью непереносимость галактозы или фруктозы, дефицит лактазы, синдром мальабсорбции галактозы

Залишити свій відгук про цей товар:
...або задайте запитання
Вхід в особистий кабінет ×
Відновлення паролю ×
Введіть email адресу, як при реєстрації.
Ми вишлемо на неї ссилку для відновлення паролю.
Реєстрація особистого кабінету покупця ×
Замовити зворотний дзвінок ×