У кошику немає товарів. Почніть покупки в нашому каталозі
Коензим Q10 Coenzyme Q10 Коензим Q10 - це збалансовано підібраний комплекс вітамінів, що має антиоксидантну та енергозберігаючу дію. В природному вигляді - це каталізатор білкового походження, який зазвичай присутній в кожній клітиніорганізму та виконує найважливішу роль в процесах енергозабезпечення. В першу чергу - серця, печінки, нирок. Склад: одна таблетка/капсула містить: коензим Q-10 (убіхінон) - 30 мг вітамін Е (токоферол) - 5 мг вітамін А (ретинол) - 0,5 мг  Наповнювачі: крохмаль картопляний, МКЦ, лактоза (фруктоза, сорбіт), стеарат кальцію. Основним складовим біологічно активної добавки Коензим Q10 є популярна в кардіології сировина коензим Q10. Приблизно до 30 років наш організм сам справляється з виробленням необхідної кількості коензиму Q10. З роками, а також при деяких захворюваннях, його рівень в тканинах падає. Це порушує енергетичний баланс організму. Наслідками такого дефіциту стають млявість, апатія, депресії, а також збої в роботі серцевого м’язу та ряду інших органів. За своїм складом коензим Q10 має антиоксидантну властивість. Він нейтралізує ушкоджувальну дію вільних радикалів, які утворюються в організмі людини під впливом опромінень, стресів, хімікатів. Оскільки ж утворення вільних радикалів є характерним також для передчасного старіння, то присутність коензиму Q10 в організмі, сприяючи уповільненню цих процесів, відсуває старіння. Дія Коензиму Q10. Вітаміноподібна сполука ендогенної природи (виробляється в печінці) є присутньою в кожній клітині та виконує ключову роль в процесах фосфорилювання та вироблення АТФ в мітохондріях. Коензим Q10 є життєво важливою ланкою в ланцюгу забезпечення клітин необхідними біохімічними компонентами. Відомо, що здатність організму синтезувати убіхінон знижується з віком. Концентрація коензиму Q10 в клітинах міокарду вища, ніж в будь-якій іншій тканині організму, що пояснюється високими енергетичними потребами клітин даного типу. Безпосередня участь убіхінону в процесі забезпечення клітини енергією обумовлює його широкий діапазон біологічних ефектів. Найважливіше застосування коензиму Q10 - підтримка функції клітин міокарду та серця в цілому, попередження та боротьба з серцево-судинними захворюваннями. Коензим Q10 практично не викликає побічних ефектів навіть у великих дозах, не є токсичним. Властивості Коензиму Q10: зміцнює клітинні мембрани, уповільнює процеси старіння підвищує толерантність до фізичного навантаження допомогає знижувати рівень цукру в крові при цукровому діабеті сприяє природному зниженню ваги ”енергизатор” для серцевого м’язу, є необхідним при функціональних порушеннях роботи серця сприяє зниженню артеріального тиску Благодійний вплив Коензиму Q10 в комплексі з вітаміном Е на організм людини пояснюється в тому числі і його антиоксидантними властивостями. Вітамін Е модулює вплив на імунну систему, сприяє підвищенню оксигенації тканин та омолоджує клітини. Добавка вітаміну Е оздоровлює серцево-судинну систему, нормалізує артеріальний тиск, забезпечує нормальну функцію системи згортання крові та регенерацію тканин. Вітамін Е значно покращує реологічні властивості крові, підтримує вітамін А, збільшуючи його запаси в організмі. Вітамін А (ретинол), який міститься в біодобавці Коензим Q10, сприяє здоров’ю серця та артерій, нормалізуючи рівень холестерину в крові. Вітамін А також має хороший протиокисний ефект. Дієтична добавка Коензим Q10 рекомендується як допоміжний засіб з метою корекції раціону харчування в наступних випадках: синдром хронічного стомлення апатія, депресія інтенсивні заняття спортом онкопатологія збої в роботі серцевосудинної системи, нирок, печінки гіпертонія У високих дозах Коензим Q10 успішно використовується з метою зменшення ризику виникнення онкопатології. Дозування: дорослим 1-2 таблетки 3 рази на день. Термін вживання: 4-6 тижні. Застереження при застосуванні: індивідуальна чутливість до компонентів. Не є лікарським засобом. Зберігання: зберігати в сухому місці, при температурі не більше 250С, в недоступних для дітей місцях. Термін придатності: 24 місяці. Купити Коензим Q10 можна в інтернет-магазині ekomed-shop.com.ua. Сертифіковано Міністерством Охорони Здоров’я України. Коэнзим Q-10 Коэнзим Q10 - это сбалансировано подобранный комплекс витаминов, обладает антиоксидантным и энергосберегающим действим. В естественном виде - это катализатор белкового происхождения, который обычно присутствует в каждой клетке организма и выполняет важнейшую роль в процессах энергообеспечения. В первую очередь - сердца, печени, почек. Основным составляющим биологически активной добавки Коэнзим Q10 является популярное в кардиологии сырье коэнзим Q10. Примерно до 30 лет наш организм сам справляется с выработкой необходимого количества коэнзима Q10. С годами, а также при некоторых заболеваниях, его уровень в тканях падает. Это нарушает энергетический баланс организма. Последствиями такого дефицита становятся вялость, апатия, депрессии, а также сбои в работе сердечной мышцы и ряда других органов. По своему составу Коэнзим Q10 обладает антиоксидантным свойством. Он нейтрализует повреждающее действие свободных радикалов, которые образуются в организме человека под влиянием облучений, стрессов, химикатов. Поскольку образование свободных радикалов характерно также для преждевременного старения, то присутствие коэнзима Q10 в организме, способствуя замедлению этих процессов, отодвигает старение. Склад:  коэнзим Q-10 (убихинон) - 30 мг витамин Е (токоферол) - 5 мг витамин А (ретинол) - 0,5 мг Наполнители: крахмал картофельный, МКЦ, лактоза (фруктоза, сорбит), стеарат кальция. Действие коэнзима Q10. Витаминоподобные соединение эндогенной природы (производится в печени) присутствуют в каждой клетке и выполняет ключевую роль в процессах фосфорилирования и выработки АТФ в митохондриях. Коэнзим Q10 является жизненно важным звеном в цепи обеспечения клеток необходимыми биохимическими компонентами. Известно, что способность организма синтезировать убихинон снижается с возрастом. Концентрация коэнзима Q10 в клетках миокарда выше, чем в любой другой ткани организма, что объясняется высокими энергетическими потребностями клеток данного типа. Непосредственное участие убихинона в процессе обеспечения клетки энергией обуславливает его широкое диапазон биологических эффектов. Самое важное применение коэнзима Q10 - поддержка функции клеток миокарда и сердца в целом, предупреждения и борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Коэнзим Q10 практически не вызывает побочных эффектов даже в больших дозах, не является токсичным. Свойства коэнзима Q10: укрепляет клеточные мембраны, замедляет процессы старения повышает толерантность к физической нагрузке помогает снижать уровень сахара в крови при сахарном диабете способствует естественному снижению веса "Энергизаторы" для сердечной мышцы, необходимо при функциональных нарушениях работы сердца способствует снижению артериального давления Благотворное влияние коэнзима Q10 в комплексе с витамином Е на организм человека объясняется в том числе и его антиоксидантными свойствами. Витамин Е модулирует влияние на иммунную систему, способствует повышению оксигенации тканей и омолаживает клетки. Добавка витамина Е оздоравливает сердечно-сосудистую систему, нормализует артериальное давление, обеспечивает нормальную функцию системы свертывания крови и регенерацию тканей. Витамин Е значительно улучшает реологические свойства крови, поддерживает витамин А, увеличивая его запасы в организме. Витамин А (ретинол), который содержится в биодобавке Коэнзим Q10, способствует здоровью сердца и артерий, нормализуя уровень холестерина в крови. Витамин А также хороший противоокислительный эффект. Диетическая добавка Коэнзим Q10 рекомендуется как вспомогательное средство с целью коррекции рациона питания в следующих случаях: синдром хронической усталости апатия, депрессия интенсивные занятия спортом онкопатология сбои в работе сердечно-сосудистой системы, почек, печени гипертония Дозировка: взрослым 1-2 таблетки 3 раза в день. Срок употребления: 4-6 недели. Меры предосторожности: индивидуальная непереносимость компонентов. Не является лекарственным средством. Хранение: хранить в сухом месте, при температуре не более 250 С, в недоступных для детей местах. Срок годности: 24 месяца. Сертифицировано Министерством Здравоохранения Украины.

Коензим Q-10 Еліт Фарм 0,25 № 80 (Україна)

165 грн.
Артикул: 11167
Купити

Коензим Q10

Coenzyme Q10

Коензим Q10це збалансовано підібраний комплекс вітамінів, що має антиоксидантну та енергозберігаючу дію. В природному вигляді - це каталізатор білкового походження, який зазвичай присутній в кожній клітиніорганізму та виконує найважливішу роль в процесах енергозабезпечення. В першу чергу - серця, печінки, нирок.

Склад: одна таблетка/капсула містить:

 • коензим Q-10 (убіхінон) - 30 мг
 • вітамін Е (токоферол) - 5 мг
 • вітамін А (ретинол) - 0,5 мг 

Наповнювачі: крохмаль картопляний, МКЦ, лактоза (фруктоза, сорбіт), стеарат кальцію.

Основним складовим біологічно активної добавки Коензим Q10 є популярна в кардіології сировина коензим Q10.

Приблизно до 30 років наш організм сам справляється з виробленням необхідної кількості коензиму Q10. З роками, а також при деяких захворюваннях, його рівень в тканинах падає. Це порушує енергетичний баланс організму. Наслідками такого дефіциту стають млявість, апатія, депресії, а також збої в роботі серцевого м’язу та ряду інших органів.

За своїм складом коензим Q10 має антиоксидантну властивість. Він нейтралізує ушкоджувальну дію вільних радикалів, які утворюються в організмі людини під впливом опромінень, стресів, хімікатів. Оскільки ж утворення вільних радикалів є характерним також для передчасного старіння, то присутність коензиму Q10 в організмі, сприяючи уповільненню цих процесів, відсуває старіння.

Дія Коензиму Q10. Вітаміноподібна сполука ендогенної природи (виробляється в печінці) є присутньою в кожній клітині та виконує ключову роль в процесах фосфорилювання та вироблення АТФ в мітохондріях. Коензим Q10 є життєво важливою ланкою в ланцюгу забезпечення клітин необхідними біохімічними компонентами. Відомо, що здатність організму синтезувати убіхінон знижується з віком. Концентрація коензиму Q10 в клітинах міокарду вища, ніж в будь-якій іншій тканині організму, що пояснюється високими енергетичними потребами клітин даного типу. Безпосередня участь убіхінону в процесі забезпечення клітини енергією обумовлює його широкий діапазон біологічних ефектів. Найважливіше застосування коензиму Q10 - підтримка функції клітин міокарду та серця в цілому, попередження та боротьба з серцево-судинними захворюваннями. Коензим Q10 практично не викликає побічних ефектів навіть у великих дозах, не є токсичним.

Властивості Коензиму Q10:

 • зміцнює клітинні мембрани, уповільнює процеси старіння
 • підвищує толерантність до фізичного навантаження
 • допомогає знижувати рівень цукру в крові при цукровому діабеті
 • сприяє природному зниженню ваги
 • ”енергизатор” для серцевого м’язу, є необхідним при функціональних порушеннях роботи серця
 • сприяє зниженню артеріального тиску

Благодійний вплив Коензиму Q10 в комплексі з вітаміном Е на організм людини пояснюється в тому числі і його антиоксидантними властивостями.

Вітамін Е модулює вплив на імунну систему, сприяє підвищенню оксигенації тканин та омолоджує клітини. Добавка вітаміну Е оздоровлює серцево-судинну систему, нормалізує артеріальний тиск, забезпечує нормальну функцію системи згортання крові та регенерацію тканин. Вітамін Е значно покращує реологічні властивості крові, підтримує вітамін А, збільшуючи його запаси в організмі.

Вітамін А (ретинол), який міститься в біодобавці Коензим Q10, сприяє здоров’ю серця та артерій, нормалізуючи рівень холестерину в крові.

Вітамін А також має хороший протиокисний ефект.

Дієтична добавка Коензим Q10 рекомендується як допоміжний засіб з метою корекції раціону харчування в наступних випадках:

 • синдром хронічного стомлення
 • апатія, депресія
 • інтенсивні заняття спортом
 • онкопатологія
 • збої в роботі серцевосудинної системи, нирок, печінки
 • гіпертонія

У високих дозах Коензим Q10 успішно використовується з метою зменшення ризику виникнення онкопатології.

Дозування: дорослим 1-2 таблетки 3 рази на день.

Термін вживання: 4-6 тижні.

Застереження при застосуванні:

індивідуальна чутливість до компонентів.

Не є лікарським засобом.

Зберігання: зберігати в сухому місці, при температурі не більше 250С, в недоступних для дітей місцях.

Термін придатності: 24 місяці.

Купити Коензим Q10 можна в інтернет-магазині ekomed-shop.com.ua.

Сертифіковано Міністерством Охорони Здоров’я України.


Коэнзим Q-10

Коэнзим Q10 - это сбалансировано подобранный комплекс витаминов, обладает антиоксидантным и энергосберегающим действим. В естественном виде - это катализатор белкового происхождения, который обычно присутствует в каждой клетке организма и выполняет важнейшую роль в процессах энергообеспечения. В первую очередь - сердца, печени, почек.

Основным составляющим биологически активной добавки Коэнзим Q10 является популярное в кардиологии сырье коэнзим Q10.

Примерно до 30 лет наш организм сам справляется с выработкой необходимого количества коэнзима Q10. С годами, а также при некоторых заболеваниях, его уровень в тканях падает. Это нарушает энергетический баланс организма. Последствиями такого дефицита становятся вялость, апатия, депрессии, а также сбои в работе сердечной мышцы и ряда других органов.

По своему составу Коэнзим Q10 обладает антиоксидантным свойством. Он нейтрализует повреждающее действие свободных радикалов, которые образуются в организме человека под влиянием облучений, стрессов, химикатов. Поскольку образование свободных радикалов характерно также для преждевременного старения, то присутствие коэнзима Q10 в организме, способствуя замедлению этих процессов, отодвигает старение.

Склад: 

 • коэнзим Q-10 (убихинон) - 30 мг
 • витамин Е (токоферол) - 5 мг
 • витамин А (ретинол) - 0,5 мг

Наполнители: крахмал картофельный, МКЦ, лактоза (фруктоза, сорбит), стеарат кальция.

Действие коэнзима Q10.

Витаминоподобные соединение эндогенной природы (производится в печени) присутствуют в каждой клетке и выполняет ключевую роль в процессах фосфорилирования и выработки АТФ в митохондриях. Коэнзим Q10 является жизненно важным звеном в цепи обеспечения клеток необходимыми биохимическими компонентами. Известно, что способность организма синтезировать убихинон снижается с возрастом. Концентрация коэнзима Q10 в клетках миокарда выше, чем в любой другой ткани организма, что объясняется высокими энергетическими потребностями клеток данного типа. Непосредственное участие убихинона в процессе обеспечения клетки энергией обуславливает его широкое диапазон биологических эффектов. Самое важное применение коэнзима Q10 - поддержка функции клеток миокарда и сердца в целом, предупреждения и борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Коэнзим Q10 практически не вызывает побочных эффектов даже в больших дозах, не является токсичным.

Свойства коэнзима Q10:

 • укрепляет клеточные мембраны, замедляет процессы старения
 • повышает толерантность к физической нагрузке
 • помогает снижать уровень сахара в крови при сахарном диабете способствует естественному снижению веса
 • "Энергизаторы" для сердечной мышцы, необходимо при функциональных нарушениях работы сердца
 • способствует снижению артериального давления

Благотворное влияние коэнзима Q10 в комплексе с витамином Е на организм человека объясняется в том числе и его антиоксидантными свойствами.

Витамин Е модулирует влияние на иммунную систему, способствует повышению оксигенации тканей и омолаживает клетки. Добавка витамина Е оздоравливает сердечно-сосудистую систему, нормализует артериальное давление, обеспечивает нормальную функцию системы свертывания крови и регенерацию тканей. Витамин Е значительно улучшает реологические свойства крови, поддерживает витамин А, увеличивая его запасы в организме.

Витамин А (ретинол), который содержится в биодобавке Коэнзим Q10, способствует здоровью сердца и артерий, нормализуя уровень холестерина в крови.

Витамин А также хороший противоокислительный эффект.

Диетическая добавка Коэнзим Q10 рекомендуется как вспомогательное средство с целью коррекции рациона питания в следующих случаях:

 • синдром хронической усталости
 • апатия, депрессия
 • интенсивные занятия спортом
 • онкопатология
 • сбои в работе сердечно-сосудистой системы, почек, печени
 • гипертония

Дозировка: взрослым 1-2 таблетки 3 раза в день.

Срок употребления: 4-6 недели.

Меры предосторожности: индивидуальная непереносимость компонентов.

Не является лекарственным средством.

Хранение: хранить в сухом месте, при температуре не более 250 С, в недоступных для детей местах.

Срок годности: 24 месяца.

Сертифицировано Министерством Здравоохранения Украины.

Залишити свій відгук про цей товар:
...або задайте запитання
Вхід в особистий кабінет ×
Відновлення паролю ×
Введіть email адресу, як при реєстрації.
Ми вишлемо на неї ссилку для відновлення паролю.
Реєстрація особистого кабінету покупця ×
Замовити зворотний дзвінок ×