У кошику немає товарів. Почніть покупки в нашому каталозі
Екстракт женьшеню Еліт Фарм Ginseng extract Elite Pharm ДД “Екстракт женьшеню” - це поєднання двох лікарських рослин зі стимулюючою та загальнозміцнюючою діями, які підвищують фізичний, розумовий і сексуальний потенціал. Стимулює статевий потяг. Знімає нервозність і депресію, підвищує працездатність. Женьшень застосовується широко і з давніх часів (близько 3 тис. років, коли інтенсивно шукали засоби подовження життя, тому його називають реліктовим - тобто дуже стародавнім). Різні його препарати було детально вивчено лише протягом останніх 50 років. Росте женьшень в Китаї, на півночі Кореї та на Далекому Сході в густій тіні листяних і хвойних дерев. Якщо незнаюча людина побачить цю високу трав'янисту рослину, то й уваги на неї не зверне: росте собі стеблинка із зеленувато-білими дрібними квіточками, непоказна, непримітна. Тільки побачити її зовсім непросто. "Женьшень" з китайської - "коріння життя", або "людина-коріння". Так його назвали за те, що він містить дуже корисні для здоров'я речовини. Він відновлює сили, допомагає впоратися з хворобами. А другу назву йому дали за незвичний вигляд: коріння женьшеню часто буває схожим на маленьку людину. А живе ця людина до ста років. В женьшені таїться чарівна сила: хворого він робить здоровим, слабкого - сильним, старому подовжує життя. Тому й полюють на цю рослину, як на золото. У комплексі з екстрактом кореня солодки, який посилює дію женьшеню, стимулює вироблення організмом власних гормонів, а також придушує дію ферменту, що ініціює вироблення простагландинів і лейкотріснів, які сприяють розвитку різного роду запальних процесів, ДД “Екстракт женьшеню” стає більш надійним захисником організму. Основні фармакологічні властивостi біодобавки “Екстракт женьшеню”: тонізуючий вплив на центральну нервову систему женьшень потенціює ефекти відомих стимуляторів і аналептиків (кофеїн, камфора, фенамін) є фізіологічним антагоністом снотворної дії деяких наркотиків, барбітуратів, етилового спирту При застосуванні ДД “Екстракт женьшеню” відзначено: посилення процесів збудження в нейронах кори та стовбурних відділах головного мозку та поліпшення рефлекторної діяльності підвищення працездатності зменшення стомлення при великих фізичних і стресових навантаженнях Фармакологічна активність екстракту женьшеню досить широка: активізує кровотворення збільшує споживання кисню у великих концентраціях викликає слабке збільшення рухової активності гладкої мускулатури має антидіуретичні властивості має гонадотропну дії зменшує кількість серотоніна в корі головного мозку стимулює синтез ядерних РНК і РНК полімерази печінки збільшує синтез ДНК, білка, РНК і ліпідів в клітинах кісткового мозку захищає органiзм від токсичної дії деяких хімічних агентів підвищує рівень ЦАМФ в надниркових і вміст оксикортикостероїдів в плазмі крові підвищує вміст допаміна та норадреналіну в стовбурі головного мозку має виражену антистресову властивість покращує кровопостачання мозку має протизапальну дію прискорює процеси загоєння ран значно підсилює адаптаційну здатність організму, підвищуючи стійкість основних фізіологічних систем до шкідливого впливу ДД “Екстракт женьшеню” полегшує перебіг післяопераційного періоду у хірургічних хворих (наприклад, призначення екстракту женьшеню при підготовці хворих до тяжких оперативних втручань дозволяє уникнути ряду ускладнень). В екстракті женьшеню чітко виражена сезонність дії. Прийом екстракту є найбільш ефективним восени та взимку. Склад: екстракт кореня женьшеню - 0,1 г, екстракт кореня солодки - 0,1 г, аскорбінова кислота (віт. С) - 0,01 г. Наповнювачі: крохмаль картопляний, лактоза (фруктоза, сорбіт), стеарат кальцію. Рекомендації до застосування: період підвищених фізичних і розумових навантажень, тривалі фізичні та психічні перевантаження період одужання після перенесених тяжких захворювань ослаблення статевої функції зниження концентрації уваги зниження працездатності при порушеннях пам'яті Спосіб вживання: 1-2 таблетки на день після їжі, запиваючи склянкою води, бажано в першій половині дня. Термін вживання: рекомендується прийом протягом 1-2 місяців. Застереження при застосуванні: індивідуальна чутливість до компонентів. Схильність до артеріальної гіпертензії, загострення хронічних захворювань серцево-судинної системи. Не є лікарським засобом. Зберігання: зберігати в сухому місці при температурі не більше 25С, в недоступних для дітей місцях. Термін придатності: 24 місяці. Купити Екстракт женьшеню можна в інтернет-магазині ekomed-shop.com.ua. Сертифіковано Міністерством Охорони Здоров'я України. Экстракт женьшеня Элит Фарм Диетическая добавка Экстракт женьшеня - это сочетание двух лекарственных растений со стимулирующим и общеукрепляющим действиями, которые повышают физический, умственный и сексуальный потенциал. Стимулирует половое влечение. Снимает нервозность и депрессию, повышает работоспособность. Основным действующим компонентом является женьшень. Женьшень применяется широко и с давних времен (около 3 тыс. лет, когда интенсивно искали средства продления жизни, поэтому его называют реликтовым - то есть очень древним). Различные его препараты было детально изучено лишь в течение последних 50 лет. Растет женьшень в Китае, на севере Кореи и на Дальнем Востоке в густой тени лиственных и хвойных деревьев. Если незнающий человек увидит это высокое травянистое растение, то и внимания на него не обратит: растет себе стебелек с зеленовато-белыми мелкими цветочками, невзрачное, неприметное. Только увидеть ее совсем непросто. "Женьшень" с китайского "корень жизни", или "человек-корень". Так его назвали за то, что он содержит очень полезные для здоровья вещества. Он восстанавливает силы, помогает справиться с болезнями. А второе название ему дали за необычный вид: корни женьшеня часто бывает похожим на маленького человека. А живет этот человек до ста лет. В женьшене таится волшебная сила: больного он делает здоровым, слабого - сильным, старом продлевает жизнь. Поэтому и охотятся на это растение, как на золото. В комплексе с экстрактом корня солодки, который усиливает действие женьшеня, стимулирует выработку организмом собственных гормонов, а также подавляет действие фермента, инициирующего выработку простагландинов и лейкотриенов, которые способствуют развитию разного рода воспалительных процессов, диетическая добавка Экстракт женьшеня становится более надежным защитником организма. Основные фармакологические свойства биодобавки Экстракт женьшеня: тонизирующее влияние на центральную нервную систему; женьшень потенцирует эффекты известных стимуляторов и аналептиков (кофеин, камфора, фенамин); является физиологическим антагонистом снотворного действия некоторых наркотиков, барбитуратов, этилового спирта. При применении диетической добавки Экстракт женьшеня отмечено: усиление процессов возбуждения в нейронах коры и стволовых отделах головного мозга и улучшение рефлекторной деятельности; повышение работоспособности; уменьшение утомление при больших физических и стрессовых нагрузках. Фармакологическая активность экстракта женьшеня довольно широкая: активизирует кроветворение; увеличивает потребление кислорода; в больших концентрациях вызывает слабое увеличение двигательной активности гладкой мускулатуры; имеет антидиуритические свойства; имеет гонадотропное действие; уменьшает количество серотонина в коре головного мозга; стимулирует синтез ядерных РНК и РНК полимеразы печени; увеличивает синтез ДНК, белка, РНК и липидов в клетках костного мозга; защищает организм от токсического действия некоторых химических агентов; повышает уровень ЦАМФ в надпочечниках и содержание оксикортикостероидов в плазме крови; повышает содержание допаміна и норадреналина в стволе головного мозга; обладает выраженным антистрессовым свойством; улучшает кровоснабжение мозга; имеет противовоспалительное действие; ускоряет процессы заживления ран; значительно усиливает адаптационную способность организма, повышая устойчивость основных физиологических систем к вредному воздействию. Диетическая добавка Экстракт женьшеня облегчает течение послеоперационного периода у хирургических больных (например, назначение экстракта женьшеня при подготовке больных к тяжелым оперативным вмешательствам позволяет избежать ряда осложнений). В экстракте женьшеня четко выражена сезонность действия. Прием экстракта наиболее эффективен осенью и зимой. Рекомендации к применению: период повышенных физических и умственных нагрузок, длительные физические и психические перегрузки; период выздоровления после перенесенных тяжелых заболеваний; ослабление половой функции; снижение концентрации внимания; снижение работоспособности; при нарушениях памяти. Способ употребления: 1-2 таблетки в день после еды, запивая стаканом воды, желательно в первой половине дня. Состав: экстракт корня женьшеня - 0,1 г, экстракт корня солодки - 0,1 г, аскорбиновая кислота (витамин С) - 0,01 г. Срок употребления: рекомендуется прием в течение 1-2 месяцев. Предостережения при применении: индивидуальная чувствительность к компонентам, склонность к артериальной гипертензии, обострение хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы. Не является лекарственным средством. Хранение: хранить в сухом месте при температуре не более 25 С, в недоступном для детей месте. Срок годности: 24 месяца. Сертифицирован Министерством Здравоохранения Украины. Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820060420275

Екстракт женьшеню Еліт Фарм 0,25 г № 80 (Україна)

86 грн.
Артикул: 7020
Купити

Екстракт женьшеню Еліт Фарм

Ginseng extract Elite Pharm

ДД “Екстракт женьшеню” - це поєднання двох лікарських рослин зі стимулюючою та загальнозміцнюючою діями, які підвищують фізичний, розумовий і сексуальний потенціал. Стимулює статевий потяг. Знімає нервозність і депресію, підвищує працездатність.

Женьшень застосовується широко і з давніх часів (близько 3 тис. років, коли інтенсивно шукали засоби подовження життя, тому його називають реліктовим - тобто дуже стародавнім). Різні його препарати було детально вивчено лише протягом останніх 50 років.

Росте женьшень в Китаї, на півночі Кореї та на Далекому Сході в густій тіні листяних і хвойних дерев. Якщо незнаюча людина побачить цю високу трав'янисту рослину, то й уваги на неї не зверне: росте собі стеблинка із зеленувато-білими дрібними квіточками, непоказна, непримітна. Тільки побачити її зовсім непросто.

"Женьшень" з китайської - "коріння життя", або "людина-коріння".

Так його назвали за те, що він містить дуже корисні для здоров'я речовини. Він відновлює сили, допомагає впоратися з хворобами. А другу назву йому дали за незвичний вигляд: коріння женьшеню часто буває схожим на маленьку людину. А живе ця людина до ста років. В женьшені таїться чарівна сила: хворого він робить здоровим, слабкого - сильним, старому подовжує життя. Тому й полюють на цю рослину, як на золото. У комплексі з екстрактом кореня солодки, який посилює дію женьшеню, стимулює вироблення організмом власних гормонів, а також придушує дію ферменту, що ініціює вироблення простагландинів і лейкотріснів, які сприяють розвитку різного роду запальних процесів, ДД “Екстракт женьшеню” стає більш надійним захисником організму.

Основні фармакологічні властивостi біодобавки “Екстракт женьшеню”:

 • тонізуючий вплив на центральну нервову систему
 • женьшень потенціює ефекти відомих стимуляторів і аналептиків (кофеїн, камфора, фенамін)
 • є фізіологічним антагоністом снотворної дії деяких наркотиків, барбітуратів, етилового спирту

При застосуванні ДД “Екстракт женьшеню” відзначено:

 • посилення процесів збудження в нейронах кори та стовбурних відділах головного мозку та поліпшення рефлекторної діяльності
 • підвищення працездатності
 • зменшення стомлення при великих фізичних і стресових навантаженнях

Фармакологічна активність екстракту женьшеню досить широка:

 • активізує кровотворення
 • збільшує споживання кисню
 • у великих концентраціях викликає слабке збільшення рухової активності гладкої мускулатури
 • має антидіуретичні властивості
 • має гонадотропну дії
 • зменшує кількість серотоніна в корі головного мозку
 • стимулює синтез ядерних РНК і РНК полімерази печінки
 • збільшує синтез ДНК, білка, РНК і ліпідів в клітинах кісткового мозку
 • захищає органiзм від токсичної дії деяких хімічних агентів
 • підвищує рівень ЦАМФ в надниркових і вміст оксикортикостероїдів в плазмі крові
 • підвищує вміст допаміна та норадреналіну в стовбурі головного мозку
 • має виражену антистресову властивість
 • покращує кровопостачання мозку
 • має протизапальну дію
 • прискорює процеси загоєння ран
 • значно підсилює адаптаційну здатність організму, підвищуючи стійкість основних фізіологічних систем до шкідливого впливу

ДД “Екстракт женьшеню” полегшує перебіг післяопераційного періоду у хірургічних хворих (наприклад, призначення екстракту женьшеню при підготовці хворих до тяжких оперативних втручань дозволяє уникнути ряду ускладнень).

В екстракті женьшеню чітко виражена сезонність дії. Прийом екстракту є найбільш ефективним восени та взимку.

Склад: екстракт кореня женьшеню - 0,1 г, екстракт кореня солодки - 0,1 г, аскорбінова кислота (віт. С) - 0,01 г. Наповнювачі: крохмаль картопляний, лактоза (фруктоза, сорбіт), стеарат кальцію.

Рекомендації до застосування:

 • період підвищених фізичних і розумових навантажень, тривалі фізичні та психічні перевантаження
 • період одужання після перенесених тяжких захворювань
 • ослаблення статевої функції
 • зниження концентрації уваги
 • зниження працездатності
 • при порушеннях пам'яті

Спосіб вживання: 1-2 таблетки на день після їжі, запиваючи склянкою води, бажано в першій половині дня.

Термін вживання: рекомендується прийом протягом 1-2 місяців.

Застереження при застосуванні: індивідуальна чутливість до компонентів. Схильність до артеріальної гіпертензії, загострення хронічних захворювань серцево-судинної системи.

Не є лікарським засобом.

Зберігання: зберігати в сухому місці при температурі не більше 25С, в недоступних для дітей місцях.

Термін придатності: 24 місяці.

Купити Екстракт женьшеню можна в інтернет-магазині ekomed-shop.com.ua.

Сертифіковано Міністерством Охорони Здоров'я України.


Экстракт женьшеня Элит Фарм

Диетическая добавка Экстракт женьшеня - это сочетание двух лекарственных растений со стимулирующим и общеукрепляющим действиями, которые повышают физический, умственный и сексуальный потенциал. Стимулирует половое влечение. Снимает нервозность и депрессию, повышает работоспособность.

Основным действующим компонентом является женьшень. Женьшень применяется широко и с давних времен (около 3 тыс. лет, когда интенсивно искали средства продления жизни, поэтому его называют реликтовым - то есть очень древним). Различные его препараты было детально изучено лишь в течение последних 50 лет.

Растет женьшень в Китае, на севере Кореи и на Дальнем Востоке в густой тени лиственных и хвойных деревьев. Если незнающий человек увидит это высокое травянистое растение, то и внимания на него не обратит: растет себе стебелек с зеленовато-белыми мелкими цветочками, невзрачное, неприметное. Только увидеть ее совсем непросто.

"Женьшень" с китайского "корень жизни", или "человек-корень".

Так его назвали за то, что он содержит очень полезные для здоровья вещества. Он восстанавливает силы, помогает справиться с болезнями. А второе название ему дали за необычный вид: корни женьшеня часто бывает похожим на маленького человека. А живет этот человек до ста лет. В женьшене таится волшебная сила: больного он делает здоровым, слабого - сильным, старом продлевает жизнь. Поэтому и охотятся на это растение, как на золото. В комплексе с экстрактом корня солодки, который усиливает действие женьшеня, стимулирует выработку организмом собственных гормонов, а также подавляет действие фермента, инициирующего выработку простагландинов и лейкотриенов, которые способствуют развитию разного рода воспалительных процессов, диетическая добавка Экстракт женьшеня становится более надежным защитником организма.

Основные фармакологические свойства биодобавки Экстракт женьшеня:

 • тонизирующее влияние на центральную нервную систему;
 • женьшень потенцирует эффекты известных стимуляторов и аналептиков (кофеин, камфора, фенамин);
 • является физиологическим антагонистом снотворного действия некоторых наркотиков, барбитуратов, этилового спирта.

При применении диетической добавки Экстракт женьшеня отмечено:

 • усиление процессов возбуждения в нейронах коры и стволовых отделах головного мозга и улучшение рефлекторной деятельности;
 • повышение работоспособности;
 • уменьшение утомление при больших физических и стрессовых нагрузках.

Фармакологическая активность экстракта женьшеня довольно широкая:

 • активизирует кроветворение;
 • увеличивает потребление кислорода;
 • в больших концентрациях вызывает слабое увеличение двигательной активности гладкой мускулатуры;
 • имеет антидиуритические свойства;
 • имеет гонадотропное действие;
 • уменьшает количество серотонина в коре головного мозга;
 • стимулирует синтез ядерных РНК и РНК полимеразы печени;
 • увеличивает синтез ДНК, белка, РНК и липидов в клетках костного мозга;
 • защищает организм от токсического действия некоторых химических агентов;
 • повышает уровень ЦАМФ в надпочечниках и содержание оксикортикостероидов в плазме крови;
 • повышает содержание допаміна и норадреналина в стволе головного мозга;
 • обладает выраженным антистрессовым свойством;
 • улучшает кровоснабжение мозга;
 • имеет противовоспалительное действие;
 • ускоряет процессы заживления ран;
 • значительно усиливает адаптационную способность организма, повышая устойчивость основных физиологических систем к вредному воздействию.

Диетическая добавка Экстракт женьшеня облегчает течение послеоперационного периода у хирургических больных (например, назначение экстракта женьшеня при подготовке больных к тяжелым оперативным вмешательствам позволяет избежать ряда осложнений).

В экстракте женьшеня четко выражена сезонность действия. Прием экстракта наиболее эффективен осенью и зимой.

Рекомендации к применению:

 • период повышенных физических и умственных нагрузок, длительные физические и психические перегрузки;
 • период выздоровления после перенесенных тяжелых заболеваний;
 • ослабление половой функции;
 • снижение концентрации внимания;
 • снижение работоспособности;
 • при нарушениях памяти.

Способ употребления: 1-2 таблетки в день после еды, запивая стаканом воды, желательно в первой половине дня.

Состав: экстракт корня женьшеня - 0,1 г, экстракт корня солодки - 0,1 г, аскорбиновая кислота (витамин С) - 0,01 г.

Срок употребления: рекомендуется прием в течение 1-2 месяцев.

Предостережения при применении: индивидуальная чувствительность к компонентам, склонность к артериальной гипертензии, обострение хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Не является лекарственным средством.

Хранение: хранить в сухом месте при температуре не более 25 С, в недоступном для детей месте.

Срок годности: 24 месяца.

Сертифицирован Министерством Здравоохранения Украины.

Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820060420275

Залишити свій відгук про цей товар:
...або задайте запитання
Вхід в особистий кабінет ×
Відновлення паролю ×
Введіть email адресу, як при реєстрації.
Ми вишлемо на неї ссилку для відновлення паролю.
Реєстрація особистого кабінету покупця ×
Замовити зворотний дзвінок ×