У кошику немає товарів. Почніть покупки в нашому каталозі
ЛАМІНАРІЯ ФОРТЕ Kelp forte Ламінарієві водорості, або морська капуста, з давніх часів широко застосовується як для лікувальної, так і для харчової мети в східних країнах. Завдяки унікальному хімічному складу і властивостям окремих компонентів морські водорості останнім часом виявилися в центрі уваги вчених. Рекомендацiї: профілактики захворювань щитовидної залози, атеросклерозу та пухлинних захворювань нормалізація роботи шлунково-кишкового тракту виведення з організму радіонуклідів та солей важких металів Склад: еламін (морська капуста) чага (березовий гриб)  Бурі водорості ламінарія містять комплекс біологічно активних речовин: вуглеводів - 59%, білків - 13%, клітковина - 11%, жирів - 2%, мінеральних солей - 3%, волога - 12%. Ламінарія незвичайно багата йодом. Примітно, що вона містить йод, пов'язаний з органічними сполуками, тому йод у складі ламінарії легко засвоюється організмом і запобігає порушенню функцій щитовидної залози. Окрім того, йод впливає на: діяльність центральної та периферичної нервових систем фізичне дозрівання на стан психічної і інтелектуальної активності Крім того, ламінарія містить ще майже 60 мікроелементів: фосфор, калій, кальцій, кобальт, цинк, натрій, сірка, селен, мідь, срібло, залізо, магній, марганець, бор, бром (добре впливає на нервову систему, на процеси збудження і гальмування), і ін.. Багата ламінарія і органічними речовинами: полісахариди ламінарії (до 21%) - джерело глюкози Найвідоміший з них - Маніт (20-25%) вельми корисний при послабленні перістатики кишечнику; а також альгінову кислоти і її солі (до 25%) володіє терапевтичним ефектом при лікуванні шлунково-кишкових захворювань; виводить з організму важкі метали (свинець, кадмій) і радіонукліди, прискорювати загоєння ран, знижувати рівень холестерину в крові; L-фруктозу (до 4%), білкові речовини (до 9%). Він володіє сильною адсорбуючою активністю, тому частенько ламінарію використовують для виведення з організму шлаків і токсинів. У складі ламінарії також присутні вітаміни А, В1, В2, В12, З, D, Е, і альгінова пантотенова і фолієва кислоти. Окрім вживання ламінарії в лікувальних дієтах, властивості цієї водорості допомагають в профілактиці зовнішнього недоліку шкіри - целюліту. Протипухлинні властивості водоростей. Японські учені з Киотського університету виявили, що екстракт з бурих морських водоростей може запобігти зростанню пухлин. Передбачають, що активним компонентом є комплекс полісахаридів, який надає стимулюючу дію на імунну систему. Також не варто забувати про те, що до складу даного препарату входить ЧАГА. ЧАГА (березовий гриб): Володіє прекрасними антимікробними і антисептичними властивостями, а вхідні в її склад речовини є природними біогенними стимуляторами, що підвищують імунітет і що збільшують захисні властивості організму, поліпшуючими обмін речовин, стимулюючими центральну нервову систему, знижує артеріальний і венозний тиск, надає протизапальну дію не лише при внутрішньому, але також і при зовнішньому використанні. Чага швидко знімає біль і усуває диспепсичні явища, нормалізує функції кишечника, підвищує загальний тонус. Активізує обмін речовин в мозковій тканині. Регулюють діяльність серцево-судинною і дихальних систем, діють як загальнозміцнюючий імуномодулятор. Підтверджено успішне використання гриба при комплексному лікуванні псоріазу. Препарати чаги застосовують у хворих виразковою хворобою, гастритами, хронічними захворюваннями печінки, при пухлинах, затримує зростання пухлини і розвиток метастазів. Зазвичай застосовують, коли вже не показано хірургічне втручання або променеву терапію. Особливо показаний цей препарат при раку шлунку і легенів. У до складу чаги входять наступні біологічно активні речовини: зола, до складу якої входять оксиди кремнію, заліза, алюмінію, кальцію, магнію, цинку, міді, натрію, марганцю; кислоти: щавлева, мурашина, оцетова, ванілінова і ін.; вільні феноли, полісахариди, лігнін, клітковина, стеріни.Березовий гриб чага має дії: загальнозміцнюючі спазмолітичні сечогінні болезаспокійливі протимікробні репаративні загальнотонізуючі послаблюючі  Уповільнює зростання пухлин різного походження (пригнічує розвиток пухлинних кліток), нормалізує діяльність шлунково-кишкового тракту, зменшує потовиділення (вплив агарицинової кислоти), регулює метаболічні процеси. Форма випуску: Капсули № 90 Купити Ламінарія форте можна в інтернет-магазині ekomed-shop.com.ua. Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820069930553 ЛАМИНАРИЯ ФОРТЕ Ламинариевые водоросли, или морская капуста, с древних времен широко применяется как для лечебных, так и для пищевых целей в восточных странах.Благодаря уникальному химическому составу и свойствам отдельных компонентовморские водоросли в последнее время оказались в центре внимания ученых. Рекомендации: профилактика заболеваний щитовидной железы, атеросклероза и опухолевых заболеваний нормализация работы желудочно-кишечного тракта выведение из организма радионуклидов и солей тяжелых металлов Состав: еламин (морская капуста) чага (березовый гриб) В Китае насчитывают более 300 наименований блюд и пищевых изделий, приготовляемых из морской капусты или с ее добавлением. В Японии ведутся работы по культивированию ламинарии как перспективного источника белка, маннитола, альгиновой кислоты. Научно доказано, что систематическое употребление морской капусты в небольших дозах улучшает обмен веществ в организме и повышает его тонус.Бурые водоросли ламинария содержат комплекс биологически активных веществ: углеводов - 59%, белков - 13%, клетчатки - 11%, жиров - 2%, минеральных солей - 3%, влаги - 12%. Ламинария необычайно богата йодом. Примечательно, что она содержит йод, связанный с органическими соединениями, поэтому йод в составе ламинарии легко усваивается организмом и предотвращает нарушение функций щитовидной железы. Помимо того, йод влияет на: деятельность центральной и периферической нервных систем физическое созревание состояние психической и интеллектуальной активности Кроме того, ламинария содержит ещё почти 60 микроэлементов: фосфор, калий, кальций, кобальт, цинк, натрий, сера, селен, медь, серебро, железо, магний, марганец, бор, бром (оказывает благотворное влияние на нервную систему, на процессы возбуждения и торможения), и др.. Богата ламинария и органическими веществами: полисахариды ламинарии (до 21%) - источник глюкозы Самый известный из них - маннит (20-25%) весьма полезен при ослаблении перистатики кишечника; а также альгиновую кислоты и ее соли (до 25%) обладает терапевтическим эффектом при лечении желудочно-кишечных заболеваний; выводит из организма тяжелые металлы (свинец, кадмий) и радионуклиды, ускорять заживление ран, снижать уровень холестерина в крови; L-фруктозу (до 4%), белковые вещества (до 9%). Он обладает сильной адсорбирующей активностью, поэтому зачастую ламинарию используют для выведения из организма шлаков и токсинов. В составе ламинарии также присутствуют витамины А, В1, В2, В12, С, D, Е, и альгиновая пантотеновая и фолиевая кислоты. Помимо применения ламинарии в лечебных диетах, свойства этой водоросли помогают в профилактике наружного недостатка кожи - целлюлита. Противоопухолевые свойства водорослей. Японские ученые из Киотского университета обнаружили, что экстракт из бурых морских водорослей может предотвратить рост опухолей. Предполагают, что активным компонентом является комплекс полисахаридов, который оказывает стимулирующее действие на иммунную систему. Также не стоит забывать о том, что в состав данного препарата входит ЧАГА. ЧАГА (березовый гриб): Обладает прекрасными антимикробными и антисептическими свойствами, а входящие в её состав вещества являются природными биогенными стимуляторами, повышающими иммунитет и увеличивающими защитные свойства организма, улучшающими обмен веществ, стимулирующими центральную нервную систему, снижает артериальное и венозное давление, оказывает противовоспалительное действие не только при внутреннем, но также и при наружном применении. Чага быстро снимает боль и устраняет диспепсические явления, нормализует функции кишечника, повышает общий тонус. Активизирует обмен веществ в мозговой ткани. Регулируют деятельность сердечно-сосудистой и дыхательных систем, действуют как общеукрепляющий иммуномодулятор. Подтверждено успешное использование гриба при комплексном лечении псориаза. Препараты чаги применяют у больных язвенной болезнью, гастритами, хроническими заболеваниями печени, при опухолях, задерживает рост опухоли и развитие метастазов. Обычно применяют, когда уже не показано хирургическое вмешательство или лучевая терапия. Особенно показан этот препарат при раке желудка и легких. В чаге содержатся следующие биологически активные вещества: зола, в состав которой входят оксиды кремния, железа, алюминия, кальция, магния, цинка, меди, натрия, марганца кислоты: щавелевая, муравьиная, уксусная, ванилиновая и др. свободные фенолы, полисахариды, лигнин, клетчатка, стерины Березовый гриб чага обладает общеукрепляющим, спазмолитическим, мочегонным, болеутоляющим, противомикробным, репаративным, общетонизирующим, слабительным действием. Замедляет рост опухолей разного происхождения (подавляет развитие опухолевых клеток), нормализует деятельность желудочно-кишечного тракта, уменьшает потоотделение (влияние агарициновой кислоты), регулирует метаболические процессы. Форма выпуска: Капсулы № 90 Купить Ламинария форте можно в интернет-магазине ekomed-shop.com.ua. Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820069930553

Ламінарія форте Аптека природи 90 капсул (Україна)

136 грн.
Артикул: 6848
Купити

ЛАМІНАРІЯ ФОРТЕ

Kelp forte

Ламінарієві водорості, або морська капуста, з давніх часів широко застосовується як для лікувальної, так і для харчової мети в східних країнах. Завдяки унікальному хімічному складу і властивостям окремих компонентів морські водорості останнім часом виявилися в центрі уваги вчених.

Рекомендацiї:

 • профілактики захворювань щитовидної залози, атеросклерозу та пухлинних захворювань
 • нормалізація роботи шлунково-кишкового тракту
 • виведення з організму радіонуклідів та солей важких металів

Склад:

 • еламін (морська капуста)
 • чага (березовий гриб) 

Бурі водорості ламінарія містять комплекс біологічно активних речовин: вуглеводів - 59%, білків - 13%, клітковина - 11%, жирів - 2%, мінеральних солей - 3%, волога - 12%.

Ламінарія незвичайно багата йодом. Примітно, що вона містить йод, пов'язаний з органічними сполуками, тому йод у складі ламінарії легко засвоюється організмом і запобігає порушенню функцій щитовидної залози.

Окрім того, йод впливає на:

 • діяльність центральної та периферичної нервових систем
 • фізичне дозрівання
 • на стан психічної і інтелектуальної активності

Крім того, ламінарія містить ще майже 60 мікроелементів: фосфор, калій, кальцій, кобальт, цинк, натрій, сірка, селен, мідь, срібло, залізо, магній, марганець, бор, бром (добре впливає на нервову систему, на процеси збудження і гальмування), і ін..

Багата ламінарія і органічними речовинами:

 • полісахариди ламінарії (до 21%) - джерело глюкози

Найвідоміший з них - Маніт (20-25%) вельми корисний при послабленні перістатики кишечнику; а також альгінову кислоти і її солі (до 25%) володіє терапевтичним ефектом при лікуванні шлунково-кишкових захворювань; виводить з організму важкі метали (свинець, кадмій) і радіонукліди, прискорювати загоєння ран, знижувати рівень холестерину в крові; L-фруктозу (до 4%), білкові речовини (до 9%). Він володіє сильною адсорбуючою активністю, тому частенько ламінарію використовують для виведення з організму шлаків і токсинів. У складі ламінарії також присутні вітаміни А, В1, В2, В12, З, D, Е, і альгінова пантотенова і фолієва кислоти. Окрім вживання ламінарії в лікувальних дієтах, властивості цієї водорості допомагають в профілактиці зовнішнього недоліку шкіри - целюліту.

Протипухлинні властивості водоростей. Японські учені з Киотського університету виявили, що екстракт з бурих морських водоростей може запобігти зростанню пухлин. Передбачають, що активним компонентом є комплекс полісахаридів, який надає стимулюючу дію на імунну систему.

Також не варто забувати про те, що до складу даного препарату входить ЧАГА.

ЧАГА (березовий гриб):

Володіє прекрасними антимікробними і антисептичними властивостями, а вхідні в її склад речовини є природними біогенними стимуляторами, що підвищують імунітет і що збільшують захисні властивості організму, поліпшуючими обмін речовин, стимулюючими центральну нервову систему, знижує артеріальний і венозний тиск, надає протизапальну дію не лише при внутрішньому, але також і при зовнішньому використанні. Чага швидко знімає біль і усуває диспепсичні явища, нормалізує функції кишечника, підвищує загальний тонус. Активізує обмін речовин в мозковій тканині. Регулюють діяльність серцево-судинною і дихальних систем, діють як загальнозміцнюючий імуномодулятор. Підтверджено успішне використання гриба при комплексному лікуванні псоріазу. Препарати чаги застосовують у хворих виразковою хворобою, гастритами, хронічними захворюваннями печінки, при пухлинах, затримує зростання пухлини і розвиток метастазів. Зазвичай застосовують, коли вже не показано хірургічне втручання або променеву терапію. Особливо показаний цей препарат при раку шлунку і легенів.
У до складу чаги входять наступні біологічно активні речовини: зола, до складу якої входять оксиди кремнію, заліза, алюмінію, кальцію, магнію, цинку, міді, натрію, марганцю; кислоти: щавлева, мурашина, оцетова, ванілінова і ін.; вільні феноли, полісахариди, лігнін, клітковина, стеріни.

Березовий гриб чага має дії:

 • загальнозміцнюючі
 • спазмолітичні
 • сечогінні
 • болезаспокійливі
 • протимікробні
 • репаративні
 • загальнотонізуючі
 • послаблюючі 

Уповільнює зростання пухлин різного походження (пригнічує розвиток пухлинних кліток), нормалізує діяльність шлунково-кишкового тракту, зменшує потовиділення (вплив агарицинової кислоти), регулює метаболічні процеси.

Форма випуску: Капсули № 90

Купити Ламінарія форте можна в інтернет-магазині ekomed-shop.com.ua.

Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820069930553

ЛАМИНАРИЯ ФОРТЕ

Ламинариевые водоросли, или морская капуста, с древних времен широко применяется как для лечебных, так и для пищевых целей в восточных странах.Благодаря уникальному химическому составу и свойствам отдельных компонентовморские водоросли в последнее время оказались в центре внимания ученых.

Рекомендации:

 • профилактика заболеваний щитовидной железы, атеросклероза и опухолевых заболеваний
 • нормализация работы желудочно-кишечного тракта
 • выведение из организма радионуклидов и солей тяжелых металлов

Состав:

 • еламин (морская капуста)
 • чага (березовый гриб)

В Китае насчитывают более 300 наименований блюд и пищевых изделий, приготовляемых из морской капусты или с ее добавлением. В Японии ведутся работы по культивированию ламинарии как перспективного источника белка, маннитола, альгиновой кислоты. Научно доказано, что систематическое употребление морской капусты в небольших дозах улучшает обмен веществ в организме и повышает его тонус.Бурые водоросли ламинария содержат комплекс биологически активных веществ:
углеводов - 59%, белков - 13%, клетчатки - 11%, жиров - 2%, минеральных солей - 3%, влаги - 12%.

Ламинария необычайно богата йодом. Примечательно, что она содержит йод, связанный с органическими соединениями, поэтому йод в составе ламинарии легко усваивается организмом и предотвращает нарушение функций щитовидной железы.

Помимо того, йод влияет на:

 • деятельность центральной и периферической нервных систем
 • физическое созревание
 • состояние психической и интеллектуальной активности

Кроме того, ламинария содержит ещё почти 60 микроэлементов: фосфор, калий, кальций, кобальт, цинк, натрий, сера, селен, медь, серебро, железо, магний, марганец, бор, бром (оказывает благотворное влияние на нервную систему, на процессы возбуждения и торможения), и др..

Богата ламинария и органическими веществами:

 • полисахариды ламинарии (до 21%) - источник глюкозы

Самый известный из них - маннит (20-25%) весьма полезен при ослаблении перистатики кишечника; а также альгиновую кислоты и ее соли (до 25%) обладает терапевтическим эффектом при лечении желудочно-кишечных заболеваний; выводит из организма тяжелые металлы (свинец, кадмий) и радионуклиды, ускорять заживление ран, снижать уровень холестерина в крови; L-фруктозу (до 4%), белковые вещества (до 9%). Он обладает сильной адсорбирующей активностью, поэтому зачастую ламинарию используют для выведения из организма шлаков и токсинов. В составе ламинарии также присутствуют витамины А, В1, В2, В12, С, D, Е, и альгиновая пантотеновая и фолиевая кислоты. Помимо применения ламинарии в лечебных диетах, свойства этой водоросли помогают в профилактике наружного недостатка кожи - целлюлита.

Противоопухолевые свойства водорослей. Японские ученые из Киотского университета обнаружили, что экстракт из бурых морских водорослей может предотвратить рост опухолей. Предполагают, что активным компонентом является комплекс полисахаридов, который оказывает стимулирующее действие на иммунную систему.

Также не стоит забывать о том, что в состав данного препарата входит ЧАГА.

ЧАГА (березовый гриб):

Обладает прекрасными антимикробными и антисептическими свойствами, а входящие в её состав вещества являются природными биогенными стимуляторами, повышающими иммунитет и увеличивающими защитные свойства организма, улучшающими обмен веществ, стимулирующими центральную нервную систему, снижает артериальное и венозное давление, оказывает противовоспалительное действие не только при внутреннем, но также и при наружном применении. Чага быстро снимает боль и устраняет диспепсические явления, нормализует функции кишечника, повышает общий тонус.

Активизирует обмен веществ в мозговой ткани. Регулируют деятельность сердечно-сосудистой и дыхательных систем, действуют как общеукрепляющий иммуномодулятор. Подтверждено успешное использование гриба при комплексном лечении псориаза. Препараты чаги применяют у больных язвенной болезнью, гастритами, хроническими заболеваниями печени, при опухолях, задерживает рост опухоли и развитие метастазов. Обычно применяют, когда уже не показано хирургическое вмешательство или лучевая терапия. Особенно показан этот препарат при раке желудка и легких.

В чаге содержатся следующие биологически активные вещества:

 • зола, в состав которой входят оксиды кремния, железа, алюминия, кальция, магния, цинка, меди, натрия, марганца
 • кислоты: щавелевая, муравьиная, уксусная, ванилиновая и др.
 • свободные фенолы, полисахариды, лигнин, клетчатка, стерины

Березовый гриб чага обладает общеукрепляющим, спазмолитическим, мочегонным, болеутоляющим, противомикробным, репаративным, общетонизирующим, слабительным действием. Замедляет рост опухолей разного происхождения (подавляет развитие опухолевых клеток), нормализует деятельность желудочно-кишечного тракта, уменьшает потоотделение (влияние агарициновой кислоты), регулирует метаболические процессы.

Форма выпуска: Капсулы № 90

Купить Ламинария форте можно в интернет-магазине ekomed-shop.com.ua.

Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820069930553
Параметри
Форма випускуКапсули
Об'єм90 капсул
ВиробникАптека природи
Країна виробникаУкраїна
Залишити свій відгук про цей товар:
...або задайте запитання
Вхід в особистий кабінет ×
Відновлення паролю ×
Введіть email адресу, як при реєстрації.
Ми вишлемо на неї ссилку для відновлення паролю.
Реєстрація особистого кабінету покупця ×
Замовити зворотний дзвінок ×