У кошику немає товарів. Почніть покупки в нашому каталозі
Хром активний Опис Склад: хрому піколінат (хрому активного) - 100 мкг, вітамін С - 30 мг. Купити Хром Активний можна в інтернет-магазині ekomed-shop.com.ua.   Наповнювачі: лактоза, сухе молоко, стеарат кальцію. Намагаючись з'ясувати, чому ми старіємо, вчені зосередилися на процесі, іменованому «глюкозилюванням». Це різновид пошкодження та смерті клітин, який викликається високим вмістом цукру в крові, що, судячи з усього, і є головним фактором старіння. Ніщо не дозволяє краще за хром регулювати вміст цукру в крові. Більш того, в гру вступає ще один споріднений механізм: коли кровопостачання будь-якої частини тіла зменшується, тканини в цій області зазнають кисневого голодування та дефіцит інших живильних речовин. Серед багатьох живильних добавок, які сприяють здоров'ю артерій, хром є однією з найважливіших. При регулярному прийомі цей мікроелемент має значну оздоровчу дію на цілий спектр порушень здоров'я, які викликають або обтяжують резистентність до інсуліну. Рівень вмісту цукру в крові впливає на загальне самопочуття, настрій, а також на вагу та зовнішній вигляд людини. Безперечно, хром займає центральне місце в метаболізмі цукру. Більше 90% українців відчувають дефіцит хрому, і, як не сумно, менш за все його у тих, хто має в ньому найбільшу потребу. Недостатність хрому має здатність самопідтримуватися. Коли у Вашому організмі бракує цього мікроелементу, Ви відчуваєте сильний потяг до солодкого. Але чим більше цукру Ви їсте, тим в більшій мірі виснажуються запаси хрому. Враховуючи, що в наші дні середній українець щорічно споживає близько 68 кг цукру, недивно, що проблеми резистентності до інсуліну та дефіциту хрому набули такого поширення. Що таке Хром Активний? За винятком прийому добавок, не існує досить прийнятних способів відновлення запасів хрому в організмі. Щоправда, гриби, ячмінь і цільнозернові продукти містять цей мікроелемент, але тільки за умови, що їх було вирощено на багатому хромом грунті. Морепродукти та м'ясо теж вважаються добрими харчовими джерелами, але знову ж таки тварини повинні бути відгодовані на багатому хромом раціоні. Неорганічні форми хрому досить погано засвоюються організмом, наприклад, хлорид хрому засвоюється тільки на 0,5-2 %. Біологічно активна добавка Хром Активний містить хром в найдоступнішій для засвоєння формі - піколінаті хрому, який підвищує активність інсуліну, зміцнює м'язи, а також сприяє нормалізації обміну білків, жирів і вуглеводів. Зменшуючи тягу до цукру, Хром Активний дозволить легше переносити низьковуглеводний режим харчування. Навіть без дотримання дієти мінерал може збільшувати загальну кістковом'язову масу тіла, що, в свою чергу, прискорює обмін речовин і спалює зайвий жир. Хром Активний допомагає запобігти втраті м'язової тканини, якщо ви навмисно обмежуєте калорійність раціону. Мінерал сприяє спалюванню калорій в процесі фізичних вправ, що ще більше полегшує скидання ваги. Тренування також підвищують викид хрому з організму, посилюючи Вашу потребу в прийомі добавок. Хром Активний: підвищує активність інсуліну; підвищує утилізацію вуглеводів (посилює перетворення глюкози в глікоген); стимулює ліполіз (розпад жирів); нормалізує обмін речовин; зміцнює м'язовий тонус, підвищує працездатність і витривалість. Хром Активний не є лікарським засобом. Може бути рекомендований, як допоміжний засіб з метою корекції раціону харчування, при цукровому діабеті II типу (неінсулінзалежному), ожирінні, гіпоглікемії (нестійкий рівень цукру в крові), інсульті, гіпертонії, хворобі Крона та коліті, виразці, гастриті, розсіяному склерозі, хворобі Міньєра, мігрені, передменструальному синдромі, епілепсії та безлічі психічних розладів. Хром Активний рекомендований спортсменам і представникам фізичної праці, а також для зменшення ризику виникнення недугів і просто для доброго самопочуття. Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів, не рекомендується застосовувати при нирковій недостатності та людям, що тривало контактують з хромом на виробництві. Спосіб вживання: дорослим 1 таблетка на добу під час вживання їжі. Ефективність досягається при прийомі курсами тривалістю від 1 до 3 місяців. 2-3 курси на рік. Умови зберігання: зберігати у сухому, прохолодному, захищеному від світла місці. Термін придатності: 24 місяці від дати виготовлення. Сертифіковано Міністерством Охорони Здоров'я України. Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820060421050 Хром активный Описание Состав: хрома пиколинат (хрома активного) - 100 мкг, вит. С - 30 мг. Способ применения: взрослым 2 таблетки в сутки во время приема еды. Купить препарат Хром активный можно в интернет-магазине ekomed-shop.com.ua. Пытаясь выяснить, почему мы стареем, ученые сосредоточились на процессе, именуемом «гликозированием». Это разновидность повреждения и смерти клеток, который вызывается высоким содержанием сахара в крови, что, судя по всему, и является главным фактором старения. Ничто не позволяет лучше хрома регулировать содержание сахара в крови. Более того, в игру вступает еще один родственный механизм: когда кровоснабжение какой-либо части тела уменьшается, ткани в этой области испытывают кислородного голодания и дефицит других питательных веществ. Среди многих питательных добавок, которые способствуют здоровью артерий, хром является одной из важнейших. При регулярном приеме этот микроэлемент оказывает значительное оздоровительное действие на весь спектр нарушений здоровья, которые вызывают резистентность к инсулину. Уровень содержания сахара в крови влияет на общее самочувствие, настроение, а также на вес и внешний вид человека. Бесспорно, хром занимает центральное место в метаболизме сахара. Более 90% украинцев испытывают дефицит хрома, и, как ни печально, менее всего его у тех, кто в нем наиболее нуждаеться. Недостаточность хрома обладает способностью самоподдерживатья. Когда в Вашем организме не хватает этого микроэлемента, Вы чувствуете сильное влечение к сладкому. Но чем больше сахара Вы едите, тем в большей степени истощаются запасы хрома. Учитывая, что в наши дни средний украинец ежегодно потребляет около 68 кг сахара, неудивительно, что проблемы резистентности к инсулину и дефицита хрома получили такого распространения. Что такое Хром Активный? За исключением приема добавок, не существует достаточно приемлемых способов восстановления запасов хрома в организме. Правда, грибы, ячмень и цельнозерновые продукты содержат этот микроэлемент, но только при условии, что их было выращено на богатой хромом почве. Морепродукты и мясо тоже считаются хорошими пищевыми источниками, но опять же животные должны быть откормленные на богатом хромом рационе. Неорганические формы хрома довольно плохо усваиваются организмом, например, хлорид хрома усваивается только на 0,5-2%. Биологически активная добавка Хром Активный содержит хром в самой доступной для усвоения форме - пиколинат хрома, который повышает активность инсулина, укрепляет мышцы, а также способствует нормализации обмена белков, жиров и углеводов. Уменьшая тягу к сахару, хром активный позволит легче переносить низкоуглеводный режим питания. Даже без соблюдения диеты минерал может увеличивать общую костно мышечную массу тела, что, в свою очередь, ускоряет обмен веществ и сжигает лишний жир. Хром Активный помогает предотвратить потерю мышечной ткани, если вы намеренно ограничиваете калорийность рациона. Минерал способствует сжиганию калорий в процессе физических упражнений, что еще больше облегчает сброс веса. Тренировки также повышают выброс хрома из организма, усиливая Вашу потребность в приеме добавок. Хром Активный: повышает активность инсулина; повышает утилизацию углеводов (усиливает превращение глюкозы в гликоген); стимулирует липолиз (распад жиров); нормализует обмен веществ; укрепляет мышечный тонус; повышает работоспособность и выносливость. Хром активный не являеться лекарственным средством. Может быть рекомендован, как вспомогательное средство с целью коррекции рациона питания при сахарном диабете II типа (неинсулинозависимом), ожирении, гипогликемии (неустойчивый уровень сахара в крови), инсульте, гипертонии, болезни Крона и колите, язве, гастрите, рассеянном склерозе, болезни Миньери, мигрени, предменструальном синдроме, эпилепсии и множества психических расстройств. Хром Активный рекомендован спортсменам и представителям физического труда, а также снижения риска возникновения болезней и просто для хорошего самочувствия. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, не рекомендуется применять при почечной недостаточности и людям, длительно контактирующих с хромом на производстве. Способ применения: взрослым по 1 таблетке в день во время еды. Эффективность достигается при приеме курсами продолжительностью от 1 до 3 месяцев. 2-3 курса в год. Условия хранения: хранить в сухом, прохладном, защищенном от света месте. Срок годности: 24 месяца от даты изготовления. Сертифицировано Министерством Здравоохранения Украины. Штрих-код / ​​Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820060421050

Хром активний Еліт Фарм 0,25 г № 40 (Україна)

27 грн.
Артикул: 7008
Купити

Хром активний

Опис

Склад: хрому піколінат (хрому активного) - 100 мкг, вітамін С - 30 мг.

Купити Хром Активний можна в інтернет-магазині ekomed-shop.com.ua.  

Наповнювачі: лактоза, сухе молоко, стеарат кальцію.

Намагаючись з'ясувати, чому ми старіємо, вчені зосередилися на процесі, іменованому «глюкозилюванням». Це різновид пошкодження та смерті клітин, який викликається високим вмістом цукру в крові, що, судячи з усього, і є головним фактором старіння. Ніщо не дозволяє краще за хром регулювати вміст цукру в крові. Більш того, в гру вступає ще один споріднений механізм: коли кровопостачання будь-якої частини тіла зменшується, тканини в цій області зазнають кисневого голодування та дефіцит інших живильних речовин. Серед багатьох живильних добавок, які сприяють здоров'ю артерій, хром є однією з найважливіших.

При регулярному прийомі цей мікроелемент має значну оздоровчу дію на цілий спектр порушень здоров'я, які викликають або обтяжують резистентність до інсуліну.

Рівень вмісту цукру в крові впливає на загальне самопочуття, настрій, а також на вагу та зовнішній вигляд людини. Безперечно, хром займає центральне місце в метаболізмі цукру. Більше 90% українців відчувають дефіцит хрому, і, як не сумно, менш за все його у тих, хто має в ньому найбільшу потребу. Недостатність хрому має здатність самопідтримуватися. Коли у Вашому організмі бракує цього мікроелементу, Ви відчуваєте сильний потяг до солодкого. Але чим більше цукру Ви їсте, тим в більшій мірі виснажуються запаси хрому. Враховуючи, що в наші дні середній українець щорічно споживає близько 68 кг цукру, недивно, що проблеми резистентності до інсуліну та дефіциту хрому набули такого поширення.

Що таке Хром Активний?

За винятком прийому добавок, не існує досить прийнятних способів відновлення запасів хрому в організмі. Щоправда, гриби, ячмінь і цільнозернові продукти містять цей мікроелемент, але тільки за умови, що їх було вирощено на багатому хромом грунті. Морепродукти та м'ясо теж вважаються добрими харчовими джерелами, але знову ж таки тварини повинні бути відгодовані на багатому хромом раціоні.

Неорганічні форми хрому досить погано засвоюються організмом, наприклад, хлорид хрому засвоюється тільки на 0,5-2 %.

Біологічно активна добавка Хром Активний містить хром в найдоступнішій для засвоєння формі - піколінаті хрому, який підвищує активність інсуліну, зміцнює м'язи, а також сприяє нормалізації обміну білків, жирів і вуглеводів.

 • Зменшуючи тягу до цукру, Хром Активний дозволить легше переносити низьковуглеводний режим харчування.
 • Навіть без дотримання дієти мінерал може збільшувати загальну кістковом'язову масу тіла, що, в свою чергу, прискорює обмін речовин і спалює зайвий жир.
 • Хром Активний допомагає запобігти втраті м'язової тканини, якщо ви навмисно обмежуєте калорійність раціону.
 • Мінерал сприяє спалюванню калорій в процесі фізичних вправ, що ще більше полегшує скидання ваги. Тренування також підвищують викид хрому з організму, посилюючи Вашу потребу в прийомі добавок.

Хром Активний:

 • підвищує активність інсуліну;
 • підвищує утилізацію вуглеводів (посилює перетворення глюкози в глікоген);
 • стимулює ліполіз (розпад жирів);
 • нормалізує обмін речовин;
 • зміцнює м'язовий тонус,
 • підвищує працездатність і витривалість.

Хром Активний не є лікарським засобом.

Може бути рекомендований, як допоміжний засіб з метою корекції раціону харчування, при цукровому діабеті II типу (неінсулінзалежному), ожирінні, гіпоглікемії (нестійкий рівень цукру в крові), інсульті, гіпертонії, хворобі Крона та коліті, виразці, гастриті, розсіяному склерозі, хворобі Міньєра, мігрені, передменструальному синдромі, епілепсії та безлічі психічних розладів.

Хром Активний рекомендований спортсменам і представникам фізичної праці, а також для зменшення ризику виникнення недугів і просто для доброго самопочуття.

Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів, не рекомендується застосовувати при нирковій недостатності та людям, що тривало контактують з хромом на виробництві.

Спосіб вживання: дорослим 1 таблетка на добу під час вживання їжі.

Ефективність досягається при прийомі курсами тривалістю від 1 до 3 місяців. 2-3 курси на рік.

Умови зберігання: зберігати у сухому, прохолодному, захищеному від світла місці.

Термін придатності: 24 місяці від дати виготовлення.

Сертифіковано Міністерством Охорони Здоров'я України.

Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820060421050


Хром активный

Описание

Состав: хрома пиколинат (хрома активного) - 100 мкг, вит. С - 30 мг.

Способ применения: взрослым 2 таблетки в сутки во время приема еды.

Купить препарат Хром активный можно в интернет-магазине ekomed-shop.com.ua.

Пытаясь выяснить, почему мы стареем, ученые сосредоточились на процессе, именуемом «гликозированием». Это разновидность повреждения и смерти клеток, который вызывается высоким содержанием сахара в крови, что, судя по всему, и является главным фактором старения. Ничто не позволяет лучше хрома регулировать содержание сахара в крови. Более того, в игру вступает еще один родственный механизм: когда кровоснабжение какой-либо части тела уменьшается, ткани в этой области испытывают кислородного голодания и дефицит других питательных веществ. Среди многих питательных добавок, которые способствуют здоровью артерий, хром является одной из важнейших.

При регулярном приеме этот микроэлемент оказывает значительное оздоровительное действие на весь спектр нарушений здоровья, которые вызывают резистентность к инсулину.

Уровень содержания сахара в крови влияет на общее самочувствие, настроение, а также на вес и внешний вид человека. Бесспорно, хром занимает центральное место в метаболизме сахара. Более 90% украинцев испытывают дефицит хрома, и, как ни печально, менее всего его у тех, кто в нем наиболее нуждаеться. Недостаточность хрома обладает способностью самоподдерживатья. Когда в Вашем организме не хватает этого микроэлемента, Вы чувствуете сильное влечение к сладкому. Но чем больше сахара Вы едите, тем в большей степени истощаются запасы хрома. Учитывая, что в наши дни средний украинец ежегодно потребляет около 68 кг сахара, неудивительно, что проблемы резистентности к инсулину и дефицита хрома получили такого распространения.

Что такое Хром Активный?

За исключением приема добавок, не существует достаточно приемлемых способов восстановления запасов хрома в организме. Правда, грибы, ячмень и цельнозерновые продукты содержат этот микроэлемент, но только при условии, что их было выращено на богатой хромом почве. Морепродукты и мясо тоже считаются хорошими пищевыми источниками, но опять же животные должны быть откормленные на богатом хромом рационе.

Неорганические формы хрома довольно плохо усваиваются организмом, например, хлорид хрома усваивается только на 0,5-2%.

Биологически активная добавка Хром Активный содержит хром в самой доступной для усвоения форме - пиколинат хрома, который повышает активность инсулина, укрепляет мышцы, а также способствует нормализации обмена белков, жиров и углеводов.

Уменьшая тягу к сахару, хром активный позволит легче переносить низкоуглеводный режим питания. Даже без соблюдения диеты минерал может увеличивать общую костно мышечную массу тела, что, в свою очередь, ускоряет обмен веществ и сжигает лишний жир. Хром Активный помогает предотвратить потерю мышечной ткани, если вы намеренно ограничиваете калорийность рациона. Минерал способствует сжиганию калорий в процессе физических упражнений, что еще больше облегчает сброс веса. Тренировки также повышают выброс хрома из организма, усиливая Вашу потребность в приеме добавок.

Хром Активный:

 • повышает активность инсулина;
 • повышает утилизацию углеводов (усиливает превращение глюкозы в гликоген);
 • стимулирует липолиз (распад жиров);
 • нормализует обмен веществ;
 • укрепляет мышечный тонус;
 • повышает работоспособность и выносливость.

Хром активный не являеться лекарственным средством.

Может быть рекомендован, как вспомогательное средство с целью коррекции рациона питания при сахарном диабете II типа (неинсулинозависимом), ожирении, гипогликемии (неустойчивый уровень сахара в крови), инсульте, гипертонии, болезни Крона и колите, язве, гастрите, рассеянном склерозе, болезни Миньери, мигрени, предменструальном синдроме, эпилепсии и множества психических расстройств.

Хром Активный рекомендован спортсменам и представителям физического труда, а также снижения риска возникновения болезней и просто для хорошего самочувствия.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, не рекомендуется применять при почечной недостаточности и людям, длительно контактирующих с хромом на производстве.

Способ применения: взрослым по 1 таблетке в день во время еды.

Эффективность достигается при приеме курсами продолжительностью от 1 до 3 месяцев. 2-3 курса в год.

Условия хранения: хранить в сухом, прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности: 24 месяца от даты изготовления.

Сертифицировано Министерством Здравоохранения Украины.

Штрих-код / ​​Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820060421050

Параметри
Форма випускуКапсули
Об'єм40 капсул по 0,25г
ВиробникЕліт Фарм
Країна виробникаУкраїна
Залишити свій відгук про цей товар:
...або задайте запитання
Вхід в особистий кабінет ×
Відновлення паролю ×
Введіть email адресу, як при реєстрації.
Ми вишлемо на неї ссилку для відновлення паролю.
Реєстрація особистого кабінету покупця ×
Замовити зворотний дзвінок ×