У кошику немає товарів. Почніть покупки в нашому каталозі
Екстракт женьшеню Дієтична добавка Екстракт женьшеню - це поєднання двох лікарських рослин зі стимулюючою та загальнозміцнюючою діями, які підвищують фізичний, розумовий і сексуальний потенціал. Стимулює статевий потяг. Знімає нервозність і депресію, підвищує працездатність. Основним діючим компонентом є женьшень. Женьшень застосовується широко і з давніх часів (близько 3 тис. років, коли інтенсивно шукали засоби подовження життя, тому його називають реліктовим - тобто дуже стародавнім). Різні його препарати було детально вивчено лише протягом останніх 50 років. Росте женьшень в Китаї, на півночі Кореї та на Далекому Сході в густій тіні листяних і хвойних дерев. Якщо незнаюча людина побачить цю високу трав'янисту рослину, то й уваги на неї не зверне: росте собі стеблинка із зеленувато-білими дрібними квіточками, непоказна, непримітна. Тільки побачити її зовсім непросто. "Женьшень" з китайської - "коріння життя", або "людина-коріння". Так його назвали за те, що він містить дуже корисні для здоров'я речовини. Він відновлює сили, допомагає впоратися з хворобами. А другу назву йому дали за незвичний вигляд: коріння женьшеню часто буває схожим на маленьку людину. А живе ця людина до ста років. В женьшені таїться чарівна сила: хворого він робить здоровим, слабкого - сильним, старому подовжує життя. Тому й полюють на цю рослину, як на золото. У комплексі з екстрактом кореня солодки, який посилює дію женьшеню, стимулює вироблення організмом власних гормонів, а також придушує дію ферменту, що ініціює вироблення простагландинів і лейкотріснів, які сприяють розвитку різного роду запальних процесів, дієтична добавка Екстракт женьшеню стає більш надійним захисником організму. Основні фармакологічні властивостi біодобавки Екстракт женьшеню: тонізуючий вплив на центральну нервову систему; женьшень потенціює ефекти відомих стимуляторів і аналептиків (кофеїн, камфора, фенамін); є фізіологічним антагоністом снотворної дії деяких наркотиків, барбітуратів, етилового спирту. При застосуванні дієтичної добавки Екстракт женьшеню відзначено: посилення процесів збудження в нейронах кори та стовбурних відділах головного мозку та поліпшення рефлекторної діяльності; підвищення працездатності; зменшення стомлення при великих фізичних і стресових навантаженнях. Фармакологічна активність екстракту женьшеню досить широка: активізує кровотворення; збільшує споживання кисню; у великих концентраціях викликає слабке збільшення рухової активності гладкої мускулатури; має антидіуретичні властивості; має гонадотропну дію; зменшує кількість серотоніна в корі головного мозку; стимулює синтез ядерних РНК і РНК полімерази печінки; збільшує синтез ДНК, білка, РНК і ліпідів в клітинах кісткового мозку; захищає органiзм від токсичної дії деяких хімічних агентів; підвищує рівень ЦАМФ в надниркових і вміст оксикортикостероїдів в плазмі крові; підвищує вміст допаміна та норадреналіну в стовбурі головного мозку; має виражену антистресову властивість; покращує кровопостачання мозку; має протизапальну дію; прискорює процеси загоєння ран; значно підсилює адаптаційну здатність організму, підвищуючи стійкість основних фізіологічних систем до шкідливого впливу. Дієтична добавка Екстракт женьшеню полегшує перебіг післяопераційного періоду у хірургічних хворих (наприклад, призначення екстракту женьшеню при підготовці хворих до тяжких оперативних втручань дозволяє уникнути ряду ускладнень). В екстракті женьшеню чітко виражена сезонність дії. Прийом екстракту є найбільш ефективним восени та взимку. Рекомендації до застосування: період підвищених фізичних і розумових навантажень, тривалі фізичні та психічні перевантаження; період одужання після перенесених тяжких захворювань; ослаблення статевої функції; зниження концентрації уваги; зниження працездатності; при порушеннях пам'яті. Спосіб вживання: 1-2 таблетки на день після їжі, запиваючи склянкою води, бажано в першій половині дня. Склад: екстракт кореня женьшеню - 0,1 г, екстракт кореня солодки - 0,1 г, аскорбінова кислота (віт. С) - 0,01 м Термін вживання: рекомендується прийом протягом 1-2 місяців. Застереження при застосуванні: індивідуальна чутливість до компонентів. Схильність до артеріальної гіпертензії, загострення хронічних захворювань серцево-судинної системи. Не є лікарським засобом. Зберігання: зберігати в сухому місці при температурі не більше 25 С, в недоступних для дітей місцях. Термін придатності: 24 місяці. Сертифіковано Міністерством Охорони Здоров'я України Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820060420275 Экстракт женьшеня Диетическая добавка Экстракт женьшеня - это сочетание двух лекарственных растений со стимулирующим и общеукрепляющим действиями, которые повышают физический, умственный и сексуальный потенциал. Стимулирует половое влечение. Снимает нервозность и депрессию, повышает работоспособность. Основным действующим компонентом является женьшень. Женьшень применяется широко и с давних времен (около 3 тыс. лет, когда интенсивно искали средства продления жизни, поэтому его называют реликтовым - то есть очень древним). Различные его препараты было детально изучено лишь в течение последних 50 лет. Растет женьшень в Китае, на севере Кореи и на Дальнем Востоке в густой тени лиственных и хвойных деревьев. Если незнающий человек увидит это высокое травянистое растение, то и внимания на него не обратит: растет себе стебелек с зеленовато-белыми мелкими цветочками, невзрачное, неприметное. Только увидеть ее совсем непросто. "Женьшень" с китайского "корень жизни", или "человек-корень". Так его назвали за то, что он содержит очень полезные для здоровья вещества. Он восстанавливает силы, помогает справиться с болезнями. А второе название ему дали за необычный вид: корни женьшеня часто бывает похожим на маленького человека. А живет этот человек до ста лет. В женьшене таится волшебная сила: больного он делает здоровым, слабого - сильным, старом продлевает жизнь. Поэтому и охотятся на это растение, как на золото. В комплексе с экстрактом корня солодки, который усиливает действие женьшеня, стимулирует выработку организмом собственных гормонов, а также подавляет действие фермента, инициирующего выработку простагландинов и лейкотриенов, которые способствуют развитию разного рода воспалительных процессов, диетическая добавка Экстракт женьшеня становится более надежным защитником организма. Основные фармакологические свойства биодобавки Экстракт женьшеня: тонизирующее влияние на центральную нервную систему; женьшень потенцирует эффекты известных стимуляторов и аналептиков (кофеин, камфора, фенамин); является физиологическим антагонистом снотворного действия некоторых наркотиков, барбитуратов, этилового спирта. При применении диетической добавки Экстракт женьшеня отмечено: усиление процессов возбуждения в нейронах коры и стволовых отделах головного мозга и улучшение рефлекторной деятельности; повышение работоспособности; уменьшение утомление при больших физических и стрессовых нагрузках. Фармакологическая активность экстракта женьшеня довольно широкая: активизирует кроветворение; увеличивает потребление кислорода; в больших концентрациях вызывает слабое увеличение двигательной активности гладкой мускулатуры; имеет антидиуритические свойства; имеет гонадотропное действие; уменьшает количество серотонина в коре головного мозга; стимулирует синтез ядерных РНК и РНК полимеразы печени; увеличивает синтез ДНК, белка, РНК и липидов в клетках костного мозга; защищает организм от токсического действия некоторых химических агентов; повышает уровень ЦАМФ в надпочечниках и содержание оксикортикостероидов в плазме крови; повышает содержание допаміна и норадреналина в стволе головного мозга; обладает выраженным антистрессовым свойством; улучшает кровоснабжение мозга; имеет противовоспалительное действие; ускоряет процессы заживления ран; значительно усиливает адаптационную способность организма, повышая устойчивость основных физиологических систем к вредному воздействию. Диетическая добавка Экстракт женьшеня облегчает течение послеоперационного периода у хирургических больных (например, назначение экстракта женьшеня при подготовке больных к тяжелым оперативным вмешательствам позволяет избежать ряда осложнений). В экстракте женьшеня четко выражена сезонность действия. Прием экстракта наиболее эффективен осенью и зимой. Рекомендации к применению: период повышенных физических и умственных нагрузок, длительные физические и психические перегрузки; период выздоровления после перенесенных тяжелых заболеваний; ослабление половой функции; снижение концентрации внимания; снижение работоспособности; при нарушениях памяти. Способ употребления: 1-2 таблетки в день после еды, запивая стаканом воды, желательно в первой половине дня. Состав: экстракт корня женьшеня - 0,1 г, экстракт корня солодки - 0,1 г, аскорбиновая кислота (витамин С) - 0,01 г. Срок употребления: рекомендуется прием в течение 1-2 месяцев. Предостережения при применении: индивидуальная чувствительность к компонентам, склонность к артериальной гипертензии, обострение хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы. Не является лекарственным средством. Хранение: хранить в сухом месте при температуре не более 25 С, в недоступном для детей месте. Срок годности: 24 месяца. Сертифицирован Министерством Здравоохранения Украины. Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820060420275

Екстракт женьшеню Еліт Фарм 0,25 г № 80 (Україна)

86 грн.
Артикул: 7020
Купити
Купити в 1 клік

Екстракт женьшеню

Дієтична добавка Екстракт женьшеню - це поєднання двох лікарських рослин зі стимулюючою та загальнозміцнюючою діями, які підвищують фізичний, розумовий і сексуальний потенціал. Стимулює статевий потяг. Знімає нервозність і депресію, підвищує працездатність.

Основним діючим компонентом є женьшень. Женьшень застосовується широко і з давніх часів (близько 3 тис. років, коли інтенсивно шукали засоби подовження життя, тому його називають реліктовим - тобто дуже стародавнім). Різні його препарати було детально вивчено лише протягом останніх 50 років.

Росте женьшень в Китаї, на півночі Кореї та на Далекому Сході в густій тіні листяних і хвойних дерев. Якщо незнаюча людина побачить цю високу трав'янисту рослину, то й уваги на неї не зверне: росте собі стеблинка із зеленувато-білими дрібними квіточками, непоказна, непримітна. Тільки побачити її зовсім непросто.

"Женьшень" з китайської - "коріння життя", або "людина-коріння".

Так його назвали за те, що він містить дуже корисні для здоров'я речовини. Він відновлює сили, допомагає впоратися з хворобами. А другу назву йому дали за незвичний вигляд: коріння женьшеню часто буває схожим на маленьку людину. А живе ця людина до ста років. В женьшені таїться чарівна сила: хворого він робить здоровим, слабкого - сильним, старому подовжує життя. Тому й полюють на цю рослину, як на золото. У комплексі з екстрактом кореня солодки, який посилює дію женьшеню, стимулює вироблення організмом власних гормонів, а також придушує дію ферменту, що ініціює вироблення простагландинів і лейкотріснів, які сприяють розвитку різного роду запальних процесів, дієтична добавка Екстракт женьшеню стає більш надійним захисником організму.

Основні фармакологічні властивостi біодобавки Екстракт женьшеню:

 • тонізуючий вплив на центральну нервову систему;
 • женьшень потенціює ефекти відомих стимуляторів і аналептиків (кофеїн, камфора, фенамін);
 • є фізіологічним антагоністом снотворної дії деяких наркотиків, барбітуратів, етилового спирту.

При застосуванні дієтичної добавки Екстракт женьшеню відзначено:

 • посилення процесів збудження в нейронах кори та стовбурних відділах головного мозку та поліпшення рефлекторної діяльності;
 • підвищення працездатності;
 • зменшення стомлення при великих фізичних і стресових навантаженнях.

Фармакологічна активність екстракту женьшеню досить широка:

 • активізує кровотворення;
 • збільшує споживання кисню;
 • у великих концентраціях викликає слабке збільшення рухової активності гладкої мускулатури;
 • має антидіуретичні властивості;
 • має гонадотропну дію;
 • зменшує кількість серотоніна в корі головного мозку;
 • стимулює синтез ядерних РНК і РНК полімерази печінки;
 • збільшує синтез ДНК, білка, РНК і ліпідів в клітинах кісткового мозку;
 • захищає органiзм від токсичної дії деяких хімічних агентів;
 • підвищує рівень ЦАМФ в надниркових і вміст оксикортикостероїдів в плазмі крові;
 • підвищує вміст допаміна та норадреналіну в стовбурі головного мозку;
 • має виражену антистресову властивість;
 • покращує кровопостачання мозку;
 • має протизапальну дію;
 • прискорює процеси загоєння ран;
 • значно підсилює адаптаційну здатність організму, підвищуючи стійкість основних фізіологічних систем до шкідливого впливу.

Дієтична добавка Екстракт женьшеню полегшує перебіг післяопераційного періоду у хірургічних хворих (наприклад, призначення екстракту женьшеню при підготовці хворих до тяжких оперативних втручань дозволяє уникнути ряду ускладнень).

В екстракті женьшеню чітко виражена сезонність дії. Прийом екстракту є найбільш ефективним восени та взимку.

Рекомендації до застосування:

 • період підвищених фізичних і розумових навантажень, тривалі фізичні та психічні перевантаження;
 • період одужання після перенесених тяжких захворювань;
 • ослаблення статевої функції;
 • зниження концентрації уваги;
 • зниження працездатності;
 • при порушеннях пам'яті.

Спосіб вживання: 1-2 таблетки на день після їжі, запиваючи склянкою води, бажано в першій половині дня.

Склад: екстракт кореня женьшеню - 0,1 г, екстракт кореня солодки - 0,1 г, аскорбінова кислота (віт. С) - 0,01 м

Термін вживання: рекомендується прийом протягом 1-2 місяців.

Застереження при застосуванні: індивідуальна чутливість до компонентів. Схильність до артеріальної гіпертензії, загострення хронічних захворювань серцево-судинної системи.

Не є лікарським засобом.

Зберігання: зберігати в сухому місці при температурі не більше 25 С, в недоступних для дітей місцях.

Термін придатності: 24 місяці.

Сертифіковано Міністерством Охорони Здоров'я України

Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820060420275


Экстракт женьшеня

Диетическая добавка Экстракт женьшеня - это сочетание двух лекарственных растений со стимулирующим и общеукрепляющим действиями, которые повышают физический, умственный и сексуальный потенциал. Стимулирует половое влечение. Снимает нервозность и депрессию, повышает работоспособность.

Основным действующим компонентом является женьшень. Женьшень применяется широко и с давних времен (около 3 тыс. лет, когда интенсивно искали средства продления жизни, поэтому его называют реликтовым - то есть очень древним). Различные его препараты было детально изучено лишь в течение последних 50 лет.

Растет женьшень в Китае, на севере Кореи и на Дальнем Востоке в густой тени лиственных и хвойных деревьев. Если незнающий человек увидит это высокое травянистое растение, то и внимания на него не обратит: растет себе стебелек с зеленовато-белыми мелкими цветочками, невзрачное, неприметное. Только увидеть ее совсем непросто.

"Женьшень" с китайского "корень жизни", или "человек-корень".

Так его назвали за то, что он содержит очень полезные для здоровья вещества. Он восстанавливает силы, помогает справиться с болезнями. А второе название ему дали за необычный вид: корни женьшеня часто бывает похожим на маленького человека. А живет этот человек до ста лет. В женьшене таится волшебная сила: больного он делает здоровым, слабого - сильным, старом продлевает жизнь. Поэтому и охотятся на это растение, как на золото. В комплексе с экстрактом корня солодки, который усиливает действие женьшеня, стимулирует выработку организмом собственных гормонов, а также подавляет действие фермента, инициирующего выработку простагландинов и лейкотриенов, которые способствуют развитию разного рода воспалительных процессов, диетическая добавка Экстракт женьшеня становится более надежным защитником организма.

Основные фармакологические свойства биодобавки Экстракт женьшеня:

 • тонизирующее влияние на центральную нервную систему;
 • женьшень потенцирует эффекты известных стимуляторов и аналептиков (кофеин, камфора, фенамин);
 • является физиологическим антагонистом снотворного действия некоторых наркотиков, барбитуратов, этилового спирта.

При применении диетической добавки Экстракт женьшеня отмечено:

 • усиление процессов возбуждения в нейронах коры и стволовых отделах головного мозга и улучшение рефлекторной деятельности;
 • повышение работоспособности;
 • уменьшение утомление при больших физических и стрессовых нагрузках.

Фармакологическая активность экстракта женьшеня довольно широкая:

 • активизирует кроветворение;
 • увеличивает потребление кислорода;
 • в больших концентрациях вызывает слабое увеличение двигательной активности гладкой мускулатуры;
 • имеет антидиуритические свойства;
 • имеет гонадотропное действие;
 • уменьшает количество серотонина в коре головного мозга;
 • стимулирует синтез ядерных РНК и РНК полимеразы печени;
 • увеличивает синтез ДНК, белка, РНК и липидов в клетках костного мозга;
 • защищает организм от токсического действия некоторых химических агентов;
 • повышает уровень ЦАМФ в надпочечниках и содержание оксикортикостероидов в плазме крови;
 • повышает содержание допаміна и норадреналина в стволе головного мозга;
 • обладает выраженным антистрессовым свойством;
 • улучшает кровоснабжение мозга;
 • имеет противовоспалительное действие;
 • ускоряет процессы заживления ран;
 • значительно усиливает адаптационную способность организма, повышая устойчивость основных физиологических систем к вредному воздействию.

Диетическая добавка Экстракт женьшеня облегчает течение послеоперационного периода у хирургических больных (например, назначение экстракта женьшеня при подготовке больных к тяжелым оперативным вмешательствам позволяет избежать ряда осложнений).

В экстракте женьшеня четко выражена сезонность действия. Прием экстракта наиболее эффективен осенью и зимой.

Рекомендации к применению:

 • период повышенных физических и умственных нагрузок, длительные физические и психические перегрузки;
 • период выздоровления после перенесенных тяжелых заболеваний;
 • ослабление половой функции;
 • снижение концентрации внимания;
 • снижение работоспособности;
 • при нарушениях памяти.

Способ употребления: 1-2 таблетки в день после еды, запивая стаканом воды, желательно в первой половине дня.

Состав: экстракт корня женьшеня - 0,1 г, экстракт корня солодки - 0,1 г, аскорбиновая кислота (витамин С) - 0,01 г.

Срок употребления: рекомендуется прием в течение 1-2 месяцев.

Предостережения при применении: индивидуальная чувствительность к компонентам, склонность к артериальной гипертензии, обострение хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Не является лекарственным средством.

Хранение: хранить в сухом месте при температуре не более 25 С, в недоступном для детей месте.

Срок годности: 24 месяца.

Сертифицирован Министерством Здравоохранения Украины.

Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820060420275

Залишити свій відгук про цей товар:
...або задайте запитання


Маєте питання?
Пишіть у Viber


Купити товар в один клік ×
Вхід в особистий кабінет ×
Відновлення паролю ×
Введіть email адресу, як при реєстрації.
Ми вишлемо на неї ссилку для відновлення паролю.
Реєстрація особистого кабінету покупця ×
Замовити зворотний дзвінок ×