У кошику немає товарів. Почніть покупки в нашому каталозі
Капіляр Еліт Фарм Capillary Elite Pharm Дієтична добавка Капіляр захищає мембрани клітин і поліпшує роботу капілярів, відновлює мікроциркуляцію крові в усьому організмі, нормалізує обмін речовин на клітинному рівні. Його найпотужніша антиоксидантна дія набагато перевищує рівень вітамінів А, С та Е. Склад: дигідрокверцетин - 9 мг, арабіногалактан - 0.1 мг, сорбіт. Купити дієтичну добавку Капіляр можна в інтернет-магазині ekomed-shop.com.ua. Капіляри - дрібні кровоносні судини, що пронизують усі наши тканини й органи. Тисячі кілометрів капілярів доносять до кожної клітини організму кисень і все необхідне для життєдіяльності. Саме на межі клітини і капіляра відбувається обмін речовин. При порушенні капілярного кровотока клітина голодує, відчуває спрагу, задихається від нестачі кисню. Це веде до її хвороби і, нарешті, до загибелі. Порушення в роботі капілярів - основна причина будь-якого патологічного процесу. Принцип дії дієтичної добавки Капіляр: Встановлено і визнано в усьому світі, що основний механізм старіння організму та різних захворювань пов’язаний з руйнуванням клітин під дією вільних радикалів, що утворюються в процесі життєдіяльності. Молодий здоровий організм бореться з цим згубним процесом самостійно, виробляючи антиоксиданти - речовини, що знешкоджують вільні радикали. Але, з віком, під впливом стресів, поганого харчування, паління, забрудненого навколишнього середовища, їхня кількість катастрофічно зменшується. Додаткові засоби захисту стають життєво необхідними організму. Захистити здоров’я капілярів і мембран клітин здатні особливі речовини - флавоноїди, що містяться в рослинах. Найбільш відомі флавоноїди: гінкго-білоба (Китай, Японія), пікногінол, що міститься в корі ландської сосни (Франція), дигірокверцетин, який був виділений з Сибірської листвениці (Росія). На основі уникального флавоноїда дигідрокверцетина російськими вченими і була розроблена дієтична добавка Капіляр. Проведені дослідження показали, що дієтичне застосування Капіляру має позитивний вплив при гіпертензії і серцевих аритміях та покращує стан людини на 86,7%. Крім того, біодобавка Капіляр має протизапальну, протинабрякову, антигістамінну дію, знижує рівень холестерину і тромбоутворення, зменшує в’язкість крові. Дієтична добавка Капіляр рекомендується як домоміжний засіб з метою корекції раціону харчування: при дієтичному вживанні для уповільнення процесу старіння організму, при стомленні та зниженні захисних сил приймати по 12 таблетки/капсули 3 рази на день курсами по 4 тижні. Перерва між курсами 710 днів. Відновлюються фізіологічні функції капілярних мереж і клітин організму при підозрі на ішемічні недуги серця, стенокардії, серцевій недостатності, порушенні ритму серцевої діяльності приймати по 2 таблетки/капсули 3 рази на день протягом тривалого часу. Відбувається поліпшення доставки препарату до кожної клітини, поліпшується робота серця, відновлюється серцевий ритм; при виникненні ознак гіпертонії приймати по 2 таблетки/капсули 3 рази на день. Поліпшення капілярної мікроциркуляції дозволяє одержувати стійкі позитивні результати щодо зниження артеріального тиску. Зменшується ймовірність рецидивів. Рекомендується прийом протягом 12 місяців при інсульті, інфаркті, пневмонії, бронхіті, нирковій недостатності та ін. приймати по 2 таблетки/капсули 3 рази на день. Відновлюється мікроциркуляція, поліпшується відтік метаболітів від уражених органів, нормалізується обмін речовин у клітинах після перенесених інсульту або інфартку приймати по 2 таблетки/капсули 3 рази на день до повного відновлення функцій організму. Нормалізується проникність капілярів, гальмується розвиток дистрофічних і склеротичних змін у тканинах; при бронхолегеневих паталогіях, пневмоніях, бронхітах і трахеїтах приймати по 2 таблетки/капсули 3 рази на день протягом тривалого часу. Сприяє більш швидкому зникненню запальних явищ і набряклості бронхів, збільшується обсяг легень при виникненні різкого головного болю, мігрені, неврозів, пов’язаних зі спазмами судин, приймати однократно до 6 таблеток/капсул відразу. Відбувається швидке відновлення мікроциркуляції крові і поліпшення обмінних процесів у клітинах головного мозку при появі перших ознак запальних, склеротичних, дистрофічних недугів очей приймати по 2 таблетки/капсули 3 рази на день протягом 12 місяців. Поліпшується чутливість і провідність зорового нерву, підвищується гострота зору, прискорюється розсмоктування крововиливів під час токсичних речовин, активному і пасивному палінні приймати по 3 таблетки/капсули 2 рази на день в період впливу отруйних речовин. За рахунок посилення мікроциркуляції крові в легенях поліпшується подих. Активізується виведення з альвеол токсичних речовин Протипоказання: не рекомендується при особистій чутливості до продукту. Умови зберігання: зберігати в сухому місці при температурі від 5 до 200С. Не є лікарським засобом. Сертифіковано Міністерством Охорони Здоров’я України. Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820060420077 Капиляр Элит Фарм Диетическая добавка Капилляр защищает мембраны клеток и улучшает работу капилляров, восстанавливает микроциркуляцию крови во всем организме, нормализует обмен веществ на клеточном уровне. Его мощное антиоксидантное действие намного превышает уровень витаминов А, С и Е. Состав: дигидрокверцетин - 9 мг, арабиногалактан - 0.1 мг. Способ применения: от 3 до 6 таблеток/капсул в день во время еды. Принимать курсами по 1-2 месяца, 3-4 курса в год. Купить диетическую добавку Капиляр можно в интернет-магазине ekomed-shop.com.ua. Капилляры - мельчайшие кровеносные сосуды, пронизывающие все наши ткани и органы. Тысячи километров капилляров доносят до каждой клетки организма кислород и все необходимое для жизнедеятельности. Именно на границе клетки и капилляра происходит обмен веществ. При нарушении капиллярного кровотока клетка голодает, испытывает жажду, задыхается от недостатка кислорода. Это ведет к ее болезни и, наконец, к гибели. Нарушения в работе капилляров - основная причина любого патологического процесса. Принцип действия диетической добавки Капилляр: Установлено и признано во всем мире, что основной механизм старения организма и различных заболеваний связан с разрушением клеток под действием свободных радикалов, образующихся в процессе жизнедеятельности. Молодой здоровый организм борется с этим губительным процессом самостоятельно, производя антиоксиданты - вещества, обезвреживают свободные радикалы. Но, с возрастом, под воздействием стрессов, плохого питания, курения, загрязненной окружающей среды, их количество катастрофически уменьшается. Дополнительные средства защиты становятся жизненно необходимыми организму. Защитить здоровье капилляров и мембран клеток способны особые вещества - флавоноиды, содержащиеся в растениях. Наиболее известные флавоноиды: гинкго-билоба (Китай, Япония), пикногинол, содержащийся в коре ландской сосны (Франция), дигирокверцетин, который был выделен из Сибирской лиственици (Россия). На основе уникального флавоноиды дигидрокверцетин российскими учеными и была разработана диетическая добавка Капилляр. Проведенные исследования показали, что диетическая добавка Капилляр оказывает положительное влияние при гипертензии и сердечных аритмиях и улучшает состояние человека на 86,7%. Кроме того, биодобавка Капилляр оказывает противовоспалительное, противоотечное, антигистаминное действие, снижает уровень холестерина и тромбообразование, уменьшает вязкость крови. Диетическая добавка Капилляр рекомендуется как вспомогательное средство с целью коррекции рациона питания: при диетическом употреблении для замедления процесса старения организма, при утомлении и снижении защитных сил принимать по 1-2 таблетки / капсулы 3 раза в день курсами по 4 недели. Перерыв между курсами 7-10 дней Восстанавливаются физиологические функции капиллярных сетей и клеток организма при подозрении на ишемические болезни сердца, стенокардии, сердечной недостаточности, нарушении ритма сердечной деятельности принимать по 2 таблетки / капсулы 3 раза в день в течение длительного времени. Происходит улучшение доставки препарата к каждой клетке, улучшается работа сердца, восстанавливается сердечный ритм при возникновении признаков гипертонии принимать по 2 таблетки / капсулы 3 раза в день. Улучшение капиллярной микроциркуляции позволяет получать устойчивые положительные результаты по снижению артериального давления. Уменьшается вероятность рецидивов. Рекомендуется прием в течение 12 месяцев при инсульте, инфаркте, пневмонии, бронхите, почечной недостаточности и др. принимать по 2 таблетки / капсулы 3 раза в день. Восстанавливается микроциркуляция, улучшается отток метаболитов от пораженных органов, нормализуется обмен веществ в клетках после перенесенных инсульта или инфаркта принимать по 2 таблетки / капсулы 3 раза в день до полного восстановления функций организма. Нормализуется проницаемость капилляров, тормозится развитие дистрофических и склеротических изменений в тканях при бронхолегочных патологиях, пневмонии, бронхитах и ​​трахеитах принимать по 2 таблетки / капсулы 3 раза в день в течение длительного времени. Способствует более быстрому исчезновению воспалительных явлений и отечности бронхов, увеличивается объем легких при возникновении резкой головной боли, мигрени, неврозов, связанных со спазмами сосудов, принимать однократно до 6 таблеток / капсул сразу. Происходит быстрое восстановление микроциркуляции крови и улучшения обменных процессов в клетках головного мозга при появлении первых признаков воспалительных, склеротических, дистрофических болезней глаз принимать по 2 таблетки / капсулы 3 раза в день в течение 12 месяцев. Улучшается чувствительность и проводимость зрительного нерва, повышается острота зрения, ускоряется рассасывание кровоизлияний; при токсических веществ, активном и пассивном курении принимать по 3 таблетки / капсулы 2 раза в день в период воздействия ядовитых веществ. За счет усиления микроциркуляции крови в легких улучшается дыхание. Активизируется выведение из альвеол токсических веществ Противопоказания: не рекомендуется при личной чувствительности к продукту. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от 5 до 200 С. Не является лекарственным средством. Сертифицировано Министерством Здравоохранения Украины. Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820060420077  

Капіляр Еліт Фарм 0,25 г № 80 (Україна)

139 грн.
Артикул: 7019
Купити

Капіляр Еліт Фарм

Capillary Elite Pharm

Дієтична добавка Капіляр захищає мембрани клітин і поліпшує роботу капілярів, відновлює мікроциркуляцію крові в усьому організмі, нормалізує обмін речовин на клітинному рівні. Його найпотужніша антиоксидантна дія набагато перевищує рівень вітамінів А, С та Е.

Склад: дигідрокверцетин - 9 мг, арабіногалактан - 0.1 мг, сорбіт.

Купити дієтичну добавку Капіляр можна в інтернет-магазині ekomed-shop.com.ua.

Капіляри - дрібні кровоносні судини, що пронизують усі наши тканини й органи. Тисячі кілометрів капілярів доносять до кожної клітини організму кисень і все необхідне для життєдіяльності. Саме на межі клітини і капіляра відбувається обмін речовин. При порушенні капілярного кровотока клітина голодує, відчуває спрагу, задихається від нестачі кисню. Це веде до її хвороби і, нарешті, до загибелі. Порушення в роботі капілярів - основна причина будь-якого патологічного процесу.

Принцип дії дієтичної добавки Капіляр:

Встановлено і визнано в усьому світі, що основний механізм старіння організму та різних захворювань пов’язаний з руйнуванням клітин під дією вільних радикалів, що утворюються в процесі життєдіяльності. Молодий здоровий організм бореться з цим згубним процесом самостійно, виробляючи антиоксиданти - речовини, що знешкоджують вільні радикали. Але, з віком, під впливом стресів, поганого харчування, паління, забрудненого навколишнього середовища, їхня кількість катастрофічно зменшується. Додаткові засоби захисту стають життєво необхідними організму. Захистити здоров’я капілярів і мембран клітин здатні особливі речовини - флавоноїди, що містяться в рослинах. Найбільш відомі флавоноїди: гінкго-білоба (Китай, Японія), пікногінол, що міститься в корі ландської сосни (Франція), дигірокверцетин, який був виділений з Сибірської листвениці (Росія). На основі уникального флавоноїда дигідрокверцетина російськими вченими і була розроблена дієтична добавка Капіляр.

Проведені дослідження показали, що дієтичне застосування Капіляру має позитивний вплив при гіпертензії і серцевих аритміях та покращує стан людини на 86,7%.

Крім того, біодобавка Капіляр має протизапальну, протинабрякову, антигістамінну дію, знижує рівень холестерину і тромбоутворення, зменшує в’язкість крові.

Дієтична добавка Капіляр рекомендується як домоміжний засіб з метою корекції раціону харчування:

 • при дієтичному вживанні для уповільнення процесу старіння організму, при стомленні та зниженні захисних сил приймати по 12 таблетки/капсули 3 рази на день курсами по 4 тижні. Перерва між курсами 710 днів. Відновлюються фізіологічні функції капілярних мереж і клітин організму
 • при підозрі на ішемічні недуги серця, стенокардії, серцевій недостатності, порушенні ритму серцевої діяльності приймати по 2 таблетки/капсули 3 рази на день протягом тривалого часу. Відбувається поліпшення доставки препарату до кожної клітини, поліпшується робота серця, відновлюється серцевий ритм;
 • при виникненні ознак гіпертонії приймати по 2 таблетки/капсули 3 рази на день. Поліпшення капілярної мікроциркуляції дозволяє одержувати стійкі позитивні результати щодо зниження артеріального тиску. Зменшується ймовірність рецидивів. Рекомендується прийом протягом 12 місяців
 • при інсульті, інфаркті, пневмонії, бронхіті, нирковій недостатності та ін. приймати по 2 таблетки/капсули 3 рази на день. Відновлюється мікроциркуляція, поліпшується відтік метаболітів від уражених органів, нормалізується обмін речовин у клітинах
 • після перенесених інсульту або інфартку приймати по 2 таблетки/капсули 3 рази на день до повного відновлення функцій організму. Нормалізується проникність капілярів, гальмується розвиток дистрофічних і склеротичних змін у тканинах;
 • при бронхолегеневих паталогіях, пневмоніях, бронхітах і трахеїтах приймати по 2 таблетки/капсули 3 рази на день протягом тривалого часу. Сприяє більш швидкому зникненню запальних явищ і набряклості бронхів, збільшується обсяг легень
 • при виникненні різкого головного болю, мігрені, неврозів, пов’язаних зі спазмами судин, приймати однократно до 6 таблеток/капсул відразу. Відбувається швидке відновлення мікроциркуляції крові і поліпшення обмінних процесів у клітинах головного мозку
 • при появі перших ознак запальних, склеротичних, дистрофічних недугів очей приймати по 2 таблетки/капсули 3 рази на день протягом 12 місяців. Поліпшується чутливість і провідність зорового нерву, підвищується гострота зору, прискорюється розсмоктування крововиливів
 • під час токсичних речовин, активному і пасивному палінні приймати по 3 таблетки/капсули 2 рази на день в період впливу отруйних речовин. За рахунок посилення мікроциркуляції крові в легенях поліпшується подих. Активізується виведення з альвеол токсичних речовин

Протипоказання: не рекомендується при особистій чутливості до продукту.

Умови зберігання: зберігати в сухому місці при температурі від 5 до 200С.

Не є лікарським засобом.

Сертифіковано Міністерством Охорони Здоров’я України.

Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820060420077


Капиляр Элит Фарм

Диетическая добавка Капилляр защищает мембраны клеток и улучшает работу капилляров, восстанавливает микроциркуляцию крови во всем организме, нормализует обмен веществ на клеточном уровне. Его мощное антиоксидантное действие намного превышает уровень витаминов А, С и Е.

Состав: дигидрокверцетин - 9 мг, арабиногалактан - 0.1 мг.

Способ применения: от 3 до 6 таблеток/капсул в день во время еды. Принимать курсами по 1-2 месяца, 3-4 курса в год.

Купить диетическую добавку Капиляр можно в интернет-магазине ekomed-shop.com.ua.

Капилляры - мельчайшие кровеносные сосуды, пронизывающие все наши ткани и органы. Тысячи километров капилляров доносят до каждой клетки организма кислород и все необходимое для жизнедеятельности. Именно на границе клетки и капилляра происходит обмен веществ. При нарушении капиллярного кровотока клетка голодает, испытывает жажду, задыхается от недостатка кислорода. Это ведет к ее болезни и, наконец, к гибели. Нарушения в работе капилляров - основная причина любого патологического процесса.

Принцип действия диетической добавки Капилляр:

Установлено и признано во всем мире, что основной механизм старения организма и различных заболеваний связан с разрушением клеток под действием свободных радикалов, образующихся в процессе жизнедеятельности. Молодой здоровый организм борется с этим губительным процессом самостоятельно, производя антиоксиданты - вещества, обезвреживают свободные радикалы. Но, с возрастом, под воздействием стрессов, плохого питания, курения, загрязненной окружающей среды, их количество катастрофически уменьшается. Дополнительные средства защиты становятся жизненно необходимыми организму. Защитить здоровье капилляров и мембран клеток способны особые вещества - флавоноиды, содержащиеся в растениях. Наиболее известные флавоноиды: гинкго-билоба (Китай, Япония), пикногинол, содержащийся в коре ландской сосны (Франция), дигирокверцетин, который был выделен из Сибирской лиственици (Россия). На основе уникального флавоноиды дигидрокверцетин российскими учеными и была разработана диетическая добавка Капилляр.

Проведенные исследования показали, что диетическая добавка Капилляр оказывает положительное влияние при гипертензии и сердечных аритмиях и улучшает состояние человека на 86,7%.

Кроме того, биодобавка Капилляр оказывает противовоспалительное, противоотечное, антигистаминное действие, снижает уровень холестерина и тромбообразование, уменьшает вязкость крови.

Диетическая добавка Капилляр рекомендуется как вспомогательное средство с целью коррекции рациона питания:

 • при диетическом употреблении для замедления процесса старения организма, при утомлении и снижении защитных сил принимать по 1-2 таблетки / капсулы 3 раза в день курсами по 4 недели. Перерыв между курсами 7-10 дней Восстанавливаются физиологические функции капиллярных сетей и клеток организма
 • при подозрении на ишемические болезни сердца, стенокардии, сердечной недостаточности, нарушении ритма сердечной деятельности принимать по 2 таблетки / капсулы 3 раза в день в течение длительного времени. Происходит улучшение доставки препарата к каждой клетке, улучшается работа сердца, восстанавливается сердечный ритм
 • при возникновении признаков гипертонии принимать по 2 таблетки / капсулы 3 раза в день. Улучшение капиллярной микроциркуляции позволяет получать устойчивые положительные результаты по снижению артериального давления. Уменьшается вероятность рецидивов. Рекомендуется прием в течение 12 месяцев
 • при инсульте, инфаркте, пневмонии, бронхите, почечной недостаточности и др. принимать по 2 таблетки / капсулы 3 раза в день. Восстанавливается микроциркуляция, улучшается отток метаболитов от пораженных органов, нормализуется обмен веществ в клетках
 • после перенесенных инсульта или инфаркта принимать по 2 таблетки / капсулы 3 раза в день до полного восстановления функций организма. Нормализуется проницаемость капилляров, тормозится развитие дистрофических и склеротических изменений в тканях
 • при бронхолегочных патологиях, пневмонии, бронхитах и ​​трахеитах принимать по 2 таблетки / капсулы 3 раза в день в течение длительного времени. Способствует более быстрому исчезновению воспалительных явлений и отечности бронхов, увеличивается объем легких
 • при возникновении резкой головной боли, мигрени, неврозов, связанных со спазмами сосудов, принимать однократно до 6 таблеток / капсул сразу. Происходит быстрое восстановление микроциркуляции крови и улучшения обменных процессов в клетках головного мозга
 • при появлении первых признаков воспалительных, склеротических, дистрофических болезней глаз принимать по 2 таблетки / капсулы 3 раза в день в течение 12 месяцев. Улучшается чувствительность и проводимость зрительного нерва, повышается острота зрения, ускоряется рассасывание кровоизлияний;
 • при токсических веществ, активном и пассивном курении принимать по 3 таблетки / капсулы 2 раза в день в период воздействия ядовитых веществ. За счет усиления микроциркуляции крови в легких улучшается дыхание. Активизируется выведение из альвеол токсических веществ

Противопоказания: не рекомендуется при личной чувствительности к продукту.

Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от 5 до 200 С.

Не является лекарственным средством.

Сертифицировано Министерством Здравоохранения Украины.

Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820060420077

 

Параметри
Форма випускуКапсули
Об'єм80 капсул по 0,25 г
ВиробникЕліт Фарм
Країна виробникаУкраїна
Залишити свій відгук про цей товар:
...або задайте запитання
Вхід в особистий кабінет ×
Відновлення паролю ×
Введіть email адресу, як при реєстрації.
Ми вишлемо на неї ссилку для відновлення паролю.
Реєстрація особистого кабінету покупця ×
Замовити зворотний дзвінок ×