У кошику немає товарів. Почніть покупки в нашому каталозі
PECTIN COMPLEX - унікальний продукт для комплексного очищення організму на клітинному рівні, легко, без шкоди для організму виводить токсини різної етіології і розмірів, зберігаючи вітаміни і корисні мінерали в організмі непорушеними. Разом з цим PECTIN COMPLEX виводить не тільки токсини, які надійшли в організм із зовні, але і очищає його від шлаків, також вільних радикалів, надлишкового холестерину і цукру в крові, які наш організм виробляє сам; зміцнює імунітет і регулює метаболізм. Після прийому курсу PECTIN COMPLEX відзначається поліпшення роботи травної системи, нормалізація артеріального тиску і рівня цукру в крові. PECTIN COMPLEX використовується як профілактичний засіб для поліпшення травлення і підтримки органів шлунково-кишкового тракту в хорошій формі. Наявність рослинної клітковини (бурякового і яблучного пектинів) вигідно відрізняє PECTIN COMPLEX від сорбентів старого типу. Купити Пектиновий комплекс   можна в інтернет-магазині ekomed-shop.com.ua. ЧОМУ ПОТРІБНО ОБРАТИ PECTIN COMPLEX? У великих містах, де зосереджена значна частина автотранспорту, нерідким явищем стає смог, а показники вмісту твердих частинок і парів важких металів в повітрі (в основному свинцю, так як його вміст у паливі не лімітований) перевищують допустимі норми в 6 - 50 раз. Подумайте тільки яким повітрям ви дихаєте ви і ваші діти! Ми неминуче вдихаємо величезну кількість шкідливих хімічних елементів, переміщуючись по міських вулицях. Шкідливі речовини з забрудненої атмосфери надходять в організм в такій кількості, що організм не в змозі вивести їх самостійно, в результаті чого шкідливі речовини накопичуються в легенях, і інших органах дихальної системи, потім всмоктуються в кров і депонуються в тканинах організму і його внутрішніх органах. Організму потрібно допомогти вивести всі хімічні речовини, щоб уникнути погіршення здоров'я. Але які засоби краще застосувати? Після численних досліджень нами були створені нові високоефективні композиційні пектиновітамінні препарати, що володіють високою селективністю по відношенню до різних ксенобіотиків (хімічні речовини, чужорідні для живих організмів). Проведено дослідження ефективності дії розроблених препаратів (in vitro, в дослідах на тваринах в клінічних умовах) і оптимізований їх склад. Основною відмінністю, і перевагою створених препаратів від існуючих є поєднання в композиції кількох пектинів - наприклад, бурякового і яблучного,  які мають різні хімічні функціональні характеристики. Це дозволило нам створити унікальну за ефективністю пектиновмісну композицію, ефективність якої підсилена вітамінним комплексом. Підготовлена ​​відповідно до чинного законодавства нормативно-технологічна документація, затверджена Міністерством охорони здоров'я України. Один із пектиновмісних препаратів, сьогодні виготовляється в Україні дослідно - промисловими партіями. Препарати застосовуються в Україні та інших країнах (Росія, Білорусь, В'єтнам). Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820150690045 Протипоказань для використання препарату немає (індивідуальна чутливість), поєднання з препаратами іншої спрямованості допускається. Відзначимо, що пектинопрофілактику доцільно проводити з використанням саме препаратів у таблетованій або дражированій формах, що дозволяє забезпечити норму споживання пектину. Особливо відзначимо, що кількість вітамінів в застосовуваному вітамінному комплексі обрана так, що добова доза пектину для дорослої людини (3 г, або 12 таб. / драже) містить половину добової дози обраних вітамінів. PECTIN COMPLEX - уникальный продукт для комплексной очистки организма на клеточном уровне, легко без вреда для организма выводит токсины разной этимологии и размеров, сохраняя витамины и полезные минералы в организме не затронутыми. На ряду с этим PECTIN COMPLEX выводит не только токсины, которые поступили в организм из вне, но и очищает его от шлаков, также свободных радикалов, избыточного холестерина и сахара в крови, которые наш организм вырабатывает сам; укрепляет иммунитет и регулирует метаболизм. После приема курса PECTIN COMPLEX отмечается улучшение работы пищеварительной системы, нормализация артериального давления и уровня сахара в крови. PECTIN COMPLEX в качестве профилактического средства для улучшения пищеварения и поддержания органов желудочно-кишечного тракта в хорошей форме. Наличие растительной клетчатки (свекловичного и яблочного пектинов) выгодно отличает PECTIN COMPLEX от сорбентов старого типа. Купить Пектиновый комплекс  можно в интернет-магазине ekomed-shop.com.ua. ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ПРИНИМАТЬ PECTIN COMPLEX? В крупных городах, где сосредоточена большая часть автотранспорта, нередким явлением становится смог, а показатели содержания твердых частиц и паров тяжелых металлов в воздухе (в основном свинца, так как его содержание в топливе не лимитировалось) превышают допустимые нормы в 6- 50 раз. Подумайте только каким воздухом вы дышите вы и ваши дети! Мы неизбежно вдыхаем огромное количество вредных химических элементов, перемещаясь по городским улицам. Вредные вещества с загрязненной атмосферы поступают в организм в таком количестве, что организм не в состоянии вывести их самостоятельно, в результате чего вредные вещества накапливаются в легких, и других органах дыхательной системы, затем всасываются в кровь и депонируются в тканях организма и его внутренних органах.  Организму нужно помочь вывести все химические вещества, чтобы избежать ухудшения здоровья. Но какие средства лучше применить ?  После многочисленных исследований нами были созданы новые высокоэффективные композиционные пектиновитаминные препараты, обладающие высокой селективностью по отношению к различным ксенобиотикам (химические вещества, чужеродные дляживых организмов).Изучена эффективность действия разработанных препаратов (in vitro, в опытах на животных в клинических условиях) и оптимизирован их состав.Основным отличием, и преимуществом созданных препаратов от существующих является сочетание в композиции нескольких пектинов – например, свекловичного и яблочного, - имеющих различные химические функциональные характеристики.Это позволило нам создать уникальную по эффективности пектиносодержащую композицию, эффективность которой усилена витаминным комплексом. Подготовлена в соответствии с действующим законодательством нормативно-технологическая документация, утвержденная Минздравом Украины.Один из пектиносодержащих препаратов, сегодня производится в Украине опытно - промышленными партиями. Препараты применяются в Украине и других странах (Россия, Беларусь, Вьетнам). Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820150690045 Противопоказаний для использования препарата нет (индивидуальная чувствительность), сочетание с препаратами другой направленности допускается.Отметим, что пектинопрофилактику целесообразно проводить с использованием именно препаратов в таблетированной или дражированной формах, что позволяет обеспечить норму потребления пектина.Особенно отметим, что количество витаминов в применяемом витаминном комплексе выбрана так, что суточная доза пектина для взрослого человека (3 г, или 12 таб. / драже) содержит половину суточной дозы избранных витаминов.

Пектиновий комплекс / Pectin Complex (360 таб.) Технологіка (Україна)

450 грн.
Артикул: 4019
Немає в наявності

PECTIN COMPLEX - унікальний продукт для комплексного очищення організму на клітинному рівні, легко, без шкоди для організму виводить токсини різної етіології і розмірів, зберігаючи вітаміни і корисні мінерали в організмі непорушеними. Разом з цим PECTIN COMPLEX виводить не тільки токсини, які надійшли в організм із зовні, але і очищає його від шлаків, також вільних радикалів, надлишкового холестерину і цукру в крові, які наш організм виробляє сам; зміцнює імунітет і регулює метаболізм.

Після прийому курсу PECTIN COMPLEX відзначається поліпшення роботи травної системи, нормалізація артеріального тиску і рівня цукру в крові.

PECTIN COMPLEX використовується як профілактичний засіб для поліпшення травлення і підтримки органів шлунково-кишкового тракту в хорошій формі. Наявність рослинної клітковини (бурякового і яблучного пектинів) вигідно відрізняє PECTIN COMPLEX від сорбентів старого типу.


Купити Пектиновий комплекс   можна в інтернет-магазині ekomed-shop.com.ua.

ЧОМУ ПОТРІБНО ОБРАТИ PECTIN COMPLEX?

У великих містах, де зосереджена значна частина автотранспорту, нерідким явищем стає смог, а показники вмісту твердих частинок і парів важких металів в повітрі (в основному свинцю, так як його вміст у паливі не лімітований) перевищують допустимі норми в 6 - 50 раз. Подумайте тільки яким повітрям ви дихаєте ви і ваші діти!
Ми неминуче вдихаємо величезну кількість шкідливих хімічних елементів, переміщуючись по міських вулицях.
Шкідливі речовини з забрудненої атмосфери надходять в організм в такій кількості, що організм не в змозі вивести їх самостійно, в результаті чого шкідливі речовини накопичуються в легенях, і інших органах дихальної системи, потім всмоктуються в кров і депонуються в тканинах організму і його внутрішніх органах.

Організму потрібно допомогти вивести всі хімічні речовини, щоб уникнути погіршення здоров'я. Але які засоби краще застосувати?

Після численних досліджень нами були створені нові високоефективні композиційні пектиновітамінні препарати, що володіють високою селективністю по відношенню до різних ксенобіотиків (хімічні речовини, чужорідні для живих організмів). Проведено дослідження ефективності дії розроблених препаратів (in vitro, в дослідах на тваринах в клінічних умовах) і оптимізований їх склад.

Основною відмінністю, і перевагою створених препаратів від існуючих є поєднання в композиції кількох пектинів - наприклад, бурякового і яблучного,  які мають різні хімічні функціональні характеристики. Це дозволило нам створити унікальну за ефективністю пектиновмісну композицію, ефективність якої підсилена вітамінним комплексом. Підготовлена ​​відповідно до чинного законодавства нормативно-технологічна документація, затверджена Міністерством охорони здоров'я України.
Один із пектиновмісних препаратів, сьогодні виготовляється в Україні дослідно - промисловими партіями. Препарати застосовуються в Україні та інших країнах (Росія, Білорусь, В'єтнам).

Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820150690045

Протипоказань для використання препарату немає (індивідуальна чутливість), поєднання з препаратами іншої спрямованості допускається.
Відзначимо, що пектинопрофілактику доцільно проводити з використанням саме препаратів у таблетованій або дражированій формах, що дозволяє забезпечити норму споживання пектину.
Особливо відзначимо, що кількість вітамінів в застосовуваному вітамінному комплексі обрана так, що добова доза пектину для дорослої людини (3 г, або 12 таб. / драже) містить половину добової дози обраних вітамінів.


PECTIN COMPLEX - уникальный продукт для комплексной очистки организма на клеточном уровне, легко без вреда для организма выводит токсины разной этимологии и размеров, сохраняя витамины и полезные минералы в организме не затронутыми. На ряду с этим PECTIN COMPLEX выводит не только токсины, которые поступили в организм из вне, но и очищает его от шлаков, также свободных радикалов, избыточного холестерина и сахара в крови, которые наш организм вырабатывает сам; укрепляет иммунитет и регулирует метаболизм.

После приема курса PECTIN COMPLEX отмечается улучшение работы пищеварительной системы, нормализация артериального давления и уровня сахара в крови.

PECTIN COMPLEX в качестве профилактического средства для улучшения пищеварения и поддержания органов желудочно-кишечного тракта в хорошей форме. Наличие растительной клетчатки (свекловичного и яблочного пектинов) выгодно отличает PECTIN COMPLEX от сорбентов старого типа.

Купить Пектиновый комплекс  можно в интернет-магазине ekomed-shop.com.ua.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ПРИНИМАТЬ PECTIN COMPLEX?

В крупных городах, где сосредоточена большая часть автотранспорта, нередким явлением становится смог, а показатели содержания твердых частиц и паров тяжелых металлов в воздухе (в основном свинца, так как его содержание в топливе не лимитировалось) превышают допустимые нормы в 6- 50 раз. Подумайте только каким воздухом вы дышите вы и ваши дети! 
Мы неизбежно вдыхаем огромное количество вредных химических элементов, перемещаясь по городским улицам. 
Вредные вещества с загрязненной атмосферы поступают в организм в таком количестве, что организм не в состоянии вывести их самостоятельно, в результате чего вредные вещества накапливаются в легких, и других органах дыхательной системы, затем всасываются в кровь и депонируются в тканях организма и его внутренних органах. 

Организму нужно помочь вывести все химические вещества, чтобы избежать ухудшения здоровья. Но какие средства лучше применить ? 

После многочисленных исследований нами были созданы новые высокоэффективные композиционные пектиновитаминные препараты, обладающие высокой селективностью по отношению к различным ксенобиотикам (химические вещества, чужеродные для
живых организмов).
Изучена эффективность действия разработанных препаратов (in vitro, в опытах на животных в клинических условиях) и оптимизирован их состав.
Основным отличием, и преимуществом созданных препаратов от существующих является сочетание в композиции нескольких пектинов – например, свекловичного и яблочного, - имеющих различные химические функциональные характеристики.
Это позволило нам создать уникальную по эффективности пектиносодержащую композицию, эффективность которой усилена витаминным комплексом. Подготовлена в соответствии с действующим законодательством нормативно-технологическая документация, утвержденная Минздравом Украины.
Один из пектиносодержащих препаратов, сегодня производится в Украине опытно - промышленными партиями. Препараты применяются в Украине и других странах (Россия, Беларусь, Вьетнам).

Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820150690045

Противопоказаний для использования препарата нет (индивидуальная чувствительность), сочетание с препаратами другой направленности допускается.
Отметим, что пектинопрофилактику целесообразно проводить с использованием именно препаратов в таблетированной или дражированной формах, что позволяет обеспечить норму потребления пектина.
Особенно отметим, что количество витаминов в применяемом витаминном комплексе выбрана так, что суточная доза пектина для взрослого человека (3 г, или 12 таб. / драже) содержит половину суточной дозы избранных витаминов.

Параметри
Форма випускуКапсули
Об'єм360 капсул
ВиробникPectin Complex
Країна виробникаУкраїна
Залишити свій відгук про цей товар:
...або задайте запитання
Вхід в особистий кабінет ×
Відновлення паролю ×
Введіть email адресу, як при реєстрації.
Ми вишлемо на неї ссилку для відновлення паролю.
Реєстрація особистого кабінету покупця ×
Замовити зворотний дзвінок ×