У кошику немає товарів. Почніть покупки в нашому каталозі
L-Карнітин Еліт-Фарм L-Carnitine Elite-Pharm L-карнітин – це харчова добавка, складовою якої є L-карнітин, одержаний в процесі мікробіологічного синтезу. Внаслідок різних причин природний синтез L-карнітину в організмі людини часто порушується або є недостатнім, тоді необхідний додатковий прийом. Дефіцит L-карнітину призводить до порушень жирового та білкового обміну. L-карнітин був відкритий російським вченим в 1905 році. Він синтезується з двох амінокислот (лізину та метіоніну) за участю вітамінів С, В6. В організмі людини знаходиться, перш за все, в м'язах, зокрема в серцевому. Склад:  L-карнітин (L-carnitine) - 0,1 г, кислота аскорбінова (віт. С) - 0,03 г.  Наповнювачі: крохмаль картопляний, МКЦ, лактоза (фруктоза, сорбіт), стеарат кальцію. Купити L-карнітин можна в інтернет-магазині ekomed-shop.com.ua.     Функції дієтичної добавки L-карнітин в організмі людини. L-карнітин виконує ключову роль в транспорті вищих жирних кислот в мітохондріях, де відбувається їх окислення з утворенням АТФ (відбувається переробка жирів в енергію, необхідну організму), сприяючи тим самим утилізації жирів. Наступна функція L-карнітину - надавати зберігаючий ефект відносно білків (за рахунок запобігання використовуванню амінокислот на енергетичні потреби). Він є необхідним для підтримки оптимального фізіологічного стану та нормальної функції м'язів (вміст L-карнітину в м'язовій тканині складає 20-50 мг/кг), бере участь в процесах енергозабезпечення м'язової тканини, зокрема серцевого м'язу. L-карнітин є ефективним при серцевій недостатності, стенокардії, аритміях. Він ефективно сприяє підвищенню переносимості фізичних навантажень як хворими, так і здоровими людьми. Біодобавка L-карнітин сприяє зниженню рівня холестерину та тригліцеридів, нормалізує жировий обмін в печінці, гальмує розвиток атеросклерозу, оптимізує обмін речовин, покращує функціонування печінки (це має велике значення для осіб, які страждають на алкоголізм); а також сприяє виведенню з цитоплазми метаболітів, токсичних речовин і так званого "вуглецевого сміття". Активний помічник при заняттях спортом. Біологічно активна добавка до їжі L-карнітин допомагає організму найбільш ефективно розпоряджатися своїми енергетичними запасами, тобто може використовуватися з метою підвищення витривалості організму, поліпшення функцій серця. Вона сприяє зменшенню підшкірного жиру, збільшенню м'язової маси, більш швидкому відновленню організму після тренувань і загалом сприятливо впливає на стан людей, що займаються спортом. У спортсменів часто спостерігається дефіцит L-карнітину, внаслідок чого погіршується серцева діяльність, підвищується вміст тригліцеридів в крові. Під час тренувань і змагань - економиться запас глікогену, значно покращується забезпечення клітин киснем, чим і пояснюється підвищена витривалість. Основні властивості: здійснює всередині клітини транспорт довгих молекул жирних кислот та їх бетаоксигенацію, тобто згорання в мітохондріях сприяє виведенню з цитоплазми метаболітів, токсичних речовин і так званого "вуглецевого сміття" активізує використання жирів для виробництва енергії збільшує життєву енергію та підвищує тонус покращує роботу імунної системи активує виведення токсинів з організму Біодобавка L-карнітин рекомендована до застосування як допоміжний засіб з метою корекції раціону харчування при: програмах зниження ваги програмах очищення організму, детоксикації, омолоджування серцевосудинних захворюваннях, гіпертонії, міокардиті важких фізичних навантаженнях, в спортивній медицині жировій дистрофії печінки алкоголізмі та побутовому пияцтві профілактиці атеросклерозу та його ускладнень, інфаркті, інсульті синдромі хронічного стомлення, астенічному синдромі зниженні апетиту внаслідок нервового виснаження Вітамін С, що входить до складу біодобавки L-карнітин, оберігає холестерин ліпопротеїдів низької щільності від окислення і, відповідно, стінки судин від відкладення окислених форм холестерину. Також Вітамін С захищає організм від токсинів, що утворюються в процесі їх метаболізму. Біодобавку L-карнітин можна застосовувати для зменшення ризику виникнення хвороб, при яких показано використання анаболічних засобів. Спосiб вживання: по 1 таблетці/капсулi 3 рази на день під час їжі. Спортсменам - безпосередньо перед тренуванням. Термін вживання: 1 місяць, в подальшому термін вживання узгоджувати з лікарем. Не є лікарським засобом. Застереження при застосуванні: індивідуальна чутливість до компонентів, вагітність, лактація, не рекомендується дітям до 12 років. Зберігання: зберігати в сухому місці при температурі не бiльше 250С, в недоступних для дiтей мiсцях. Термін придатності: 24 місяці. Сертифіковано Міністерством Охорони Здоров’я України. Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820060420411 L-карнитин Элит-Фарм L-карнитин - это пищевая добавка, составной частью которой является L-карнитин, полученный в процессе микробиологического синтеза. Вследствие различных причин естественный синтез L-карнитина в организме человека часто нарушается или недостаточно, тогда необходим дополнительный прием. Дефицит L-карнитина приводит к нарушениям жирового и белкового обмена. L-карнитин был открыт русским ученым в 1905 году. Он синтезируется из двух аминокислот (лизина и метионина) с участием витаминов С, В6. В организме человека находится, прежде всего, в мышцах, в частности в сердечной. Состав:  L-карнитин (L-carnitine) - 0,1 г кислота аскорбиновая (вит. С) - 0,03 г Способ применения: препарат применяют по 2 таблетке/капсуле 3 раза в день во время приема еды. Спортсменам - непосредственно перед тренировкой. Купить L-карнитин можно в интернет-магазине ekomed-shop.com.ua. Курс приема: 1 месяц, в дальнейшем курс приема согласовывать с врачом. Что такое биодобавка L-карнитин? Функции диетической добавки L-карнитин в организме человека. L-карнитин выполняет ключевую роль в транспорте высших жирных кислот в митохондриях, где происходит их окисление с образованием АТФ (происходит переработка жиров в энергию, необходимую организму), способствуя тем самым утилизации жиров. Следующая функция L-карнитина - предоставлять сохраняющий эффект в отношении белков (за счет предотвращения использованию аминокислот на энергетические нужды). Он необходим для поддержания оптимального физиологического состояния и нормальной функции мышц (содержание L-карнитина в мышечной ткани составляет 20-50 мг / кг), участвует в процессах энергообеспечения мышечной ткани, в частности сердечной мышцы. L-карнитин является эффективным при сердечной недостаточности, стенокардии, аритмиях. Он эффективно способствует повышению переносимости физических нагрузок как больными, так и здоровыми людьми. Биодобавка L-карнитин способствует снижению уровня холестерина и триглицеридов, нормализует жировой обмен в печени, тормозит развитие атеросклероза, улучшает обмен веществ, улучшает функционирование печени (это имеет большое значение для лиц, страдающих алкоголизмом), а также способствует выведению из цитоплазмы метаболитов, токсичных веществ и так называемого "углеродного мусора". Активный помощник при занятиях спортом. Биологически активная добавка к пище L-карнитин помогает организму более эффективно распоряжаться своими энергетическими запасами, то есть может использоваться с целью повышения выносливости организма, улучшение функций сердца. Она способствует уменьшению подкожного жира, увеличению мышечной массы, более быстрому восстановлению организма после тренировок и вообще благоприятно влияет на состояние людей, занимающихся спортом. У спортсменов часто наблюдается дефицит L-карнитина, вследствие чего ухудшается сердечная деятельность, повышается содержание триглицеридов в крови. Во время тренировок и соревнований - экономится запас гликогена, значительно улучшается обеспечение клеток кислородом, чем и объясняется повышенная выносливость. Основные свойства: осуществляет внутри клетки транспорт длинных молекул жирных кислот и их бета оксигенацию, то есть сгорания в митохондриях; способствует выведению из цитоплазмы метаболитов, токсичных веществ и так называемого "углеродного мусора"; активизирует использование жиров для производства энергии; увеличивает жизненную энергию и повышает тонус; улучшает работу иммунной системы; активирует выведение токсинов из организма. Биодобавка L-карнитин рекомендована к применению в качестве вспомогательного средства с целью коррекции рациона питания при: программах снижения веса; программах очищения организма, детоксикации, омоложения; сердечно-сосудистых заболеваниях, гипертонии, миокардите; тяжелых физических нагрузках, в спортивной медицине; жировой дистрофии печени алкоголизме и бытовом пьянстве; профилактике атеросклероза и его осложнений, инфаркте, инсульте; синдроме хронической усталости, астеническом синдроме; снижении аппетита вследствие нервного истощения. Витамин С, входящий в состав биодобавки L-карнитин, предохраняет холестерин липопротеидов низкой плотности от окисления и, соответственно, стенки сосудов от отложения окисленных форм холестерина. Также Витамин С защищает организм от токсинов, образующихся в процессе их метаболизма. Биодобавку L-карнитин можно применять для уменьшения риска возникновения болезней, при которых показано использование анаболических средств. Способ применения: по 1 таблетке / капсуле 3 раза в день во время еды. Спортсменам - непосредственно перед тренировкой. Срок употребления: 1 месяц, в дальнейшем срок употребления согласовывать с врачом. Не является лекарственным средством. Меры предосторожности: индивидуальная чувствительность к компонентам, беременность, лактация, не рекомендуется детям до 12 лет. Хранение: хранить в сухом месте при температуре не более 25 С, в недоступных для детей местах. Срок годности: 24 месяца. Сертифицировано Министерством Здравоохранения Украины. Штрих-код / ​​Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820060420404

L-Карнітин Еліт Фарм 0,25 г № 80 (Україна)

108 грн.
Артикул: 7012
Купити

L-Карнітин Еліт-Фарм

L-Carnitine Elite-Pharm

L-карнітин – це харчова добавка, складовою якої є L-карнітин, одержаний в процесі мікробіологічного синтезу. Внаслідок різних причин природний синтез L-карнітину в організмі людини часто порушується або є недостатнім, тоді необхідний додатковий прийом. Дефіцит L-карнітину призводить до порушень жирового та білкового обміну.

L-карнітин був відкритий російським вченим в 1905 році. Він синтезується з двох амінокислот (лізину та метіоніну) за участю вітамінів С, В6. В організмі людини знаходиться, перш за все, в м'язах, зокрема в серцевому.

Склад: 

 • L-карнітин (L-carnitine) - 0,1 г,
 • кислота аскорбінова (віт. С) - 0,03 г. 

Наповнювачі: крохмаль картопляний, МКЦ, лактоза (фруктоза, сорбіт), стеарат кальцію.

Купити L-карнітин можна в інтернет-магазині ekomed-shop.com.ua.    

Функції дієтичної добавки L-карнітин в організмі людини.

L-карнітин виконує ключову роль в транспорті вищих жирних кислот в мітохондріях, де відбувається їх окислення з утворенням АТФ (відбувається переробка жирів в енергію, необхідну організму), сприяючи тим самим утилізації жирів.

Наступна функція L-карнітину - надавати зберігаючий ефект відносно білків (за рахунок запобігання використовуванню амінокислот на енергетичні потреби). Він є необхідним для підтримки оптимального фізіологічного стану та нормальної функції м'язів (вміст L-карнітину в м'язовій тканині складає 20-50 мг/кг), бере участь в процесах енергозабезпечення м'язової тканини, зокрема серцевого м'язу. L-карнітин є ефективним при серцевій недостатності, стенокардії, аритміях. Він ефективно сприяє підвищенню переносимості фізичних навантажень як хворими, так і здоровими людьми.

Біодобавка L-карнітин сприяє зниженню рівня холестерину та тригліцеридів, нормалізує жировий обмін в печінці, гальмує розвиток атеросклерозу, оптимізує обмін речовин, покращує функціонування печінки (це має велике значення для осіб, які страждають на алкоголізм); а також сприяє виведенню з цитоплазми метаболітів, токсичних речовин і так званого "вуглецевого сміття".

Активний помічник при заняттях спортом.

Біологічно активна добавка до їжі L-карнітин допомагає організму найбільш ефективно розпоряджатися своїми енергетичними запасами, тобто може використовуватися з метою підвищення витривалості організму, поліпшення функцій серця. Вона сприяє зменшенню підшкірного жиру, збільшенню м'язової маси, більш швидкому відновленню організму після тренувань і загалом сприятливо впливає на стан людей, що займаються спортом. У спортсменів часто спостерігається дефіцит L-карнітину, внаслідок чого погіршується серцева діяльність, підвищується вміст тригліцеридів в крові.

Під час тренувань і змагань - економиться запас глікогену, значно покращується забезпечення клітин киснем, чим і пояснюється підвищена витривалість.

Основні властивості:

 • здійснює всередині клітини транспорт довгих молекул жирних кислот та їх бетаоксигенацію, тобто згорання в мітохондріях
 • сприяє виведенню з цитоплазми метаболітів, токсичних речовин і так званого "вуглецевого сміття"
 • активізує використання жирів для виробництва енергії
 • збільшує життєву енергію та підвищує тонус
 • покращує роботу імунної системи
 • активує виведення токсинів з організму

Біодобавка L-карнітин рекомендована до застосування як допоміжний засіб з метою корекції раціону харчування при:

 • програмах зниження ваги
 • програмах очищення організму, детоксикації, омолоджування
 • серцевосудинних захворюваннях, гіпертонії, міокардиті
 • важких фізичних навантаженнях, в спортивній медицині
 • жировій дистрофії печінки
 • алкоголізмі та побутовому пияцтві
 • профілактиці атеросклерозу та його ускладнень, інфаркті, інсульті
 • синдромі хронічного стомлення, астенічному синдромі
 • зниженні апетиту внаслідок нервового виснаження

Вітамін С, що входить до складу біодобавки L-карнітин, оберігає холестерин ліпопротеїдів низької щільності від окислення і, відповідно, стінки судин від відкладення окислених форм холестерину. Також Вітамін С захищає організм від токсинів, що утворюються в процесі їх метаболізму.

Біодобавку L-карнітин можна застосовувати для зменшення ризику виникнення хвороб, при яких показано використання анаболічних засобів.

Спосiб вживання: по 1 таблетці/капсулi 3 рази на день під час їжі. Спортсменам - безпосередньо перед тренуванням.

Термін вживання: 1 місяць, в подальшому термін вживання узгоджувати з лікарем.

Не є лікарським засобом.

Застереження при застосуванні: індивідуальна чутливість до компонентів, вагітність, лактація, не рекомендується дітям до 12 років.

Зберігання: зберігати в сухому місці при температурі не бiльше 250С, в недоступних для дiтей мiсцях.

Термін придатності: 24 місяці.

Сертифіковано Міністерством Охорони Здоров’я України.

Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820060420411


L-карнитин Элит-Фарм

L-карнитин - это пищевая добавка, составной частью которой является L-карнитин, полученный в процессе микробиологического синтеза. Вследствие различных причин естественный синтез L-карнитина в организме человека часто нарушается или недостаточно, тогда необходим дополнительный прием. Дефицит L-карнитина приводит к нарушениям жирового и белкового обмена.

L-карнитин был открыт русским ученым в 1905 году. Он синтезируется из двух аминокислот (лизина и метионина) с участием витаминов С, В6. В организме человека находится, прежде всего, в мышцах, в частности в сердечной.

Состав: 

 • L-карнитин (L-carnitine) - 0,1 г
 • кислота аскорбиновая (вит. С) - 0,03 г

Способ применения: препарат применяют по 2 таблетке/капсуле 3 раза в день во время приема еды. Спортсменам - непосредственно перед тренировкой.

Купить L-карнитин можно в интернет-магазине ekomed-shop.com.ua.

Курс приема: 1 месяц, в дальнейшем курс приема согласовывать с врачом.

Что такое биодобавка L-карнитин?

Функции диетической добавки L-карнитин в организме человека.

L-карнитин выполняет ключевую роль в транспорте высших жирных кислот в митохондриях, где происходит их окисление с образованием АТФ (происходит переработка жиров в энергию, необходимую организму), способствуя тем самым утилизации жиров.

Следующая функция L-карнитина - предоставлять сохраняющий эффект в отношении белков (за счет предотвращения использованию аминокислот на энергетические нужды). Он необходим для поддержания оптимального физиологического состояния и нормальной функции мышц (содержание L-карнитина в мышечной ткани составляет 20-50 мг / кг), участвует в процессах энергообеспечения мышечной ткани, в частности сердечной мышцы. L-карнитин является эффективным при сердечной недостаточности, стенокардии, аритмиях. Он эффективно способствует повышению переносимости физических нагрузок как больными, так и здоровыми людьми.

Биодобавка L-карнитин способствует снижению уровня холестерина и триглицеридов, нормализует жировой обмен в печени, тормозит развитие атеросклероза, улучшает обмен веществ, улучшает функционирование печени (это имеет большое значение для лиц, страдающих алкоголизмом), а также способствует выведению из цитоплазмы метаболитов, токсичных веществ и так называемого "углеродного мусора".

Активный помощник при занятиях спортом.

Биологически активная добавка к пище L-карнитин помогает организму более эффективно распоряжаться своими энергетическими запасами, то есть может использоваться с целью повышения выносливости организма, улучшение функций сердца. Она способствует уменьшению подкожного жира, увеличению мышечной массы, более быстрому восстановлению организма после тренировок и вообще благоприятно влияет на состояние людей, занимающихся спортом. У спортсменов часто наблюдается дефицит L-карнитина, вследствие чего ухудшается сердечная деятельность, повышается содержание триглицеридов в крови.

Во время тренировок и соревнований - экономится запас гликогена, значительно улучшается обеспечение клеток кислородом, чем и объясняется повышенная выносливость.

Основные свойства:

 • осуществляет внутри клетки транспорт длинных молекул жирных кислот и их бета оксигенацию, то есть сгорания в митохондриях;
 • способствует выведению из цитоплазмы метаболитов, токсичных веществ и так называемого "углеродного мусора";
 • активизирует использование жиров для производства энергии;
 • увеличивает жизненную энергию и повышает тонус;
 • улучшает работу иммунной системы;
 • активирует выведение токсинов из организма.

Биодобавка L-карнитин рекомендована к применению в качестве вспомогательного средства с целью коррекции рациона питания при:

 • программах снижения веса;
 • программах очищения организма, детоксикации, омоложения;
 • сердечно-сосудистых заболеваниях, гипертонии, миокардите;
 • тяжелых физических нагрузках, в спортивной медицине;
 • жировой дистрофии печени алкоголизме и бытовом пьянстве;
 • профилактике атеросклероза и его осложнений, инфаркте, инсульте;
 • синдроме хронической усталости, астеническом синдроме;
 • снижении аппетита вследствие нервного истощения.

Витамин С, входящий в состав биодобавки L-карнитин, предохраняет холестерин липопротеидов низкой плотности от окисления и, соответственно, стенки сосудов от отложения окисленных форм холестерина. Также Витамин С защищает организм от токсинов, образующихся в процессе их метаболизма.

Биодобавку L-карнитин можно применять для уменьшения риска возникновения болезней, при которых показано использование анаболических средств.

Способ применения: по 1 таблетке / капсуле 3 раза в день во время еды. Спортсменам - непосредственно перед тренировкой.

Срок употребления: 1 месяц, в дальнейшем срок употребления согласовывать с врачом.

Не является лекарственным средством.

Меры предосторожности: индивидуальная чувствительность к компонентам, беременность, лактация, не рекомендуется детям до 12 лет.

Хранение: хранить в сухом месте при температуре не более 25 С, в недоступных для детей местах.

Срок годности: 24 месяца.

Сертифицировано Министерством Здравоохранения Украины.

Штрих-код / ​​Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820060420404

Параметри
Форма випускуКапсули
Об'єм80 капсул по 0,25г
ВиробникЕліт Фарм
Країна виробникаУкраїна
Залишити свій відгук про цей товар:
...або задайте запитання
Вхід в особистий кабінет ×
Відновлення паролю ×
Введіть email адресу, як при реєстрації.
Ми вишлемо на неї ссилку для відновлення паролю.
Реєстрація особистого кабінету покупця ×
Замовити зворотний дзвінок ×