У кошику немає товарів. Почніть покупки в нашому каталозі
СПІРУЛІНА Форма випуску: Капсули, № 90 Рекомендацii: • при надлишковій масі тіла; • для нормалізації обміну речовин; • при захворюваннях шлунково-кишкового тракту і щитовидної залози; • при атеросклерозі і цукровому діабеті; • для загального зміцнення організму. Купити Порошок спіруліни  можна в інтернет-магазині ekomed-shop.com.ua. Опис: Склад: порошок спіруліни.Серед різноманітності природи, що оточує нас, є воістину унікальні творіння. Прародителька всього живого, найдревныша на землі рослина (вік 3,5 млрд років) — синьо-зелена мікроводорость Спіруліна (Spirulina Platensis) містить потужну комбінацію коштовних для організму людини речовин, деякі з них надзвичайно рідкі і в рослинній їжі практично не зустрічаються.Містить:СПІРУЛІНА — багатюще джерело натурального білка; у ній міститься 60–70% протеїну (для прикладу, в яйці — 47%; у яловичині — 18–21%; у порошку сої — 37%). СПІРУЛІНА — джерело гамма-лінолевої кислоти, яка надзвичайно важлива при лікуванні сексуальних розладів у чоловіків і жінок, а у поєднанні з вітаміном Е покращує функцію органів відтворення і сприяє нормальному перебігу вагітності.СПІРУЛІНА — містить практично всі вітаміни (за винятком вітаміну D), причому їх активність значно вище синтетичних. Бета-каротину в ній міститься в 25 разів більше, ніж в сирій моркві, вітаміну В12 більше, ніж в будь-якому іншому живильному джерелі.СПІРУЛІНА - містить всі незамінні амінокислоти. СПІРУЛІНА - містить наступні мікроелементи: мідь, срібло, марганець, кальцій, магній, калій, натрій, фосфор, йод, селен. СПІРУЛІНА — найбагатше джерело органічного заліза (у 58 разів більше, ніж в сирому шпинаті і в 28 разів більше, ніж в сирій яловичій печінці).СПІРУЛІНА — джерело майже всіх відомих на сьогоднішній день антиоксидантів (у тому числі рідкого пігменту фікоціаніну), які гальмують окислювальні процеси, що приводять до старіння організму, і перешкоджають зростанню ракових пухлин.СПІРУЛІНА - засвоюється людським організмом на 95% і, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, здатна захистити його від двох третин відомих хвороб. Проблема:Повноцінне збалансоване харчування — основа нормальної життєдіяльності організму людини, запорука його здоров'я і довголіття. На жаль, останніми роками велика частина населення не в змозі забезпечити собі нормальні умови життя, у тому числі і адекватне живлення. В результаті незбалансованої дієти відбувається порушення обміну речовин в організмі, послаблення імунітету, зниження стійкості до дії несприятливих чинників довкілля, що зрештою приводить до розвитку різних патологій. Саме тому так гостро встало питання про біологічно активні добавки до їжі, зокрема Спіруліни.Показання до застосування: СПІРУЛІНА рекомендується як харчова добавка всім — і дітям і людям літнього віку. Вона украй необхідна вагітним і жінкам які годують груддю. З успіхом використовується СПІРУЛІНА в космічній медицині і у спортсменів. Люди, що вживають СПІРУЛІНУ, незмінно відчувають прилив сил і енергії; вони істотно підвищують неспецифічну резистентність свого організму до несприятливих чинників довкілля (стрес, підвищені фізичні навантаження, хронічні захворювання, хірургічні втручання і інше). Таким чином, регулярно приймаючи СПІРУЛІНУ, Ви можете розраховувати на: *забезпечення організму повним комплексом вітамінів і мікроелементів; *нормалізацію кислотно-лужного балансу; *нормалізацію білково-вуглеводного і сольового обміну; *підвищену опірність інфекційним (у тому числі вірусним) захворюванням; *очищення від шлаків і токсинів; *профілактику атеросклерозу; *підвищення імунітету; *профілактику пухлин різної етіології; *уповільнення процесів старіння; *підвищену фізичну і розумову активність, витривалість; *позбавлення від надлишкової ваги; *нормалізацію сексуальної активності; *підвищену лактацію при годуванні грудьми; *збільшення гемоглобіну і кількості еритроцитів в крові. Спріруліна містить велику кількість білка! Протипоказання. Підвищена чутливість до окремих компонентам, захворюванню нирок при яких обмежується вживання білків. «Спіруліна» ТМ «АПТЕКА ПРИРОДИ» містить 90 капсул в упаковці, що досить на курс прийому, а форма випуску (капсули) зручна і не викликає труднощів у вживанні.   Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820069930560   СПИРУЛИНА Форма выпуска: Капсулы, № 90 Рекомендации: • при избыточной массе тела; • для нормализации обмена веществ; • при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и щитовидной железы; • при атеросклерозе и сахарном диабете; • для общего укрепления организма. Купить Порошок спирулины можно в интернет-магазине ekomed-shop.com.ua. Описание: Состав: порошок спирулины.Среди разнообразия окружающей нас природы есть поистине уникальные творения. Прародительница всего живого, самое древнее на земле растение (возраст 3,5 млрд лет) — сине-зеленая микроводоросль Спирулина (Spirulina Platensis) содержит мощную комбинацию ценных для организма человека веществ, некоторые из них чрезвычайно редки и в растительной пище практически не встречаются. Содержит:СПИРУЛИНА — богатейший источник натурального белка; в ней содержится 60–70% протеина (для примера, в яйце — 47%; в говядине — 18–21%; в порошке сои — 37%).СПИРУЛИНА — источник гамма-линолевой кислоты, которая чрезвычайно важна при лечении сексуальных расстройств у мужчин и женщин, а в сочетании с витамином Е улучшает функцию органов воспроизводства и способствует нормальному течению беременности.СПИРУЛИНА — содержит практически все витамины (за исключением витамина D), причем их активность значительно выше синтетических. Бета-каротина в ней содержится в 25 раз больше, чем в сырой моркови, витамина В12 больше, чем в любом другом питательном источнике.СПИРУЛИНА содержит все незаменимые аминокислоты.СПИРУЛИНА содержит следующие микроэлементы: медь, серебро, марганец, кальций, магний, калий, натрий, фосфор, йод, селен.СПИРУЛИНА — самый богатый источник органического железа (в 58 раз больше, чем в сыром шпинате и в 28 раз больше, чем в сырой говяжьей печени).СПИРУЛИНА — источник почти всех известных на сегодняшний день антиоксидантов (в том числе редкого пигмента фикоцианина), которые тормозят окислительные процессы, приводящие к старению организма, и препятствуют росту раковых опухолей.СПИРУЛИНА усваивается человеческим организмом на 95% и, по данным Всемирной организации здравоохранения, способна защитить его от двух третей известных болезней.Проблема:Полноценное сбалансированное питание — основа нормальной жизнедеятельности организма человека, залог его здоровья и долголетия. К сожалению, в последние годы большая часть населения не в состоянии обеспечить себе нормальные условия жизни, в том числе и адекватное питание. В результате несбалансированной диеты происходит нарушение обмена веществ в организме, ослабление иммунитета, снижение устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды, что в конечном итоге приводит к развитию различных патологий. Именно поэтому так остро встал вопрос о биологически активных добавках к пище, в частности Спирулины.Показания к применению:СПИРУЛИНА рекомендуется в качестве пищевой добавки всем — и детям и людям пожилого возраста. Она крайне необходима беременным и кормящим грудью женщинам. С успехом используется СПИРУЛИНА в космической медицине и у спортсменов. Люди, регулярно употребляющие СПИРУЛИНУ, неизменно ощущают прилив сил и энергии; они существенно повышают неспецифическую резистентность своего организма к неблагоприятным факторам окружающей среды (стресс, повышенные физические нагрузки, хронические заболевания, хирургические вмешательства и прочее). Таким образом, регулярно принимая СПИРУЛИНУ, Вы можете рассчитывать на: *обеспечение организма полным комплексом витаминов и микроэлементов;*нормализацию кислотно-щелочного баланса;*нормализацию белково-углеводного и солевого обмена;*повышенную сопротивляемость инфекционным (в том числе вирусным) заболеваниям;*очищение от шлаков и токсинов;*профилактику атеросклероза;*повышение иммунитета;*профилактику опухолей различной этиологии;*замедление процессов старения;*повышенную физическую и умственную активность, выносливость;*избавление от избыточного веса;*нормализацию сексуальной активности;*повышенную лактацию при кормлении грудью;*увеличение гемоглобина и количества эритроцитов в крови. Сприрулина содержит большое количество белка! Противопоказание. Повышенная чувствительность к отдельным компонентам, заболеванию почек при которых ограничивается употребление белков. «Спирулина» ТМ «Аптека природы» содержит 90 капсул в упаковке, что достаточно на курс приема а форма выпуска (капсулы) удобна и не вызывает трудностей в применение. Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820069930560  

Спіруліна Аптека природи 90 капсул (Україна)

254 грн.
Артикул: 6869
Купити
Купити в 1 клік

СПІРУЛІНА

Форма випуску: Капсули, № 90

Рекомендацii:

• при надлишковій масі тіла;
• для нормалізації обміну речовин;
• при захворюваннях шлунково-кишкового тракту і щитовидної залози;
• при атеросклерозі і цукровому діабеті;
• для загального зміцнення організму.

Купити Порошок спіруліни  можна в інтернет-магазині ekomed-shop.com.ua.

Опис:

Склад: порошок спіруліни.

Серед різноманітності природи, що оточує нас, є воістину унікальні творіння. Прародителька всього живого, найдревныша на землі рослина (вік 3,5 млрд років) — синьо-зелена мікроводорость Спіруліна (Spirulina Platensis) містить потужну комбінацію коштовних для організму людини речовин, деякі з них надзвичайно рідкі і в рослинній їжі практично не зустрічаються.

Містить:
СПІРУЛІНА — багатюще джерело натурального білка; у ній міститься 60–70% протеїну (для прикладу, в яйці — 47%; у яловичині — 18–21%; у порошку сої — 37%).
СПІРУЛІНА — джерело гамма-лінолевої кислоти, яка надзвичайно важлива при лікуванні сексуальних розладів у чоловіків і жінок, а у поєднанні з вітаміном Е покращує функцію органів відтворення і сприяє нормальному перебігу вагітності.
СПІРУЛІНА — містить практично всі вітаміни (за винятком вітаміну D), причому їх активність значно вище синтетичних. Бета-каротину в ній міститься в 25 разів більше, ніж в сирій моркві, вітаміну В12 більше, ніж в будь-якому іншому живильному джерелі.
СПІРУЛІНА - містить всі незамінні амінокислоти.
СПІРУЛІНА - містить наступні мікроелементи: мідь, срібло, марганець, кальцій, магній, калій, натрій, фосфор, йод, селен.
СПІРУЛІНА — найбагатше джерело органічного заліза (у 58 разів більше, ніж в сирому шпинаті і в 28 разів більше, ніж в сирій яловичій печінці).
СПІРУЛІНА — джерело майже всіх відомих на сьогоднішній день антиоксидантів (у тому числі рідкого пігменту фікоціаніну), які гальмують окислювальні процеси, що приводять до старіння організму, і перешкоджають зростанню ракових пухлин.
СПІРУЛІНА - засвоюється людським організмом на 95% і, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, здатна захистити його від двох третин відомих хвороб.

Проблема:
Повноцінне збалансоване харчування — основа нормальної життєдіяльності організму людини, запорука його здоров'я і довголіття. На жаль, останніми роками велика частина населення не в змозі забезпечити собі нормальні умови життя, у тому числі і адекватне живлення. В результаті незбалансованої дієти відбувається порушення обміну речовин в організмі, послаблення імунітету, зниження стійкості до дії несприятливих чинників довкілля, що зрештою приводить до розвитку різних патологій. Саме тому так гостро встало питання про біологічно активні добавки до їжі, зокрема Спіруліни.

Показання до застосування:
СПІРУЛІНА рекомендується як харчова добавка всім — і дітям і людям літнього віку. Вона украй необхідна вагітним і жінкам які годують груддю. З успіхом використовується СПІРУЛІНА в космічній медицині і у спортсменів. Люди, що вживають СПІРУЛІНУ, незмінно відчувають прилив сил і енергії; вони істотно підвищують неспецифічну резистентність свого організму до несприятливих чинників довкілля (стрес, підвищені фізичні навантаження, хронічні захворювання, хірургічні втручання і інше).

Таким чином, регулярно приймаючи СПІРУЛІНУ, Ви можете розраховувати на:
*забезпечення організму повним комплексом вітамінів і мікроелементів;
*нормалізацію кислотно-лужного балансу;
*нормалізацію білково-вуглеводного і сольового обміну;
*підвищену опірність інфекційним (у тому числі вірусним) захворюванням;
*очищення від шлаків і токсинів;
*профілактику атеросклерозу;
*підвищення імунітету;
*профілактику пухлин різної етіології;
*уповільнення процесів старіння;
*підвищену фізичну і розумову активність, витривалість;
*позбавлення від надлишкової ваги;
*нормалізацію сексуальної активності;
*підвищену лактацію при годуванні грудьми;
*збільшення гемоглобіну і кількості еритроцитів в крові.

Спріруліна містить велику кількість білка!

Протипоказання. Підвищена чутливість до окремих компонентам, захворюванню нирок при яких обмежується вживання білків.

«Спіруліна» ТМ «АПТЕКА ПРИРОДИ» містить 90 капсул в упаковці, що досить на курс прийому, а форма випуску (капсули) зручна і не викликає труднощів у вживанні.
 
Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820069930560
 

СПИРУЛИНА

Форма выпуска: Капсулы, № 90

Рекомендации:

• при избыточной массе тела;
• для нормализации обмена веществ;
• при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и щитовидной железы;
• при атеросклерозе и сахарном диабете;
• для общего укрепления организма.

Купить Порошок спирулины можно в интернет-магазине ekomed-shop.com.ua.

Описание:

Состав: порошок спирулины.
Среди разнообразия окружающей нас природы есть поистине уникальные творения. Прародительница всего живого, самое древнее на земле растение (возраст 3,5 млрд лет) — сине-зеленая микроводоросль Спирулина (Spirulina Platensis) содержит мощную комбинацию ценных для организма человека веществ, некоторые из них чрезвычайно редки и в растительной пище практически не встречаются.

Содержит:
СПИРУЛИНА — богатейший источник натурального белка; в ней содержится 60–70% протеина (для примера, в яйце — 47%; в говядине — 18–21%; в порошке сои — 37%).
СПИРУЛИНА — источник гамма-линолевой кислоты, которая чрезвычайно важна при лечении сексуальных расстройств у мужчин и женщин, а в сочетании с витамином Е улучшает функцию органов воспроизводства и способствует нормальному течению беременности.
СПИРУЛИНА — содержит практически все витамины (за исключением витамина D), причем их активность значительно выше синтетических. Бета-каротина в ней содержится в 25 раз больше, чем в сырой моркови, витамина В12 больше, чем в любом другом питательном источнике.
СПИРУЛИНА содержит все незаменимые аминокислоты.
СПИРУЛИНА содержит следующие микроэлементы: медь, серебро, марганец, кальций, магний, калий, натрий, фосфор, йод, селен.
СПИРУЛИНА — самый богатый источник органического железа (в 58 раз больше, чем в сыром шпинате и в 28 раз больше, чем в сырой говяжьей печени).
СПИРУЛИНА — источник почти всех известных на сегодняшний день антиоксидантов (в том числе редкого пигмента фикоцианина), которые тормозят окислительные процессы, приводящие к старению организма, и препятствуют росту раковых опухолей.
СПИРУЛИНА усваивается человеческим организмом на 95% и, по данным Всемирной организации здравоохранения, способна защитить его от двух третей известных болезней.

Проблема:
Полноценное сбалансированное питание — основа нормальной жизнедеятельности организма человека, залог его здоровья и долголетия. К сожалению, в последние годы большая часть населения не в состоянии обеспечить себе нормальные условия жизни, в том числе и адекватное питание. В результате несбалансированной диеты происходит нарушение обмена веществ в организме, ослабление иммунитета, снижение устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды, что в конечном итоге приводит к развитию различных патологий. Именно поэтому так остро встал вопрос о биологически активных добавках к пище, в частности Спирулины.

Показания к применению:

СПИРУЛИНА рекомендуется в качестве пищевой добавки всем — и детям и людям пожилого возраста. Она крайне необходима беременным и кормящим грудью женщинам. С успехом используется СПИРУЛИНА в космической медицине и у спортсменов. Люди, регулярно употребляющие СПИРУЛИНУ, неизменно ощущают прилив сил и энергии; они существенно повышают неспецифическую резистентность своего организма к неблагоприятным факторам окружающей среды (стресс, повышенные физические нагрузки, хронические заболевания, хирургические вмешательства и прочее).
Таким образом, регулярно принимая СПИРУЛИНУ, Вы можете рассчитывать на:
*обеспечение организма полным комплексом витаминов и микроэлементов;
*нормализацию кислотно-щелочного баланса;
*нормализацию белково-углеводного и солевого обмена;
*повышенную сопротивляемость инфекционным (в том числе вирусным) заболеваниям;
*очищение от шлаков и токсинов;
*профилактику атеросклероза;
*повышение иммунитета;
*профилактику опухолей различной этиологии;
*замедление процессов старения;
*повышенную физическую и умственную активность, выносливость;
*избавление от избыточного веса;
*нормализацию сексуальной активности;
*повышенную лактацию при кормлении грудью;
*увеличение гемоглобина и количества эритроцитов в крови.

Сприрулина содержит большое количество белка!
Противопоказание. Повышенная чувствительность к отдельным компонентам, заболеванию почек при которых ограничивается употребление белков.

«Спирулина» ТМ «Аптека природы» содержит 90 капсул в упаковке, что достаточно на курс приема а форма выпуска (капсулы) удобна и не вызывает трудностей в применение.
Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820069930560
 
Параметри
Форма випускуКапсули
Об'єм90 капсул
ВиробникАптека природи
Країна виробникаУкраїна
Залишити свій відгук про цей товар:
...або задайте запитання

Скануй QR-код у Viber
та замовляй швидко та легко!

 

 НОВИНИ

 

Купити товар в один клік ×
Вхід в особистий кабінет ×
Відновлення паролю ×
Введіть email адресу, як при реєстрації.
Ми вишлемо на неї ссилку для відновлення паролю.
Реєстрація особистого кабінету покупця ×
Замовити зворотний дзвінок ×