У кошику немає товарів. Почніть покупки в нашому каталозі
Селен активний Опис: Склад: 1 таблетка/капсула містить - 50 мкг селену. Наповнювачі: лактоза, кальцію стеарат, сухе знежирене молоко, крохмаль. Купити Селен активний можна в інтернет-магазині ekomed-shop.com.ua.     Cелен - могутній антиоксидант. Він перешкоджає перекісному окисленню клітинних мембран, не допускаючи дегенеративних змін найважливіших біомолекул клітин (білків, ліпідів, нуклеїнових кислот), й сповільнює тим самим процеси старіння організму. Селен збільшує утворення й активність таких захисників імунної системи, як Т-лімфоцити, антитіла, макрофаги, інтерферон. Основною відмінністю дійсного комплексу від інших селеновмістних препаратів є те, що дієтична добавка Селен Активний містить органічно зв’язаний селен у складі автолізата дріжджів (селексен) у строго дозованій концентрації. Даний автолізат позбавлений типових алергенних властивостей, властивих дріжджам. Селен в органічній формі (селексен), що входить до складу даного комплексу, цілком засвоюється організмом і абсолютно безпечний. Це радикально відрізняє Селен Активний від інших препаратів, що містять неорганічний селен, який, володіючи небажаною побічною дією, може нанести шкоду Вашому здоров’ю. Недостатня кількість селену в організмі не тільки знижує імунітет і працездатність, але і приводить до розвитку серцево-судинних захворювань, нагромадженню важких металів і передчасному старінню, цукровому діабетові і хворобам суглобів, чоловічій безплідності та родовій слабості жінок. Селен перешкоджає розвиткові хвороб серця й артерій, а його дефіцит збільшує ризик розвитку коронарної хвороби серця на 70%. Додаткове введеня селену необхідне: як допоміжний засіб для попередження виникнення онкології, а також під час і після проходження курсів хіміо і радіотерапії; при недугах серцевосудинної системи: ішемічних недугах серця, інфаркті міокарда, гіпертонічних недугах, аритмії, атеросклерозі для нормалізації обміну холестерину та поліпшення еластичності стінок судин; після інфаркту міокарда для прискорення відновлення роботи серцевих м’язів; при недугах суглобів; остеохондрозі, травмах, переломах кісток, після хірургічних втручань; для попередження нагромадження важких металів і звязаних з ним ушкоджень печінки; при холециститі і гепатиті для поліпшення роботи і нормалізації жовчеутворення; при недугах травного тракту: гастриті, коліті, панкреатиті; при бронхіальній астмі, алергії; при чоловічій безплідності, особливо при олігоспермії. Рекомендовано, як допоміжний засіб: при екологічно несприятливих умовах, особливо в випадках забруднення важкими металами, впливі радіації; при станах перевтоми або крайньої утоми; курцям для зниження шкідливого впливу тютюнового диму, смол і важких металів, що утримуються в них; при гострих і хронічних захворюваннях, для підвищення імунних сил організму; чоловікам для підвищення статевої активності. Не рекомендується дітям до 12 років. Рекомендований як загальнозміцнюючий засіб, джерело органічного селену. Режим дозування: Селен Активний треба приймати дорослим і дітям після 12 років: для підтримки імунітету 1 таблетка/капсула на добу під час їжі (50 мкг селену); для попередження виникнення онкології, при отруєнні важкими металами, запаленнях, вірусних інфекціях, ослабленні імунітету (герпес), серцевосудинних і алергійних недугах, а також недугах суглобів по 2 таблетки/капсули 2 рази на добу (200 мкг селену) під час прийому їжі; доведена безпека вживання селену до 400 мкг на добу, але необхідність прийому такої дози повинен установити лікар. Рекомендується приймати курсами по 40 таблеток/капсул 2 рази на рік. Не є лікарським засобом. Умови зберігання: Селен Активний зберігати 2 роки з дня виготовлення при кімнатній температурі в захищеному від світла місці. Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820060420053   Селен активный Описание Состав: селен - 50 мкг. Взрослым и детям возрастом после 12 лет - по 1 таблетке в сутки во время приема еды. Рекомендуется принимать курсами по 40 таблеток два раза в год. Купить Селен активный можно в интернет-магазине ekomed-shop.com.ua. Cелен - мощный антиоксидант. Он препятствует перенесшему окислению клеточных мембран, не допуская дегенеративных изменений важнейших биомолекул клеток (белков, липидов, нуклеиновых кислот), и замедляет тем самым процессы старения организма. Селен увеличивает образование и активность таких защитников иммунной системы, как Т-лимфоциты, антитела, макрофаги, интерферон. Основным отличием настоящего комплекса от других селеносодержащих препаратов является то, что диетическая добавка Селен Активный содержит органически связанный селен в составе автолизат дрожжей (селексен) в строго дозированном концентрации. Данный автолизат лишен типичных аллергенных свойств, присущих дрожжам. Селен в органической форме (селексен), входящий в состав данного комплекса, вполне усваивается организмом и абсолютно безопасен. Это радикально отличает Селен Активный от других препаратов, содержащих неорганический селен, который, обладая нежелательной побочным действием, может нанести вред Вашему здоровью. Недостаточное количество селена в организме не только снижает иммунитет и работоспособность, но и приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, накоплению тяжелых металлов и преждевременному старению, сахарному диабету и болезням суставов, мужскому бесплодию и родовой слабости женщин. Селен препятствует развитию болезней сердца и артерий, а его дефицит увеличивает риск развития коронарной болезни сердца на 70%. Дополнительное ввод селена необходимо: как вспомогательное средство для предупреждения возникновения онкологии, а также во время и после прохождения курсов химио- и радиотерапии; при болезнях сердечно-сосудистой системы: ишемических болезнях сердца, инфаркте миокарда, гипертонических болезнях, аритмии, атеросклерозе для нормализации обмена холестерина и улучшения эластичности стенок сосудов; после инфаркта миокарда для ускорения восстановления работы сердечной мышцы; при болезнях суставов; остеохондрозе, травмах, переломах костей, после хирургических вмешательствдля предупреждения накопления тяжелых металлов и связанных с ним повреждений печени; при холецистите и гепатите для улучшения работы и нормализации желчеобразования; при болезнях пищеварительного тракта: гастрите, колите, панкреатите; при бронхиальной астме, аллергии; при мужском бесплодии, особенно при олигоспермии. Рекомендуется, как вспомогательное средство: при экологически неблагоприятных условиях, особенно в случаях загрязнения тяжелыми металлами, воздействии радиации; при состояниях переутомления или крайней усталости; курильщикам для снижения вредного воздействия табачного дыма, смол и тяжелых металлов, содержащихся в них; при острых и хронических заболеваниях, для повышения иммунных сил организма; мужчинам для повышения половой активности. Не рекомендуется детям до 12 лет. Рекомендован как общеукрепляющее средство, источник органического селена. Режим дозирования. Селен Активный надо принимать взрослым и детям старше 12 лет: для поддержания иммунитета 1 таблетка / капсула в день во время еды (50 мкг селена); для предупреждения возникновения онкологии, при отравлении тяжелыми металлами, воспалениях, вирусных инфекциях, ослаблении иммунитета (герпес), сердечно-сосудистых и аллергических болезнях, а также болезнях суставов по 2 таблетки / капсулы 2 раза в сутки (200 мкг селена) во время приема пищи; доказана безопасность применения селена до 400 мкг в сутки, но необходимость приема такой дозы должен установить врач. Рекомендуется принимать курсами по 40 таблеток / капсул 2 раза в год. Не является лекарственным средством. Условия хранения: Селен Активный хранить 2 года со дня изготовления при комнатной температуре в защищенном от света месте. Штрих-код / ​​Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820060420053

Селен активний Еліт Фарм 0,25 г № 40 (Україна)

33 грн.
Артикул: 7003
Купити

Селен активний

Опис:

Склад: 1 таблетка/капсула містить - 50 мкг селену.

Наповнювачі: лактоза, кальцію стеарат, сухе знежирене молоко, крохмаль.

Купити Селен активний можна в інтернет-магазині ekomed-shop.com.ua.    

Cелен - могутній антиоксидант. Він перешкоджає перекісному окисленню клітинних мембран, не допускаючи дегенеративних змін найважливіших біомолекул клітин (білків, ліпідів, нуклеїнових кислот), й сповільнює тим самим процеси старіння організму. Селен збільшує утворення й активність таких захисників імунної системи, як Т-лімфоцити, антитіла, макрофаги, інтерферон.

Основною відмінністю дійсного комплексу від інших селеновмістних препаратів є те, що дієтична добавка Селен Активний містить органічно зв’язаний селен у складі автолізата дріжджів (селексен) у строго дозованій концентрації. Даний автолізат позбавлений типових алергенних властивостей, властивих дріжджам.

Селен в органічній формі (селексен), що входить до складу даного комплексу, цілком засвоюється організмом і абсолютно безпечний. Це радикально відрізняє Селен Активний від інших препаратів, що містять неорганічний селен, який, володіючи небажаною побічною дією, може нанести шкоду Вашому здоров’ю.

Недостатня кількість селену в організмі не тільки знижує імунітет і працездатність, але і приводить до розвитку серцево-судинних захворювань, нагромадженню важких металів і передчасному старінню, цукровому діабетові і хворобам суглобів, чоловічій безплідності та родовій слабості жінок. Селен перешкоджає розвиткові хвороб серця й артерій, а його дефіцит збільшує ризик розвитку коронарної хвороби серця на 70%.

Додаткове введеня селену необхідне:

 • як допоміжний засіб для попередження виникнення онкології, а також під час і після проходження курсів хіміо і радіотерапії;
 • при недугах серцевосудинної системи: ішемічних недугах серця, інфаркті міокарда, гіпертонічних недугах, аритмії, атеросклерозі для нормалізації обміну холестерину та поліпшення еластичності стінок судин;
 • після інфаркту міокарда для прискорення відновлення роботи серцевих м’язів;
 • при недугах суглобів;
 • остеохондрозі, травмах, переломах кісток, після хірургічних втручань;
 • для попередження нагромадження важких металів і звязаних з ним ушкоджень печінки;
 • при холециститі і гепатиті для поліпшення роботи і нормалізації жовчеутворення;
 • при недугах травного тракту: гастриті, коліті, панкреатиті;
 • при бронхіальній астмі, алергії;
 • при чоловічій безплідності, особливо при олігоспермії.

Рекомендовано, як допоміжний засіб:

 • при екологічно несприятливих умовах, особливо в випадках забруднення важкими металами, впливі радіації;
 • при станах перевтоми або крайньої утоми;
 • курцям для зниження шкідливого впливу тютюнового диму, смол і важких металів, що утримуються в них;
 • при гострих і хронічних захворюваннях, для підвищення імунних сил організму;
 • чоловікам для підвищення статевої активності.

Не рекомендується дітям до 12 років.

Рекомендований як загальнозміцнюючий засіб, джерело органічного селену.

Режим дозування: Селен Активний треба приймати дорослим і дітям після 12 років:

 • для підтримки імунітету 1 таблетка/капсула на добу під час їжі (50 мкг селену);
 • для попередження виникнення онкології, при отруєнні важкими металами, запаленнях, вірусних інфекціях, ослабленні імунітету (герпес), серцевосудинних і алергійних недугах, а також недугах суглобів по 2 таблетки/капсули 2 рази на добу (200 мкг селену) під час прийому їжі;
 • доведена безпека вживання селену до 400 мкг на добу, але необхідність прийому такої дози повинен установити лікар.

Рекомендується приймати курсами по 40 таблеток/капсул 2 рази на рік.

Не є лікарським засобом.

Умови зберігання: Селен Активний зберігати 2 роки з дня виготовлення при кімнатній температурі в захищеному від світла місці.

Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820060420053

 

Селен активный

Описание

Состав: селен - 50 мкг.

Взрослым и детям возрастом после 12 лет - по 1 таблетке в сутки во время приема еды.

Рекомендуется принимать курсами по 40 таблеток два раза в год.

Купить Селен активный можно в интернет-магазине ekomed-shop.com.ua.

Cелен - мощный антиоксидант. Он препятствует перенесшему окислению клеточных мембран, не допуская дегенеративных изменений важнейших биомолекул клеток (белков, липидов, нуклеиновых кислот), и замедляет тем самым процессы старения организма. Селен увеличивает образование и активность таких защитников иммунной системы, как Т-лимфоциты, антитела, макрофаги, интерферон.

Основным отличием настоящего комплекса от других селеносодержащих препаратов является то, что диетическая добавка Селен Активный содержит органически связанный селен в составе автолизат дрожжей (селексен) в строго дозированном концентрации. Данный автолизат лишен типичных аллергенных свойств, присущих дрожжам.

Селен в органической форме (селексен), входящий в состав данного комплекса, вполне усваивается организмом и абсолютно безопасен. Это радикально отличает Селен Активный от других препаратов, содержащих неорганический селен, который, обладая нежелательной побочным действием, может нанести вред Вашему здоровью.

Недостаточное количество селена в организме не только снижает иммунитет и работоспособность, но и приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, накоплению тяжелых металлов и преждевременному старению, сахарному диабету и болезням суставов, мужскому бесплодию и родовой слабости женщин. Селен препятствует развитию болезней сердца и артерий, а его дефицит увеличивает риск развития коронарной болезни сердца на 70%.

Дополнительное ввод селена необходимо:

 • как вспомогательное средство для предупреждения возникновения онкологии, а также во время и после прохождения курсов химио- и радиотерапии;
 • при болезнях сердечно-сосудистой системы: ишемических болезнях сердца, инфаркте миокарда, гипертонических болезнях, аритмии, атеросклерозе для нормализации обмена холестерина и улучшения эластичности стенок сосудов;
 • после инфаркта миокарда для ускорения восстановления работы сердечной мышцы;
 • при болезнях суставов;
 • остеохондрозе, травмах, переломах костей, после хирургических вмешательств
  для предупреждения накопления тяжелых металлов и связанных с ним повреждений печени;
 • при холецистите и гепатите для улучшения работы и нормализации желчеобразования;
 • при болезнях пищеварительного тракта: гастрите, колите, панкреатите;
 • при бронхиальной астме, аллергии;
 • при мужском бесплодии, особенно при олигоспермии.

Рекомендуется, как вспомогательное средство:

 • при экологически неблагоприятных условиях, особенно в случаях загрязнения тяжелыми металлами, воздействии радиации;
 • при состояниях переутомления или крайней усталости;
 • курильщикам для снижения вредного воздействия табачного дыма, смол и тяжелых металлов, содержащихся в них;
 • при острых и хронических заболеваниях, для повышения иммунных сил организма;
 • мужчинам для повышения половой активности.

Не рекомендуется детям до 12 лет.

Рекомендован как общеукрепляющее средство, источник органического селена.

Режим дозирования. Селен Активный надо принимать взрослым и детям старше 12 лет:

 • для поддержания иммунитета 1 таблетка / капсула в день во время еды (50 мкг селена);
 • для предупреждения возникновения онкологии, при отравлении тяжелыми металлами, воспалениях, вирусных инфекциях, ослаблении иммунитета (герпес), сердечно-сосудистых и аллергических болезнях, а также болезнях суставов по 2 таблетки / капсулы 2 раза в сутки (200 мкг селена) во время приема пищи;
 • доказана безопасность применения селена до 400 мкг в сутки, но необходимость приема такой дозы должен установить врач.

Рекомендуется принимать курсами по 40 таблеток / капсул 2 раза в год.

Не является лекарственным средством.

Условия хранения: Селен Активный хранить 2 года со дня изготовления при комнатной температуре в защищенном от света месте.

Штрих-код / ​​Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820060420053

Параметри
Форма випускуКапсули
Об'єм40 капсул по 0,25г
ВиробникЕліт Фарм
Країна виробникаУкраїна
Залишити свій відгук про цей товар:
...або задайте запитання
Вхід в особистий кабінет ×
Відновлення паролю ×
Введіть email адресу, як при реєстрації.
Ми вишлемо на неї ссилку для відновлення паролю.
Реєстрація особистого кабінету покупця ×