У кошику немає товарів. Почніть покупки в нашому каталозі
L-Карнітин Еліт-Фарм L-Carnitine Elite-Pharm L-карнітин – це харчова добавка, складовою якої є L-карнітин, одержаний в процесі мікробіологічного синтезу. Внаслідок різних причин природний синтез L-карнітину в організмі людини часто порушується або є недостатнім, тоді необхідний додатковий прийом. Дефіцит L-карнітину призводить до порушень жирового та білкового обміну. L-карнітин був відкритий російським вченим в 1905 році. Він синтезується з двох амінокислот (лізину та метіоніну) за участю вітамінів С, В6. В організмі людини знаходиться, перш за все, в м'язах, зокрема в серцевому. Склад:  L-карнітин (L-carnitine) - 0,1 г, кислота аскорбінова (віт. С) - 0,03 г.  Наповнювачі: крохмаль картопляний, МКЦ, лактоза (фруктоза, сорбіт), стеарат кальцію. Купити L-Карнітин можна в інтернет-магазині ekomed-shop.com.ua.   Функції дієтичної добавки L-карнітин в організмі людини. L-карнітин виконує ключову роль в транспорті вищих жирних кислот в мітохондріях, де відбувається їх окислення з утворенням АТФ (відбувається переробка жирів в енергію, необхідну організму), сприяючи тим самим утилізації жирів. Наступна функція L-карнітину - надавати зберігаючий ефект відносно білків (за рахунок запобігання використовуванню амінокислот на енергетичні потреби). Він є необхідним для підтримки оптимального фізіологічного стану та нормальної функції м'язів (вміст L-карнітіну в м'язовій тканині складає 20-50 мг/кг), бере участь в процесах енергозабезпечення м'язової тканини, зокрема серцевого м'язу. L-карнітін є ефективним при серцевій недостатності, стенокардії, аритміях. Він ефективно сприяє підвищенню переносимості фізичних навантажень як хворими, так і здоровими людьми. Біодобавка L-карнітин сприяє зниженню рівня холестерину та тригліцеридів, нормалізує жировий обмін в печінці, гальмує розвиток атеросклерозу, оптимізує обмін речовин, покращує функціонування печінки (це має велике значення для осіб, які страждають на алкоголізм); а також сприяє виведенню з цитоплазми метаболітів, токсичних речовин і так званого "вуглецевого сміття". Активний помічник при заняттях спортом. Біологічно активна добавка до їжі L-карнітин допомагає організму найбільш ефективно розпоряджатися своїми енергетичними запасами, тобто може використовуватися з метою підвищення витривалості організму, поліпшення функцій серця. Вона сприяє зменшенню підшкірного жиру, збільшенню м'язової маси, більш швидкому відновленню організму після тренувань і загалом сприятливо впливає на стан людей, що займаються спортом. У спортсменів часто спостерігається дефіцит L-карнітіну, внаслідок чого погіршується серцева діяльність, підвищується вміст тригліцеридів в крові. Під час тренувань і змагань - економиться запас глікогену, значно покращується забезпечення клітин киснем, чим і пояснюється підвищена витривалість. Основні властивості: здійснює всередині клітини транспорт довгих молекул жирних кислот та їх бетаоксигенацію, тобто згорання в мітохондріях сприяє виведенню з цитоплазми метаболітів, токсичних речовин і так званого "вуглецевого сміття" активізує використання жирів для виробництва енергії збільшує життєву енергію та підвищує тонус покращує роботу імунної системи активує виведення токсинів з організму Біодобавка L-карнітин рекомендована до застосування як допоміжний засіб з метою корекції раціону харчування при: програмах зниження ваги програмах очищення організму, детоксикації, омолоджування серцевосудинних захворюваннях, гіпертонії, міокардиті важких фізичних навантаженнях, в спортивній медицині жировій дистрофії печінки; алкоголізмі та побутовому пияцтві профілактиці атеросклерозу та його ускладнень, інфаркті, інсульті синдромі хронічного стомлення, астенічному синдромі зниженні апетиту внаслідок нервового виснаження Вітамін С, що входить до складу біодобавки L-карнітин, оберігає холестерин ліпопротеїдів низької щільності від окислення і, відповідно, стінки судин від відкладення окислених форм холестерину. Також Вітамін С захищає організм від токсинів, що утворюються в процесі їх метаболізму. Біодобавку L-карнітин можна застосовувати для зменшення ризику виникнення хвороб, при яких показано використання анаболічних засобів. Спосiб вживання: по 1 таблетці/капсулi 3 рази на день під час їжі. Спортсменам - безпосередньо перед тренуванням. Термін вживання: 1 місяць, в подальшому термін вживання узгоджувати з лікарем. Не є лікарським засобом. Застереження при застосуванні: індивідуальна чутливість до компонентів, вагітність, лактація, не рекомендується дітям до 12 років. Зберігання: зберігати в сухому місці при температурі не бiльше 250С, в недоступних для дiтей мiсцях. Термін придатності: 24 місяці. Сертифіковано Міністерством Охорони Здоров’я України. Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820060420404  L-Карнитин Элит-Фарм L-карнитин - это пищевая добавка, составной частью которой является L-карнитин, полученный в процессе микробиологического синтеза. Вследствие различных причин естественный синтез L-карнитина в организме человека часто нарушается или недостаточно, тогда необходим дополнительный прием. Дефицит L-карнитина приводит к нарушениям жирового и белкового обмена. L-карнитин был открыт русским ученым в 1905 году. Он синтезируется из двух аминокислот (лизина и метионина) с участием витаминов С, В6. В организме человека находится, прежде всего, в мышцах, в частности в сердечной. Состав:  L-карнитин (L-carnitine) - 0,1 г кислота аскорбиновая (вит. С) - 0,03 г Способ применения: препарат применяют по 2 таблетке/капсуле 3 раза в день во время приема еды. Спортсменам - непосредственно перед тренировкой. Купить L-карнитин можно в интернет-магазине ekomed-shop.com.ua. Курс приема: 1 месяц, в дальнейшем курс приема согласовывать с врачом. Функции диетической добавки L-карнитин в организме человека. L-карнитин выполняет ключевую роль в транспорте высших жирных кислот в митохондриях, где происходит их окисление с образованием АТФ (происходит переработка жиров в энергию, необходимую организму), способствуя тем самым утилизации жиров. Следующая функция L-карнитина - предоставлять сохраняющий эффект в отношении белков (за счет предотвращения использованию аминокислот на энергетические нужды). Он необходим для поддержания оптимального физиологического состояния и нормальной функции мышц (содержание L-карнитина в мышечной ткани составляет 20-50 мг / кг), участвует в процессах энергообеспечения мышечной ткани, в частности сердечной мышцы. L-карнитин является эффективным при сердечной недостаточности, стенокардии, аритмиях. Он эффективно способствует повышению переносимости физических нагрузок как больными, так и здоровыми людьми. Биодобавка L-карнитин способствует снижению уровня холестерина и триглицеридов, нормализует жировой обмен в печени, тормозит развитие атеросклероза, улучшает обмен веществ, улучшает функционирование печени (это имеет большое значение для лиц, страдающих алкоголизмом), а также способствует выведению из цитоплазмы метаболитов, токсичных веществ и так называемого "углеродного мусора". Активный помощник при занятиях спортом. Биологически активная добавка к пище L-карнитин помогает организму более эффективно распоряжаться своими энергетическими запасами, то есть может использоваться с целью повышения выносливости организма, улучшение функций сердца. Она способствует уменьшению подкожного жира, увеличению мышечной массы, более быстрому восстановлению организма после тренировок и вообще благоприятно влияет на состояние людей, занимающихся спортом. У спортсменов часто наблюдается дефицит L-карнитина, вследствие чего ухудшается сердечная деятельность, повышается содержание триглицеридов в крови. Во время тренировок и соревнований - экономится запас гликогена, значительно улучшается обеспечение клеток кислородом, чем и объясняется повышенная выносливость. Основные свойства: осуществляет внутри клетки транспорт длинных молекул жирных кислот и их бета оксигенацию, то есть сгорания в митохондриях способствует выведению из цитоплазмы метаболитов, токсичных веществ и так называемого "углеродного мусора" активизирует использование жиров для производства энергии увеличивает жизненную энергию и повышает тонус улучшает работу иммунной системы активирует выведение токсинов из организма Биодобавка L-карнитин рекомендована к применению в качестве вспомогательного средства с целью коррекции рациона питания при: программах снижения веса программах очищения организма, детоксикации, омоложения сердечно-сосудистых заболеваниях, гипертонии, миокардите тяжелых физических нагрузках, в спортивной медицине жировой дистрофии печени алкоголизме и бытовом пьянстве профилактике атеросклероза и его осложнений, инфаркте, инсульте синдроме хронической усталости, астеническом синдроме снижении аппетита вследствие нервного истощения Витамин С, входящий в состав биодобавки L-карнитин, предохраняет холестерин липопротеидов низкой плотности от окисления и, соответственно, стенки сосудов от отложения окисленных форм холестерина. Также Витамин С защищает организм от токсинов, образующихся в процессе их метаболизма. Биодобавку L-карнитин можно применять для уменьшения риска возникновения болезней, при которых показано использование анаболических средств. Способ применения: по 1 таблетке / капсуле 3 раза в день во время еды. Спортсменам - непосредственно перед тренировкой. Срок употребления: 1 месяц, в дальнейшем срок употребления согласовывать с врачом. Не является лекарственным средством. Меры предосторожности: индивидуальная чувствительность к компонентам, беременность, лактация, не рекомендуется детям до 12 лет. Хранение: хранить в сухом месте при температуре не более 250С, в недоступных для детей местах. Срок годности: 24 месяца. Сертифицировано Министерством Здравоохранения Украины. Штрих-код / ​​Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820060420404    

L-Карнітин Еліт Фарм 0,25 г № 40 (Україна)

54 грн.
Артикул: 7013
Купити

L-Карнітин Еліт-Фарм

L-Carnitine Elite-Pharm

L-карнітин – це харчова добавка, складовою якої є L-карнітин, одержаний в процесі мікробіологічного синтезу. Внаслідок різних причин природний синтез L-карнітину в організмі людини часто порушується або є недостатнім, тоді необхідний додатковий прийом. Дефіцит L-карнітину призводить до порушень жирового та білкового обміну.

L-карнітин був відкритий російським вченим в 1905 році. Він синтезується з двох амінокислот (лізину та метіоніну) за участю вітамінів С, В6. В організмі людини знаходиться, перш за все, в м'язах, зокрема в серцевому.

Склад: 

 • L-карнітин (L-carnitine) - 0,1 г,
 • кислота аскорбінова (віт. С) - 0,03 г. 

Наповнювачі: крохмаль картопляний, МКЦ, лактоза (фруктоза, сорбіт), стеарат кальцію.

Купити L-Карнітин можна в інтернет-магазині ekomed-shop.com.ua.  

Функції дієтичної добавки L-карнітин в організмі людини.

L-карнітин виконує ключову роль в транспорті вищих жирних кислот в мітохондріях, де відбувається їх окислення з утворенням АТФ (відбувається переробка жирів в енергію, необхідну організму), сприяючи тим самим утилізації жирів.

Наступна функція L-карнітину - надавати зберігаючий ефект відносно білків (за рахунок запобігання використовуванню амінокислот на енергетичні потреби). Він є необхідним для підтримки оптимального фізіологічного стану та нормальної функції м'язів (вміст L-карнітіну в м'язовій тканині складає 20-50 мг/кг), бере участь в процесах енергозабезпечення м'язової тканини, зокрема серцевого м'язу. L-карнітін є ефективним при серцевій недостатності, стенокардії, аритміях. Він ефективно сприяє підвищенню переносимості фізичних навантажень як хворими, так і здоровими людьми.

Біодобавка L-карнітин сприяє зниженню рівня холестерину та тригліцеридів, нормалізує жировий обмін в печінці, гальмує розвиток атеросклерозу, оптимізує обмін речовин, покращує функціонування печінки (це має велике значення для осіб, які страждають на алкоголізм); а також сприяє виведенню з цитоплазми метаболітів, токсичних речовин і так званого "вуглецевого сміття".

Активний помічник при заняттях спортом.

Біологічно активна добавка до їжі L-карнітин допомагає організму найбільш ефективно розпоряджатися своїми енергетичними запасами, тобто може використовуватися з метою підвищення витривалості організму, поліпшення функцій серця. Вона сприяє зменшенню підшкірного жиру, збільшенню м'язової маси, більш швидкому відновленню організму після тренувань і загалом сприятливо впливає на стан людей, що займаються спортом. У спортсменів часто спостерігається дефіцит L-карнітіну, внаслідок чого погіршується серцева діяльність, підвищується вміст тригліцеридів в крові.

Під час тренувань і змагань - економиться запас глікогену, значно покращується забезпечення клітин киснем, чим і пояснюється підвищена витривалість.

Основні властивості:

 • здійснює всередині клітини транспорт довгих молекул жирних кислот та їх бетаоксигенацію, тобто згорання в мітохондріях
 • сприяє виведенню з цитоплазми метаболітів, токсичних речовин і так званого "вуглецевого сміття"
 • активізує використання жирів для виробництва енергії
 • збільшує життєву енергію та підвищує тонус
 • покращує роботу імунної системи
 • активує виведення токсинів з організму

Біодобавка L-карнітин рекомендована до застосування як допоміжний засіб з метою корекції раціону харчування при:

 • програмах зниження ваги
 • програмах очищення організму, детоксикації, омолоджування
 • серцевосудинних захворюваннях, гіпертонії, міокардиті
 • важких фізичних навантаженнях, в спортивній медицині
 • жировій дистрофії печінки; алкоголізмі та побутовому пияцтві
 • профілактиці атеросклерозу та його ускладнень, інфаркті, інсульті
 • синдромі хронічного стомлення, астенічному синдромі
 • зниженні апетиту внаслідок нервового виснаження

Вітамін С, що входить до складу біодобавки L-карнітин, оберігає холестерин ліпопротеїдів низької щільності від окислення і, відповідно, стінки судин від відкладення окислених форм холестерину. Також Вітамін С захищає організм від токсинів, що утворюються в процесі їх метаболізму.

Біодобавку L-карнітин можна застосовувати для зменшення ризику виникнення хвороб, при яких показано використання анаболічних засобів.

Спосiб вживання: по 1 таблетці/капсулi 3 рази на день під час їжі. Спортсменам - безпосередньо перед тренуванням.

Термін вживання: 1 місяць, в подальшому термін вживання узгоджувати з лікарем.

Не є лікарським засобом.

Застереження при застосуванні: індивідуальна чутливість до компонентів, вагітність, лактація, не рекомендується дітям до 12 років.

Зберігання: зберігати в сухому місці при температурі не бiльше 250С, в недоступних для дiтей мiсцях.

Термін придатності: 24 місяці.

Сертифіковано Міністерством Охорони Здоров’я України.

Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820060420404


 L-Карнитин Элит-Фарм

L-карнитин - это пищевая добавка, составной частью которой является L-карнитин, полученный в процессе микробиологического синтеза. Вследствие различных причин естественный синтез L-карнитина в организме человека часто нарушается или недостаточно, тогда необходим дополнительный прием. Дефицит L-карнитина приводит к нарушениям жирового и белкового обмена.

L-карнитин был открыт русским ученым в 1905 году. Он синтезируется из двух аминокислот (лизина и метионина) с участием витаминов С, В6. В организме человека находится, прежде всего, в мышцах, в частности в сердечной.

Состав:

 •  L-карнитин (L-carnitine) - 0,1 г
 • кислота аскорбиновая (вит. С) - 0,03 г

Способ применения: препарат применяют по 2 таблетке/капсуле 3 раза в день во время приема еды. Спортсменам - непосредственно перед тренировкой.

Купить L-карнитин можно в интернет-магазине ekomed-shop.com.ua.

Курс приема: 1 месяц, в дальнейшем курс приема согласовывать с врачом.

Функции диетической добавки L-карнитин в организме человека.

L-карнитин выполняет ключевую роль в транспорте высших жирных кислот в митохондриях, где происходит их окисление с образованием АТФ (происходит переработка жиров в энергию, необходимую организму), способствуя тем самым утилизации жиров.

Следующая функция L-карнитина - предоставлять сохраняющий эффект в отношении белков (за счет предотвращения использованию аминокислот на энергетические нужды). Он необходим для поддержания оптимального физиологического состояния и нормальной функции мышц (содержание L-карнитина в мышечной ткани составляет 20-50 мг / кг), участвует в процессах энергообеспечения мышечной ткани, в частности сердечной мышцы. L-карнитин является эффективным при сердечной недостаточности, стенокардии, аритмиях. Он эффективно способствует повышению переносимости физических нагрузок как больными, так и здоровыми людьми.

Биодобавка L-карнитин способствует снижению уровня холестерина и триглицеридов, нормализует жировой обмен в печени, тормозит развитие атеросклероза, улучшает обмен веществ, улучшает функционирование печени (это имеет большое значение для лиц, страдающих алкоголизмом), а также способствует выведению из цитоплазмы метаболитов, токсичных веществ и так называемого "углеродного мусора".

Активный помощник при занятиях спортом.

Биологически активная добавка к пище L-карнитин помогает организму более эффективно распоряжаться своими энергетическими запасами, то есть может использоваться с целью повышения выносливости организма, улучшение функций сердца. Она способствует уменьшению подкожного жира, увеличению мышечной массы, более быстрому восстановлению организма после тренировок и вообще благоприятно влияет на состояние людей, занимающихся спортом. У спортсменов часто наблюдается дефицит L-карнитина, вследствие чего ухудшается сердечная деятельность, повышается содержание триглицеридов в крови.

Во время тренировок и соревнований - экономится запас гликогена, значительно улучшается обеспечение клеток кислородом, чем и объясняется повышенная выносливость.

Основные свойства:

 • осуществляет внутри клетки транспорт длинных молекул жирных кислот и их бета оксигенацию, то есть сгорания в митохондриях
 • способствует выведению из цитоплазмы метаболитов, токсичных веществ и так называемого "углеродного мусора"
 • активизирует использование жиров для производства энергии
 • увеличивает жизненную энергию и повышает тонус
 • улучшает работу иммунной системы
 • активирует выведение токсинов из организма

Биодобавка L-карнитин рекомендована к применению в качестве вспомогательного средства с целью коррекции рациона питания при:

 • программах снижения веса
 • программах очищения организма, детоксикации, омоложения
 • сердечно-сосудистых заболеваниях, гипертонии, миокардите
 • тяжелых физических нагрузках, в спортивной медицине
 • жировой дистрофии печени алкоголизме и бытовом пьянстве
 • профилактике атеросклероза и его осложнений, инфаркте, инсульте
 • синдроме хронической усталости, астеническом синдроме
 • снижении аппетита вследствие нервного истощения

Витамин С, входящий в состав биодобавки L-карнитин, предохраняет холестерин липопротеидов низкой плотности от окисления и, соответственно, стенки сосудов от отложения окисленных форм холестерина. Также Витамин С защищает организм от токсинов, образующихся в процессе их метаболизма.

Биодобавку L-карнитин можно применять для уменьшения риска возникновения болезней, при которых показано использование анаболических средств.

Способ применения: по 1 таблетке / капсуле 3 раза в день во время еды. Спортсменам - непосредственно перед тренировкой.

Срок употребления: 1 месяц, в дальнейшем срок употребления согласовывать с врачом.

Не является лекарственным средством.

Меры предосторожности: индивидуальная чувствительность к компонентам, беременность, лактация, не рекомендуется детям до 12 лет.

Хранение: хранить в сухом месте при температуре не более 250С, в недоступных для детей местах.

Срок годности: 24 месяца.

Сертифицировано Министерством Здравоохранения Украины.

Штрих-код / ​​Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820060420404

 

 

Параметри
Форма випускуКапсули
Об'єм40 капсул по 0,25г
ВиробникЕліт Фарм
Країна виробникаУкраїна
Залишити свій відгук про цей товар:
...або задайте запитання
Вхід в особистий кабінет ×
Відновлення паролю ×
Введіть email адресу, як при реєстрації.
Ми вишлемо на неї ссилку для відновлення паролю.
Реєстрація особистого кабінету покупця ×
Замовити зворотний дзвінок ×