У кошику немає товарів. Почніть покупки в нашому каталозі
Кобальт Активний Еліт Фарм Cobalt Active Elite Pharm Більше мінералів - менше хвороб! Обробка харчових продуктів і сучасні методи землеробства виснажують запаси живильних речовин у ґрунті і продуктах. Природно, це робить вкрай несприятливий вплив на наше здоров’я. Мінеральні речовини запобігають і зціляють багато захворювань. Організм дуже чутливий до надлишку або недоліку, а тим більше відсутності тих, або інших мінеральних речовин в їжі. До чого може привести дефіцит кобальту в організмі Кобальт - складова частина молекули вітаміну В12(кобаломін), недолік якого найбільше відчутний в місцях швидкого ділення клітин, наприклад, у кровотворних тканинах кісткового мозку і нервових тканинах. Найбільш характерними проявами дефіциту кобальту і його органічно зв’язаної форми-вітаміну В12 є анемії. При винятково вегетаріанській дієті і недостатньому надходженню кобальту в жінок може порушуватися менструальний цикл. Дефіцит кобальту - це завжди дефіцит вітаміну В12, що викликає злоякісне безсоння, астму, невралгію й інші ”злоякісні” захворювання. Настирливий дзенькіт і хронічний шум у вухах, що викликає втрату слуху, дуже часто збігається з дефіцитом кобальту. У людей з діагнозом ”депресія” у крові відзначені вкрай низькі показники кобальту. Дефіцит кобальту викликає високу частоту захворювань ендокринної системи, особливо в районах з дефіцитом кобальту в харчуванні. Подібна закономірність виявлена й у відношенні системи кровообігу, зріст захворювання якої, як правило, супроводжується дефіцитом кобальту. Запущені випадки дефіциту кобальту викликають руйнування слизової оболонки шлунку, недокрів’я, дистрофію кісток і порушення в печінці. Часто при анемії прояви недостатності кобальту викликані зниженням його засвоєння, що, як правило, залежить від наявності мукопротеїна, синтезованого в слизовій оболонці шлунка. Слід зазначити, що гастроектомія може приводити до зниження синтезу мукопротеїну, а також до появи спадкоємного дефекту, що обмежує виділення цієї речовини. Недостатності кобальту особливо піддані курці, вегетаріанці і люди похилого віку, а також всі, хто страждає хронічним розладом стільця. Вхідна до складу ДД ”Кобальт активний” аспарагінова кислота відноситься до групи незамінних амінокислот, що не тільки сприяє кращому засвоєнню кобальту, але і тонізуючи впливає на ЦНС, поліпшує енергетичний обмін, кровотворення. Вітамін B12 - єдиний водорозчинний вітамін, здатний акумулюватися в організмі, - він відкладається в печінці, нирках, легенях і селезінці. Активною формою вітаміну B12 являється аденозилкобаламін , або кобаломін. Цианокобаламін володіє вираженою ліпотропною дією, він попереджає жирову інфільтрацію печінки, підвищує споживання кисню клітинами при гострій і хронічній гіпоксії. Вітамін B12 бере участь у процесах трансметиліруванні, переносу водню, активує синтез метионіну. Підсилюючи синтез і здатність до нагромадження протеїну в організмі, надає також анаболічний вплив. Підвищуючи фагоцитарну активність лейкоцитів і активізуючи діяльність ретикулоендотеліальної системи, циано-кобаламін посилює імунітет. Низький рівень цианокобаламіну вдвічі прискорює розвиток захворю вання в людей. Також він відіграє важливу роль у регуляції функції кровотворних органів: він бере участь у синтезі пуринових і пиримідинових основ , нуклеїнових кислот, необхідних для процесу еритропоеза, активно впливає на нагромадження в еритроцитах з’єднань, що містять сульфгідрильні групи. Від забезпеченості цианокобаламіном залежить широкий спектр емоційних і пізнавальних здібностей. Підтримка оптимального рівня цього вітаміну сприяє запобіганню депресії, старчого слабоумства і змішаності мислення. Він також допомагає переборювати безсоння, допомагає пристосуватися до зміни режиму сну і пильнування, що пояснюється участю цианокобаламіна в синтезі мелатоніну. Цианокобаламін допомагає нормалізувати нижній кров’яний тиск. Вітамін B12 є одниєю з речовин, необхідних для здоров’я репродуктивних органів чоловіків і жінок, так, він здатний коректувати вміст сперматозоїдів у насінній рідині. Цианокобаламін, який являється компонентом ДД ”Кобальт Активний”, в активних коферментних формах (5 - дезоксиаденозилкобаламін і метилкобаламін) сприяє перенесенню метильних груп і водню. Завдяки цим процесам здійснюється вплив на обмін білків і нуклеїнових кислот за опомогою участі в синтезі метіоніну, ацетату, дезоксирибонуклеідів. ДД ”Кобальт активний” сприяє : процесові кровотворення утворенню епітеліальних клітин функціонуванню нервової системи (бере участь у синтезі мелатоніна) росту і процесам регенерації допомагає при втомі, розладі травлення бере участь у ензимних реакціях бере участь у формуванні міелинових оболонок нервових тканин Фітонутрієнти, які містяться в ДД ”Кобальт Активний”, беручи участь у синтезі холіну і метіоніну, впливають на печінку, попереджають розвиток жирового гепатоза. Рекомендований як біодобавка з метою корекціїраціону харчування, як допоміжний засіб для/при: заповнення дефіциту кобальту м’язовій слабкості втраті апетиту, зниженні маси тіла ослабленні пам’яті запаленні язика, кровотечі з ясен після перенесених травм і опіків при анемії, і з метою зменьшення ризику виникнення хвороб при анорексії і булемії Склад: 1 таблетка містить: аспарагінат кобальту (кобальту активного - 8,0 мг), віт. В12 - 2,5 мкг; лактоза, сухе молоко, крохмаль, стеарат кальцію. Купити Кобальт Активний № 40 можна в інтернет-магазині ekomed-shop.com.ua.   Не є лікарським засобом Рекомендації щодо споживання: як дієтичну добавку приймати по 1 таблетці 1 на день під час їжі. Термін вживання: 1-2 місяці, рекомендується повторювати 2-3 курси на рік. Протипоказання: не виявлено. Умови зберігання: зберігати в сухому, темному місці при температурі до 20оС. Дата виготовлення: вказана на упаковці. Термін придатності: 24 місяці. Сертифіковано Міністерством Охорони Здоров’я України. Кобальт активный Элит Фарм Больше минералов - меньше болезней! Обработка пищевых продуктов и современные методы земледелия истощают запасы питательных веществ в почве и продуктах. Естественно, это делает крайне неблагоприятное влияние на наше здоровье. Минеральные вещества предотвращают и исцеляют многие заболевания. Организм очень чувствителен к избытку или недостатку, а тем более отсутствии тех или других минеральных веществ в пище. К чему может привести дефицит кобальта в организме Кобальт – составная часть молекулы витамина В12. Наиболее характерными проявлениями дефицита кобальта и его органически связанной формы – витамина В12 - являются анемии.  Наиболее характерными проявлениями дефицита кобальта и его органически связанной формы-витамина В12 является анемии. При исключительно вегетарианской диете и недостаточном поступлению кобальта у женщин может нарушаться менструальный цикл. Дефицит кобальта - это всегда дефицит витамина В12, что вызывает злокачественное бессонница, астму, невралгию и другие "злокачественные" заболевания. Назойливый звон и хронический шум в ушах, что вызывает потерю слуха, очень часто совпадает с дефицитом кобальта. У людей с диагнозом "депрессия" в крови отмечены крайне низкие показатели кобальта. Дефицит кобальта вызывает высокую частоту заболеваний эндокринной системы, особенно в районах с дефицитом кобальта в питании. Подобная закономерность выявлена ​​и в отношении системы кровообращения, рост заболевания которой, как правило, сопровождается дефицитом кобальта. Запущенные случаи дефицита кобальта вызывают разрушение слизистой оболочки желудка, малокровие, дистрофию костей и нарушения в печени. Часто при анемии проявления недостаточности кобальта вызванные снижением его усвоения, что, как правило, зависит от наличия мукопротеинив, синтезированного в слизистой оболочке желудка. Следует отметить, что гастроэктомия может приводить к снижению синтеза мукопротеинив, а также к появлению наследственного дефекта, ограничивает выделение этого вещества. Недостаточности кобальта особенно подвержены курильщики, вегетарианцы и люди пожилого возраста, а также все, кто страдает хроническим расстройством стула. Входящая в состав ДД "Кобальт активный" аспарагиновая кислота относится к группе незаменимых аминокислот, не только способствует лучшему усвоению кобальта, но и тонизируя влияет на ЦНС, улучшает энергетический обмен, кроветворение. Витамин B12 - единственный водорастворимый витамин, способный аккумулироваться в организме, - он откладывается в печени, почках, легких и селезенке. Активной формой витамина B12 является аденозилкобаламин, или кобаломин. Цианокобаламин обладает выраженным липотропным действием, он предупреждает жировую инфильтрацию печени, повышает потребление кислорода клетками при острой и хронической гипоксии. Витамин B12 участвует в процессах трансметилируванни, переноса водорода, активирует синтез метионина. Усиливая синтез и способность к накоплению протеина в организме, оказывает также анаболическое воздействие. Повышая фагоцитарную активность лейкоцитов и активизируя деятельность ретикулоэндотелиальной системы, циано-кобаламин усиливает иммунитет. Низкий уровень цианокобаламина вдвое ускоряет развитие заболе вания у людей. Также он играет важную роль в регуляции функции кроветворных органов: он принимает участие в синтезе пуриновых и пиримидинових оснований, нуклеиновых кислот, необходимых для процесса эритропоэза, активно влияет на накопление в эритроцитах соединений, содержащих сульфгидрильные группы. От обеспеченности цианокобаламином зависит широкий спектр эмоциональных и познавательных способностей. Поддержание оптимального уровня этого витамина способствует предотвращению депрессии, старческого слабоумия и смешанности мышления. Он также помогает преодолевать бессонницу, помогает приспособиться к изменению режима сна и бодрствования, что объясняется участием цианокобаламина в синтезе мелатонина. Цианокобаламин помогает нормализовать нижней кровяное давление. Витамин B12 является одни из веществ, необходимых для здоровья репродуктивных органов мужчин и женщин, так, он способен корректировать содержание сперматозоидов в семенной жидкости. Цианокобаламин, который является компонентом ДД "Кобальт Активный", в активных коферментных формах (5 - дезоксиаденозилкобаламин и метилкобаламин) способствует переносу метильных групп и водорода. Благодаря этим процессам осуществляется влияние на обмен белков и нуклеиновых кислот по опомогою участия в синтезе метионина, ацетата, дезоксирибонуклеидив. Препарат рекомендуется как вспомогательное средство для заполнения дефицита кобальта: при мышечной слабости потере аппетита, снижении массы тела ослаблении памяти воспалении языка, кровотечения из десен после перенесенных травм и ожогов при анемии анорексии и булемии с целью увеличения сопротивляемости организма различным заболеваниям Состав: аспарагинат кобальта (кобальт активный) - 8,0 мг, вит. В12 - 2,5 мкг. Купить Кобальт активный № 40  можно в интернет-магазине ekomed-shop.com.ua. Способ применения: взрослым 1 таблетка в сутки во время приема еды. Срок употребления: 1-2 месяца, рекомендуется повторять 2-3 курса в год. Противопоказания: не выявлены. Условия хранения: хранить в сухом, темном месте при температуре 20оС. Дата изготовления: указана на упаковке. Срок годности: 24 месяца. Сертифицировано Министерством Здравоохранения Украины.

Кобальт Активний Еліт Фарм № 40 (Україна)

49 грн.
Артикул: 11165
Немає в наявності

Кобальт Активний Еліт Фарм

Cobalt Active Elite Pharm

Більше мінералів - менше хвороб! Обробка харчових продуктів і сучасні методи землеробства виснажують запаси живильних речовин у ґрунті і продуктах. Природно, це робить вкрай несприятливий вплив на наше здоров’я. Мінеральні речовини запобігають і зціляють багато захворювань. Організм дуже чутливий до надлишку або недоліку, а тим більше відсутності тих, або інших мінеральних речовин в їжі.

До чого може привести дефіцит кобальту в організмі

Кобальт - складова частина молекули вітаміну В12(кобаломін), недолік якого найбільше відчутний в місцях швидкого ділення клітин, наприклад, у кровотворних тканинах кісткового мозку і нервових тканинах.

Найбільш характерними проявами дефіциту кобальту і його органічно зв’язаної форми-вітаміну В12 є анемії. При винятково вегетаріанській дієті і недостатньому надходженню кобальту в жінок може порушуватися менструальний цикл.

Дефіцит кобальту - це завжди дефіцит вітаміну В12, що викликає злоякісне безсоння, астму, невралгію й інші ”злоякісні” захворювання. Настирливий дзенькіт і хронічний шум у вухах, що викликає втрату слуху, дуже часто збігається з дефіцитом кобальту. У людей з діагнозом ”депресія” у крові відзначені вкрай низькі показники кобальту.

Дефіцит кобальту викликає високу частоту захворювань ендокринної системи, особливо в районах з дефіцитом кобальту в харчуванні. Подібна закономірність виявлена й у відношенні системи кровообігу, зріст захворювання якої, як правило, супроводжується дефіцитом кобальту. Запущені випадки дефіциту кобальту викликають руйнування слизової оболонки шлунку, недокрів’я, дистрофію кісток і порушення в печінці.

Часто при анемії прояви недостатності кобальту викликані зниженням його засвоєння, що, як правило, залежить від наявності мукопротеїна, синтезованого в слизовій оболонці шлунка. Слід зазначити, що гастроектомія може приводити до зниження синтезу мукопротеїну, а також до появи спадкоємного дефекту, що обмежує виділення цієї речовини.

Недостатності кобальту особливо піддані курці, вегетаріанці і люди похилого віку, а також всі, хто страждає хронічним розладом стільця.

Вхідна до складу ДД ”Кобальт активний” аспарагінова кислота відноситься до групи незамінних амінокислот, що не тільки сприяє кращому засвоєнню кобальту, але і тонізуючи впливає на ЦНС, поліпшує енергетичний обмін, кровотворення.

Вітамін B12 - єдиний водорозчинний вітамін, здатний акумулюватися в організмі, - він відкладається в печінці, нирках, легенях і селезінці.

Активною формою вітаміну B12 являється аденозилкобаламін , або кобаломін.

Цианокобаламін володіє вираженою ліпотропною дією, він попереджає жирову інфільтрацію печінки, підвищує споживання кисню клітинами при гострій і хронічній гіпоксії.

Вітамін B12 бере участь у процесах трансметиліруванні, переносу водню, активує синтез метионіну. Підсилюючи синтез і здатність до нагромадження протеїну в організмі, надає також анаболічний вплив.

Підвищуючи фагоцитарну активність лейкоцитів і активізуючи діяльність ретикулоендотеліальної системи, циано-кобаламін посилює імунітет. Низький рівень цианокобаламіну вдвічі прискорює розвиток захворю вання в людей.

Також він відіграє важливу роль у регуляції функції кровотворних органів: він бере участь у синтезі пуринових і пиримідинових основ , нуклеїнових кислот, необхідних для процесу еритропоеза, активно впливає на нагромадження в еритроцитах з’єднань, що містять сульфгідрильні групи.

Від забезпеченості цианокобаламіном залежить широкий спектр емоційних і пізнавальних здібностей. Підтримка оптимального рівня цього вітаміну сприяє запобіганню депресії, старчого слабоумства і змішаності мислення.

Він також допомагає переборювати безсоння, допомагає пристосуватися до зміни режиму сну і пильнування, що пояснюється участю цианокобаламіна в синтезі мелатоніну.

Цианокобаламін допомагає нормалізувати нижній кров’яний тиск.

Вітамін B12 є одниєю з речовин, необхідних для здоров’я репродуктивних органів чоловіків і жінок, так, він здатний коректувати вміст сперматозоїдів у насінній рідині.

Цианокобаламін, який являється компонентом ДД ”Кобальт Активний”, в активних коферментних формах (5 - дезоксиаденозилкобаламін і метилкобаламін) сприяє перенесенню метильних груп і водню. Завдяки цим процесам здійснюється вплив на обмін білків і нуклеїнових кислот за опомогою участі в синтезі метіоніну, ацетату, дезоксирибонуклеідів.

ДД ”Кобальт активний” сприяє :

 • процесові кровотворення
 • утворенню епітеліальних клітин
 • функціонуванню нервової системи (бере участь у синтезі мелатоніна)
 • росту і процесам регенерації
 • допомагає при втомі, розладі травлення
 • бере участь у ензимних реакціях
 • бере участь у формуванні міелинових оболонок нервових тканин

Фітонутрієнти, які містяться в ДД ”Кобальт Активний”, беручи участь у синтезі холіну і метіоніну, впливають на печінку, попереджають розвиток жирового гепатоза.

Рекомендований як біодобавка з метою корекціїраціону харчування, як допоміжний засіб для/при:

 • заповнення дефіциту кобальту
 • м’язовій слабкості
 • втраті апетиту, зниженні маси тіла
 • ослабленні пам’яті
 • запаленні язика, кровотечі з ясен
 • після перенесених травм і опіків
 • при анемії, і з метою зменьшення ризику виникнення хвороб
 • при анорексії і булемії

Склад: 1 таблетка містить: аспарагінат кобальту (кобальту активного - 8,0 мг), віт. В12 - 2,5 мкг; лактоза, сухе молоко, крохмаль, стеарат кальцію.

Купити Кобальт Активний № 40 можна в інтернет-магазині ekomed-shop.com.ua.  

Не є лікарським засобом

Рекомендації щодо споживання: як дієтичну добавку приймати по 1 таблетці 1 на день під час їжі.

Термін вживання: 1-2 місяці, рекомендується повторювати 2-3 курси на рік.

Протипоказання: не виявлено.

Умови зберігання: зберігати в сухому, темному місці при температурі до 20оС.

Дата виготовлення: вказана на упаковці.

Термін придатності: 24 місяці.

Сертифіковано Міністерством Охорони Здоров’я України.


Кобальт активный Элит Фарм

Больше минералов - меньше болезней! Обработка пищевых продуктов и современные методы земледелия истощают запасы питательных веществ в почве и продуктах. Естественно, это делает крайне неблагоприятное влияние на наше здоровье. Минеральные вещества предотвращают и исцеляют многие заболевания. Организм очень чувствителен к избытку или недостатку, а тем более отсутствии тех или других минеральных веществ в пище.

К чему может привести дефицит кобальта в организме

Кобальт – составная часть молекулы витамина В12. Наиболее характерными проявлениями дефицита кобальта и его органически связанной формы – витамина В12 - являются анемии. 

Наиболее характерными проявлениями дефицита кобальта и его органически связанной формы-витамина В12 является анемии. При исключительно вегетарианской диете и недостаточном поступлению кобальта у женщин может нарушаться менструальный цикл.

Дефицит кобальта - это всегда дефицит витамина В12, что вызывает злокачественное бессонница, астму, невралгию и другие "злокачественные" заболевания. Назойливый звон и хронический шум в ушах, что вызывает потерю слуха, очень часто совпадает с дефицитом кобальта. У людей с диагнозом "депрессия" в крови отмечены крайне низкие показатели кобальта.

Дефицит кобальта вызывает высокую частоту заболеваний эндокринной системы, особенно в районах с дефицитом кобальта в питании. Подобная закономерность выявлена ​​и в отношении системы кровообращения, рост заболевания которой, как правило, сопровождается дефицитом кобальта. Запущенные случаи дефицита кобальта вызывают разрушение слизистой оболочки желудка, малокровие, дистрофию костей и нарушения в печени.

Часто при анемии проявления недостаточности кобальта вызванные снижением его усвоения, что, как правило, зависит от наличия мукопротеинив, синтезированного в слизистой оболочке желудка. Следует отметить, что гастроэктомия может приводить к снижению синтеза мукопротеинив, а также к появлению наследственного дефекта, ограничивает выделение этого вещества.

Недостаточности кобальта особенно подвержены курильщики, вегетарианцы и люди пожилого возраста, а также все, кто страдает хроническим расстройством стула.

Входящая в состав ДД "Кобальт активный" аспарагиновая кислота относится к группе незаменимых аминокислот, не только способствует лучшему усвоению кобальта, но и тонизируя влияет на ЦНС, улучшает энергетический обмен, кроветворение.

Витамин B12 - единственный водорастворимый витамин, способный аккумулироваться в организме, - он откладывается в печени, почках, легких и селезенке.

Активной формой витамина B12 является аденозилкобаламин, или кобаломин.

Цианокобаламин обладает выраженным липотропным действием, он предупреждает жировую инфильтрацию печени, повышает потребление кислорода клетками при острой и хронической гипоксии.

Витамин B12 участвует в процессах трансметилируванни, переноса водорода, активирует синтез метионина. Усиливая синтез и способность к накоплению протеина в организме, оказывает также анаболическое воздействие.

Повышая фагоцитарную активность лейкоцитов и активизируя деятельность ретикулоэндотелиальной системы, циано-кобаламин усиливает иммунитет. Низкий уровень цианокобаламина вдвое ускоряет развитие заболе вания у людей.

Также он играет важную роль в регуляции функции кроветворных органов: он принимает участие в синтезе пуриновых и пиримидинових оснований, нуклеиновых кислот, необходимых для процесса эритропоэза, активно влияет на накопление в эритроцитах соединений, содержащих сульфгидрильные группы.

От обеспеченности цианокобаламином зависит широкий спектр эмоциональных и познавательных способностей. Поддержание оптимального уровня этого витамина способствует предотвращению депрессии, старческого слабоумия и смешанности мышления.

Он также помогает преодолевать бессонницу, помогает приспособиться к изменению режима сна и бодрствования, что объясняется участием цианокобаламина в синтезе мелатонина.

Цианокобаламин помогает нормализовать нижней кровяное давление.

Витамин B12 является одни из веществ, необходимых для здоровья репродуктивных органов мужчин и женщин, так, он способен корректировать содержание сперматозоидов в семенной жидкости.

Цианокобаламин, который является компонентом ДД "Кобальт Активный", в активных коферментных формах (5 - дезоксиаденозилкобаламин и метилкобаламин) способствует переносу метильных групп и водорода. Благодаря этим процессам осуществляется влияние на обмен белков и нуклеиновых кислот по опомогою участия в синтезе метионина, ацетата, дезоксирибонуклеидив.

Препарат рекомендуется как вспомогательное средство для заполнения дефицита кобальта:

 • при мышечной слабости
 • потере аппетита, снижении массы тела
 • ослаблении памяти
 • воспалении языка, кровотечения из десен
 • после перенесенных травм и ожогов
 • при анемии
 • анорексии и булемии
 • с целью увеличения сопротивляемости организма различным заболеваниям

Состав: аспарагинат кобальта (кобальт активный) - 8,0 мг, вит. В12 - 2,5 мкг.

Купить Кобальт активный № 40  можно в интернет-магазине ekomed-shop.com.ua.

Способ применения: взрослым 1 таблетка в сутки во время приема еды.

Срок употребления: 1-2 месяца, рекомендуется повторять 2-3 курса в год.

Противопоказания: не выявлены.

Условия хранения: хранить в сухом, темном месте при температуре 20оС.

Дата изготовления: указана на упаковке.

Срок годности: 24 месяца.

Сертифицировано Министерством Здравоохранения Украины.

Залишити свій відгук про цей товар:
...або задайте запитання
Вхід в особистий кабінет ×
Відновлення паролю ×
Введіть email адресу, як при реєстрації.
Ми вишлемо на неї ссилку для відновлення паролю.
Реєстрація особистого кабінету покупця ×
Замовити зворотний дзвінок ×