У кошику немає товарів. Почніть покупки в нашому каталозі
Капіляр Опис: Склад: дигідрокверцетин - 9 мг, арабіногалактан - 0.1 мг, сорбіт. Купити дієтичну добавку Капіляр можна в інтернет-магазині ekomed-shop.com.ua. Капіляри - дрібні кровоносні судини, що пронизують усі наши тканини й органи. Тисячі кілометрів капілярів доносять до кожної клітини організму кисень і все необхідне для життєдіяльності. Саме на межі клітини і капіляра відбувається обмін речовин. При порушенні капілярного кровотока клітина голодує, відчуває спрагу, задихається від нестачі кисню. Це веде до її хвороби і, нарешті, до загибелі. Порушення в роботі капілярів - основна причина будь-якого патологічного процесу. Капіляротерапія доктора А.С. Залманова. Вперше теорію оздоровлення людини за допомогою поліпшення роботи капілярів висунув і обгрунтував російский лікар А.С. Залманов (1875-1965 р.). Дієтична добавка Капіляр - препарат, розроблений відповідно до навчання А.С. Залманова. Видатний лікар, передбачаючи продовження справи свого життя, писав: “Зміни стінок капілярів повинні стати основою медицини майбутього”. Принцип дії дієтичної добавки Капіляр. Встановлено і визнано в усьому світі, що основний механізм старіння організму та різних захворювань пов’язаний з руйнуванням клітин під дією вільних радикалів, що утворюються в процесі життєдіяльності. Молодий здоровий організм бореться з цим згубним процесом самостійно, виробляючи антиоксиданти - речовини, що знешкоджують вільні радикали. Але, з віком, під впливом стресів, поганого харчування, паління, забрудненого навколишнього середовища, їхня кількість катастрофічно зменшується. Додаткові засоби захисту стають життєво необхідними організму. Захистити здоров’я капілярів і мембран клітин здатні особливі речовини - флавоноїди, що містяться в рослинах. Найбільш відомі флавоноїди: гінкго-білоба (Китай, Японія), пікногінол, що міститься в корі ландської сосни (Франція), дигірокверцетин, який був виділений з Сибірської листвениці (Росія). На основі уникального флавоноїда дигідрокверцетина російськими вченими і була розроблена дієтична добавка Капіляр. Дієтична добавка Капіляр захищає мембрани клітин і поліпшує роботу капілярів, відновлює мікроциркуляцію крові в усьому організмі, нормалізує обмін речовин на клітинному рівні. Його найпотужніша антиоксидантна дія набагато перевищує рівень вітамінів А, С та Е. Проведені дослідження показали, що дієтичне застосування Капіляру має позитивний вплив при гіпертензії і серцевих аритміях та покращує стан людини на 86,7%. Крім того, біодобавка Капіляр має протизапальну, протинабрякову, антигістамінну дію, знижує рівень холестерину і тромбоутворення, зменшує в’язкість крові. Дієтична добавка Капіляр рекомендується як домоміжний засіб з метою корекції раціону харчування: при дієтичному вживанні для уповільнення процесу старіння організму, при стомленні та зниженні захисних сил приймати по 12 таблетки/капсули 3 рази на день курсами по 4 тижні. Перерва між курсами 710 днів. Відновлюються фізіологічні функції капілярних мереж і клітин організму; при підозрі на ішемічні недуги серця, стенокардії, серцевій недостатності, порушенні ритму серцевої діяльності приймати по 2 таблетки/капсули 3 рази на день протягом тривалого часу. Відбувається поліпшення доставки препарату до кожної клітини, поліпшується робота серця, відновлюється серцевий ритм; при виникненні ознак гіпертонії приймати по 2 таблетки/капсули 3 рази на день. Поліпшення капілярної мікроциркуляції дозволяє одержувати стійкі позитивні результати щодо зниження артеріального тиску. Зменшується ймовірність рецидивів. Рекомендується прийом протягом 12 місяців; при інсульті, інфаркті, пневмонії, бронхіті, нирковій недостатності та ін. приймати по 2 таблетки/капсули 3 рази на день. Відновлюється мікроциркуляція, поліпшується відтік метаболітів від уражених органів, нормалізується обмін речовин у клітинах; після перенесених інсульту або інфартку приймати по 2 таблетки/капсули 3 рази на день до повного відновлення функцій організму. Нормалізується проникність капілярів, гальмується розвиток дистрофічних і склеротичних змін у тканинах; при бронхолегеневих паталогіях, пневмоніях, бронхітах і трахеїтах приймати по 2 таблетки/капсули 3 рази на день протягом тривалого часу. Сприяє більш швидкому зникненню запальних явищ і набряклості бронхів, збільшується обсяг легень; при виникненні різкого головного болю, мігрені, неврозів, пов’язаних зі спазмами судин, приймати однократно до 6 таблеток/капсул відразу. Відбувається швидке відновлення мікроциркуляції крові і поліпшення обмінних процесів у клітинах головного мозку; при появі перших ознак запальних, склеротичних, дистрофічних недугів очей приймати по 2 таблетки/капсули 3 рази на день протягом 12 місяців. Поліпшується чутливість і провідність зорового нерву, підвищується гострота зору, прискорюється розсмоктування крововиливів; під час токсичних речовин, активному і пасивному палінні приймати по 3 таблетки/капсули 2 рази на день в період впливу отруйних речовин. За рахунок посилення мікроциркуляції крові в легенях поліпшується подих. Активізується виведення з альвеол токсичних речовин. Протипоказання: не рекомендується при особистій чутливості до продукту. Умови зберігання: зберігати в сухому місці при температурі від 5 до 200С. Не є лікарським засобом. Сертифіковано Міністерством Охорони Здоров’я України. Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820060420077 Капиляр Описание: Состав: дигидрокверцетин - 9 мг, арабиногалактан - 0.1 мг. Способ применения: от 3 до 6 таблеток/капсул в день во время еды. Принимать курсами по 1-2 месяца, 3-4 курса в год. Купить диетическую добавку Капиляр можно в интернет-магазине ekomed-shop.com.ua. Капилляры - мельчайшие кровеносные сосуды, пронизывающие все наши ткани и органы. Тысячи километров капилляров доносят до каждой клетки организма кислород и все необходимое для жизнедеятельности. Именно на границе клетки и капилляра происходит обмен веществ. При нарушении капиллярного кровотока клетка голодает, испытывает жажду, задыхается от недостатка кислорода. Это ведет к ее болезни и, наконец, к гибели. Нарушения в работе капилляров - основная причина любого патологического процесса. Капиляротерапия доктора А.С. Залманова. Впервые теорию оздоровления человека с помощью улучшения работы капилляров выдвинул и обосновал Российский врач А.С. Залманов (1875-1965 г.). Диетическая добавка Капилляр - препарат, разработанный согласно учению А.С. Залманова. Выдающийся врач, предвидя продолжение дела своей жизни, писал: "Изменения стенок капилляров должны стать основой медицины будущего". Принцип действия диетической добавки Капилляр. Установлено и признано во всем мире, что основной механизм старения организма и различных заболеваний связан с разрушением клеток под действием свободных радикалов, образующихся в процессе жизнедеятельности. Молодой здоровый организм борется с этим губительным процессом самостоятельно, производя антиоксиданты - вещества, обезвреживают свободные радикалы. Но, с возрастом, под воздействием стрессов, плохого питания, курения, загрязненной окружающей среды, их количество катастрофически уменьшается. Дополнительные средства защиты становятся жизненно необходимыми организму. Защитить здоровье капилляров и мембран клеток способны особые вещества - флавоноиды, содержащиеся в растениях. Наиболее известные флавоноиды: гинкго-билоба (Китай, Япония), пикногинол, содержащийся в коре ландской сосны (Франция), дигирокверцетин, который был выделен из Сибирской лиственици (Россия). На основе уникального флавоноиды дигидрокверцетин российскими учеными и была разработана диетическая добавка Капилляр. Диетическая добавка Капилляр защищает мембраны клеток и улучшает работу капилляров, восстанавливает микроциркуляцию крови во всем организме, нормализует обмен веществ на клеточном уровне. Его мощное антиоксидантное действие намного превышает уровень витаминов А, С и Е. Проведенные исследования показали, что диетическая добавка Капилляр оказывает положительное влияние при гипертензии и сердечных аритмиях и улучшает состояние человека на 86,7%. Кроме того, биодобавка Капилляр оказывает противовоспалительное, противоотечное, антигистаминное действие, снижает уровень холестерина и тромбообразование, уменьшает вязкость крови. Диетическая добавка Капилляр рекомендуется как вспомогательное средство с целью коррекции рациона питания: при диетическом употреблении для замедления процесса старения организма, при утомлении и снижении защитных сил принимать по 1-2 таблетки / капсулы 3 раза в день курсами по 4 недели. Перерыв между курсами 7-10 дней. Восстанавливаются физиологические функции капиллярных сетей и клеток организма; при подозрении на ишемические болезни сердца, стенокардии, сердечной недостаточности, нарушении ритма сердечной деятельности принимать по 2 таблетки / капсулы 3 раза в день в течение длительного времени. Происходит улучшение доставки препарата к каждой клетке, улучшается работа сердца, восстанавливается сердечный ритм; при возникновении признаков гипертонии принимать по 2 таблетки / капсулы 3 раза в день. Улучшение капиллярной микроциркуляции позволяет получать устойчивые положительные результаты по снижению артериального давления. Уменьшается вероятность рецидивов. Рекомендуется прием в течение 12 месяцев; при инсульте, инфаркте, пневмонии, бронхите, почечной недостаточности и др. принимать по 2 таблетки / капсулы 3 раза в день. Восстанавливается микроциркуляция, улучшается отток метаболитов от пораженных органов, нормализуется обмен веществ в клетках; после перенесенных инсульта или инфаркта принимать по 2 таблетки / капсулы 3 раза в день до полного восстановления функций организма. Нормализуется проницаемость капилляров, тормозится развитие дистрофических и склеротических изменений в тканях; при бронхолегочных патологиях, пневмонии, бронхитах и ​​трахеитах принимать по 2 таблетки / капсулы 3 раза в день в течение длительного времени. Способствует более быстрому исчезновению воспалительных явлений и отечности бронхов, увеличивается объем легких; при возникновении резкой головной боли, мигрени, неврозов, связанных со спазмами сосудов, принимать однократно до 6 таблеток / капсул сразу. Происходит быстрое восстановление микроциркуляции крови и улучшения обменных процессов в клетках головного мозга; при появлении первых признаков воспалительных, склеротических, дистрофических болезней глаз принимать по 2 таблетки / капсулы 3 раза в день в течение 12 месяцев. Улучшается чувствительность и проводимость зрительного нерва, повышается острота зрения, ускоряется рассасывание кровоизлияний; при токсических веществ, активном и пассивном курении принимать по 3 таблетки / капсулы 2 раза в день в период воздействия ядовитых веществ. За счет усиления микроциркуляции крови в легких улучшается дыхание. Активизируется выведение из альвеол токсических веществ. Противопоказания: не рекомендуется при личной чувствительности к продукту. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от 5 до 200 С. Не является лекарственным средством. Сертифицировано Министерством Здравоохранения Украины. Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820060420077  

Капіляр Еліт Фарм 0,25 г № 80 (Україна)

139 грн.
Артикул: 7019
Купити
Купити в 1 клік

Капіляр

Опис:

Склад: дигідрокверцетин - 9 мг, арабіногалактан - 0.1 мг, сорбіт.

Купити дієтичну добавку Капіляр можна в інтернет-магазині ekomed-shop.com.ua.

Капіляри - дрібні кровоносні судини, що пронизують усі наши тканини й органи. Тисячі кілометрів капілярів доносять до кожної клітини організму кисень і все необхідне для життєдіяльності. Саме на межі клітини і капіляра відбувається обмін речовин. При порушенні капілярного кровотока клітина голодує, відчуває спрагу, задихається від нестачі кисню. Це веде до її хвороби і, нарешті, до загибелі. Порушення в роботі капілярів - основна причина будь-якого патологічного процесу.

Капіляротерапія доктора А.С. Залманова.

Вперше теорію оздоровлення людини за допомогою поліпшення роботи капілярів висунув і обгрунтував російский лікар А.С. Залманов (1875-1965 р.).

Дієтична добавка Капіляр - препарат, розроблений відповідно до навчання А.С. Залманова.

Видатний лікар, передбачаючи продовження справи свого життя, писав: “Зміни стінок капілярів повинні стати основою медицини майбутього”.

Принцип дії дієтичної добавки Капіляр.

Встановлено і визнано в усьому світі, що основний механізм старіння організму та різних захворювань пов’язаний з руйнуванням клітин під дією вільних радикалів, що утворюються в процесі життєдіяльності. Молодий здоровий організм бореться з цим згубним процесом самостійно, виробляючи антиоксиданти - речовини, що знешкоджують вільні радикали. Але, з віком, під впливом стресів, поганого харчування, паління, забрудненого навколишнього середовища, їхня кількість катастрофічно зменшується. Додаткові засоби захисту стають життєво необхідними організму. Захистити здоров’я капілярів і мембран клітин здатні особливі речовини - флавоноїди, що містяться в рослинах. Найбільш відомі флавоноїди: гінкго-білоба (Китай, Японія), пікногінол, що міститься в корі ландської сосни (Франція), дигірокверцетин, який був виділений з Сибірської листвениці (Росія). На основі уникального флавоноїда дигідрокверцетина російськими вченими і була розроблена дієтична добавка Капіляр.

Дієтична добавка Капіляр захищає мембрани клітин і поліпшує роботу капілярів, відновлює мікроциркуляцію крові в усьому організмі, нормалізує обмін речовин на клітинному рівні. Його найпотужніша антиоксидантна дія набагато перевищує рівень вітамінів А, С та Е.

Проведені дослідження показали, що дієтичне застосування Капіляру має позитивний вплив при гіпертензії і серцевих аритміях та покращує стан людини на 86,7%.

Крім того, біодобавка Капіляр має протизапальну, протинабрякову, антигістамінну дію, знижує рівень холестерину і тромбоутворення, зменшує в’язкість крові.

Дієтична добавка Капіляр рекомендується як домоміжний засіб з метою корекції раціону харчування:

 • при дієтичному вживанні для уповільнення процесу старіння організму, при стомленні та зниженні захисних сил приймати по 12 таблетки/капсули 3 рази на день курсами по 4 тижні. Перерва між курсами 710 днів. Відновлюються фізіологічні функції капілярних мереж і клітин організму;
 • при підозрі на ішемічні недуги серця, стенокардії, серцевій недостатності, порушенні ритму серцевої діяльності приймати по 2 таблетки/капсули 3 рази на день протягом тривалого часу. Відбувається поліпшення доставки препарату до кожної клітини, поліпшується робота серця, відновлюється серцевий ритм;
 • при виникненні ознак гіпертонії приймати по 2 таблетки/капсули 3 рази на день. Поліпшення капілярної мікроциркуляції дозволяє одержувати стійкі позитивні результати щодо зниження артеріального тиску. Зменшується ймовірність рецидивів. Рекомендується прийом протягом 12 місяців;
 • при інсульті, інфаркті, пневмонії, бронхіті, нирковій недостатності та ін. приймати по 2 таблетки/капсули 3 рази на день. Відновлюється мікроциркуляція, поліпшується відтік метаболітів від уражених органів, нормалізується обмін речовин у клітинах;
 • після перенесених інсульту або інфартку приймати по 2 таблетки/капсули 3 рази на день до повного відновлення функцій організму. Нормалізується проникність капілярів, гальмується розвиток дистрофічних і склеротичних змін у тканинах;
 • при бронхолегеневих паталогіях, пневмоніях, бронхітах і трахеїтах приймати по 2 таблетки/капсули 3 рази на день протягом тривалого часу. Сприяє більш швидкому зникненню запальних явищ і набряклості бронхів, збільшується обсяг легень;
 • при виникненні різкого головного болю, мігрені, неврозів, пов’язаних зі спазмами судин, приймати однократно до 6 таблеток/капсул відразу. Відбувається швидке відновлення мікроциркуляції крові і поліпшення обмінних процесів у клітинах головного мозку;
 • при появі перших ознак запальних, склеротичних, дистрофічних недугів очей приймати по 2 таблетки/капсули 3 рази на день протягом 12 місяців. Поліпшується чутливість і провідність зорового нерву, підвищується гострота зору, прискорюється розсмоктування крововиливів;
 • під час токсичних речовин, активному і пасивному палінні приймати по 3 таблетки/капсули 2 рази на день в період впливу отруйних речовин. За рахунок посилення мікроциркуляції крові в легенях поліпшується подих. Активізується виведення з альвеол токсичних речовин.

Протипоказання: не рекомендується при особистій чутливості до продукту.

Умови зберігання: зберігати в сухому місці при температурі від 5 до 200С.

Не є лікарським засобом.

Сертифіковано Міністерством Охорони Здоров’я України.

Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820060420077


Капиляр

Описание:

Состав: дигидрокверцетин - 9 мг, арабиногалактан - 0.1 мг.

Способ применения: от 3 до 6 таблеток/капсул в день во время еды. Принимать курсами по 1-2 месяца, 3-4 курса в год.

Купить диетическую добавку Капиляр можно в интернет-магазине ekomed-shop.com.ua.

Капилляры - мельчайшие кровеносные сосуды, пронизывающие все наши ткани и органы. Тысячи километров капилляров доносят до каждой клетки организма кислород и все необходимое для жизнедеятельности. Именно на границе клетки и капилляра происходит обмен веществ. При нарушении капиллярного кровотока клетка голодает, испытывает жажду, задыхается от недостатка кислорода. Это ведет к ее болезни и, наконец, к гибели. Нарушения в работе капилляров - основная причина любого патологического процесса.

Капиляротерапия доктора А.С. Залманова.

Впервые теорию оздоровления человека с помощью улучшения работы капилляров выдвинул и обосновал Российский врач А.С. Залманов (1875-1965 г.).

Диетическая добавка Капилляр - препарат, разработанный согласно учению А.С. Залманова. Выдающийся врач, предвидя продолжение дела своей жизни, писал: "Изменения стенок капилляров должны стать основой медицины будущего".

Принцип действия диетической добавки Капилляр.

Установлено и признано во всем мире, что основной механизм старения организма и различных заболеваний связан с разрушением клеток под действием свободных радикалов, образующихся в процессе жизнедеятельности. Молодой здоровый организм борется с этим губительным процессом самостоятельно, производя антиоксиданты - вещества, обезвреживают свободные радикалы. Но, с возрастом, под воздействием стрессов, плохого питания, курения, загрязненной окружающей среды, их количество катастрофически уменьшается. Дополнительные средства защиты становятся жизненно необходимыми организму. Защитить здоровье капилляров и мембран клеток способны особые вещества - флавоноиды, содержащиеся в растениях. Наиболее известные флавоноиды: гинкго-билоба (Китай, Япония), пикногинол, содержащийся в коре ландской сосны (Франция), дигирокверцетин, который был выделен из Сибирской лиственици (Россия). На основе уникального флавоноиды дигидрокверцетин российскими учеными и была разработана диетическая добавка Капилляр.

Диетическая добавка Капилляр защищает мембраны клеток и улучшает работу капилляров, восстанавливает микроциркуляцию крови во всем организме, нормализует обмен веществ на клеточном уровне. Его мощное антиоксидантное действие намного превышает уровень витаминов А, С и Е.

Проведенные исследования показали, что диетическая добавка Капилляр оказывает положительное влияние при гипертензии и сердечных аритмиях и улучшает состояние человека на 86,7%.

Кроме того, биодобавка Капилляр оказывает противовоспалительное, противоотечное, антигистаминное действие, снижает уровень холестерина и тромбообразование, уменьшает вязкость крови.

Диетическая добавка Капилляр рекомендуется как вспомогательное средство с целью коррекции рациона питания:

 • при диетическом употреблении для замедления процесса старения организма, при утомлении и снижении защитных сил принимать по 1-2 таблетки / капсулы 3 раза в день курсами по 4 недели. Перерыв между курсами 7-10 дней. Восстанавливаются физиологические функции капиллярных сетей и клеток организма;
 • при подозрении на ишемические болезни сердца, стенокардии, сердечной недостаточности, нарушении ритма сердечной деятельности принимать по 2 таблетки / капсулы 3 раза в день в течение длительного времени. Происходит улучшение доставки препарата к каждой клетке, улучшается работа сердца, восстанавливается сердечный ритм;
 • при возникновении признаков гипертонии принимать по 2 таблетки / капсулы 3 раза в день. Улучшение капиллярной микроциркуляции позволяет получать устойчивые положительные результаты по снижению артериального давления. Уменьшается вероятность рецидивов. Рекомендуется прием в течение 12 месяцев;
 • при инсульте, инфаркте, пневмонии, бронхите, почечной недостаточности и др. принимать по 2 таблетки / капсулы 3 раза в день. Восстанавливается микроциркуляция, улучшается отток метаболитов от пораженных органов, нормализуется обмен веществ в клетках;
 • после перенесенных инсульта или инфаркта принимать по 2 таблетки / капсулы 3 раза в день до полного восстановления функций организма. Нормализуется проницаемость капилляров, тормозится развитие дистрофических и склеротических изменений в тканях;
 • при бронхолегочных патологиях, пневмонии, бронхитах и ​​трахеитах принимать по 2 таблетки / капсулы 3 раза в день в течение длительного времени. Способствует более быстрому исчезновению воспалительных явлений и отечности бронхов, увеличивается объем легких;
 • при возникновении резкой головной боли, мигрени, неврозов, связанных со спазмами сосудов, принимать однократно до 6 таблеток / капсул сразу. Происходит быстрое восстановление микроциркуляции крови и улучшения обменных процессов в клетках головного мозга;
 • при появлении первых признаков воспалительных, склеротических, дистрофических болезней глаз принимать по 2 таблетки / капсулы 3 раза в день в течение 12 месяцев. Улучшается чувствительность и проводимость зрительного нерва, повышается острота зрения, ускоряется рассасывание кровоизлияний;
 • при токсических веществ, активном и пассивном курении принимать по 3 таблетки / капсулы 2 раза в день в период воздействия ядовитых веществ. За счет усиления микроциркуляции крови в легких улучшается дыхание. Активизируется выведение из альвеол токсических веществ.

Противопоказания: не рекомендуется при личной чувствительности к продукту.

Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от 5 до 200 С.

Не является лекарственным средством.

Сертифицировано Министерством Здравоохранения Украины.

Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820060420077

 

Параметри
Форма випускуКапсули
Об'єм80 капсул по 0,25 г
ВиробникЕліт Фарм
Країна виробникаУкраїна
Залишити свій відгук про цей товар:
...або задайте запитання


Маєте питання?
Пишіть у Viber


Купити товар в один клік ×
Вхід в особистий кабінет ×
Відновлення паролю ×
Введіть email адресу, як при реєстрації.
Ми вишлемо на неї ссилку для відновлення паролю.
Реєстрація особистого кабінету покупця ×
Замовити зворотний дзвінок ×