У кошику немає товарів. Почніть покупки в нашому каталозі
ВЕНОВІТ ГІНКГО БІЛОБА Форма випуску: Гель-бальзам, 75 мг Рекомендацii: • знімає важкість, втому • усуває біль та спазми ніг • перешкоджає тромбоутворенню Купити Гель-бальзам Веновіт Гінгко Білоба можна в інтернет-магазині ekomed-shop.com.ua. Опис: ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ПРИ ВЕНОЗНІЙ «СІТЦІ», СУДИННИХ «ЗІРОЧКАХ»Склад:Активні речовини: водно-спирто-гліцеринові екстракти п’явки медичної, гінкго білоба, гіркокаштану, рути запашної, зеленого чаю, гепарин натрію, рутин, ментол, ефірні олії: розмарина, сосни. Допоміжні речовини: вода, акриловий загущувач, алантоїн, ПЕГ-40 гідрогенезованої кас-торової олії, консервант, триетаноламін. Цілющі властивості основних компонентів гелю-бальзаму:П’явка медична - одною з перших речовин, відкритих у слинних залозах п'явки, виявився гірудин – речовина, яка діє гнітюче на процеси згортання крові. Потім були відкриті інші антизгортальні фактори, такі як фермент дестабілаза, інгібітори плазміну, калекриїну пла-зми й ряд інших. Вивчено фактори дифузії – ферменти гіалуронідаза, колагеназа, фактори, інгібіруючі медіатори болю – кінінази, антисклеротичні фактори – фермент холестеринес-тераза. Вивчаються знову відкриті речовини. Таким чином, п'явка є маленькою "фабри-кою" по виробництву біологічно активних речовин. Результатом дії біологічно активних речовин на живий організм є:- нормалізація й поліпшення капілярного кровообігу; - виражений протизапальний ефект; - адаптогенний і антистресовий ефект; - імуностимуляція та імуномодулювання; - знеболювання; - антикоагуляція; - антибактеріальний ефект; - поліпшення внутрішньоклітинного обміну.Гінкго білоба (Ginkgo biloba) – найстарiше дерево на планетi – релiкт з iсторiєю понад 250 млн. рокiв. При зовнішньому використанні препарати гінкго виявляють ангіопротек-торну дію, нормалізують проникність капілярів, зміцнюють судинну стінку. Препарати гінкго високоефективні при функціональних проявах хронічної венозно-лімфатичної не-достатності нижніх кінцівок, варикозній хворобі, посттромбофлебитичному синдромі, а також гемороїдальних кризах (особливо в поєднанні з рутином і вітаміном С). Гінкго – наймогутніший антиоксидант, що поліпшує мікроциркуляцію, тонізує шкіру, зміцнює су-дини, має протизапальну дію, бореться з куперозом, звужує пори.Гіркокаштан (Aesculus hippocastanum) – зміцнює венозну стінку, знімає запалення, розріджує кров, знижуючи її загортальну активність. Основною діючою речовиною гірко-каштана є есцін - найсильніший на сьогодні природний венотонік. Найбагатший флавоно-їдний комплекс гіркокаштана підсилює дію есціна в 5 разів. Зелений чай (Camellia sinensis) – багатий біологічно активними речовинами, містить ал-калоїди – кофеїн (1, 5-3,5%) і теофілін, поліфенольні з'єднання – катехіни ( 20-24%), а та-кож флавоноїди. Катехіни, що входять до складу неферментованих листів чаю, володіють Р-вітамінною активністю: підвищують міцність капілярів, зменшують проникність стінок кровоносних судин, сприяють кращому засвоєнню аскорбінової кислоти. Відомий своїми антиоксидантними властивостями, зелений чай вважається одним із найбільш популярних інгредієнтів у сучасній косметології.Рута запашна (Ruta graveolens) – унікальна за своїми властивостями рослина, традицій-но використовується в народній медицині при лікуванні варикозного розширення вен. Мі-стить у складі флавоноїдний глікозид рутин, кумарини, ефірну олію, до складу якої вхо-дить метилсаліцилат, алкалоїди. Найважливіша властивість рути, що проявляється саме завдяки рутину, – це здатність зміцнення венозних стінок, завдяки чому підсилюється їхня резистентність і еластичність, а можливість ушкодження різко знижується.Гепарин натрію – антикоагулянт прямої дії (впливає безпосередньо на фактори зсідання крові), крім того, він блокує біосинтез тромбіна; зменшує агрегацію тромбоцитів, таким чином перешкоджаючи появі та розвитку тромбів.Показання: Рекомендується для зняття втоми й ваги в ногах, як допоміжний засіб при комплексному лікуванні й профілактиці варикозного розширення вен, флебіту кінцівок, тромбофлебіту, хронічній венозної недостатності.Спосіб використання: Невелику кількість гелю-бальзаму рівномірно наносити по ходу вени знизу вгору 3 рази на день. При венозній недостатності втирати в ногу знизу вгору шляхом легкого масажу протягом 3 хвилин 2-3 рази на день. Курс 6-8 тижнів. При необхідності повторити курс через 2-3 тижні.Протипоказання: Підвищена чутливість до компонентів гелю-бальзаму. Увага: не наносити на слизові оболонки, екзематозні поверхні та відкриті виразки. При попаданні в очі промити великою кількістю води. Людям, схильним до шкірних алергій, не рекомендовано використовувати гель-бальзам без консультації з дерматологом   Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820059460619 ВЕНОВИТ ГИНКО БИЛОБА Форма выпуска: Гель-бальзам, 75 мг Рекомендации: • снимает тяжесть, усталость ног • устраняет боль и спазмы ног • предотвращает возникновение тромбов Купить Гель-бальзам Веновит Гинкго билоба можно в интернет-магазине ekomed-shop.com.ua. Описание: ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПРИ ВЕНОЗНОЙ «СЕТКЕ», СОСУДИСТЫХ «ЗВЕЗДОЧКАХ»Состав:Активные вещества: водно-спирто-глицериновые экстракты пиявки медицинской, гинк-го билоба, конского каштана, руты душистой, зелёного чая, рутин, гепарин натрия, мен-тол, эфирные масла: розмарина, сосны. Вспомогательные вещества: вода, акриловый загуститель, аллантоин, ПЭГ-40 гидроге-незированнного касторового масла, консервант, триэтаноламин.Целебные свойства основных компонентов геля-бальзама:Пиявка медицинская – одним из первых веществ, открытых в слюнных железах пиявки, оказался гирудин – вещество, подавляющее процессы свертывания крови. Потом были открыты другие антиосадительные факторы, такие как фермент дестабилаза, ингибиторы плазмина, калекриина плазмы и ряд других. Изучены факторы диффузии – ферменты гиа-луронидаза, колагеназа, факторы, ингибирующие медиаторы боли – кининазі, антисклеро-тические факторы – фермент холестеринестераза. Изучаются вновь открытые вещества. Таким образом, пиявка является маленькой "фабрикой" по производству биологически активных веществ. Результатом действия биологически активных веществ на живой орга-низм являются:- нормализация и улучшение капиллярного кровообращения; - выраженный противовоспалительный эффект; - адаптогенный и антистрессовый эффект; - имумностимуляция и иммуномоделирование; - обезболивание; - антикоагуляция; - антибактериальный эффект; - улучшение внутриклеточного обмена.Гинкго билоба (Ginkgo biloba) – старейшее дерево на планете – реликт с историей свыше 250 млн. лет. При наружном применении препараты гинкго проявляют ангиопротекторное действие, нормализуют проницаемость капилляров, укрепляют сосудистую стенку. Пре-параты гинкго высокоэффективны при функциональных проявлениях хронической веноз-но-лимфатичной недостаточности нижних конечностей, варикозной болезни, посттром-бофлебитичном синдроме, а также геморроидальных кризисах (особенно в сочетании с рутином и витамином С). Гинкго – мощнейший антиоксидант, который улучшает микро-циркуляцию, тонизирует кожу, укрепляет сосуды, имеет противовоспалительное дейст-вие, борется с куперозом, суживает поры.Конский каштан (Aesculus hippocastanum) – укрепляет венозную стенку, снимает вос-паление, разрежает кровь, снижая ее свёртываемость. Основным действующим веществом конского каштана является эсцин – сильнейший на сегодня естественный венотоник. Бо-гатейший флавоноидный комплекс конского каштана усиливает действие эсцина в 5 раз. Зеленый чай (Camellia sinensis) – богатый биологически активными веществами, содер-жит алкалоиды – кофеин (1, 5-3,5%) и теофилин, полифенольные соединения – катехины (20-24%), а также флавоноиды. Катехины, которые входят в состав неферментированных листьев чая, обладают Р-витаминной активностью: повышают прочность капилляров, уменьшают проницаемость стенок кровеносных сосудов, способствуют лучшему усвое-нию аскорбиновой кислоты. Известный своими антиоксидантними свойствами, зеленый чай считается одним из наиболее популярных ингредиентов в современной косметологии.Рута душистая (Ruta graveolens) – уникальное по своим свойствам растение, традицион-но используется в народной медицине при лечении варикозного расширения вен. Содер-жит в составе флавоноидный гликозид рутин, кумарины, эфирное масло, в состав которо-го входит метилсалицилат, алкалоиды. Важнейшее свойство руты, которое обеспечивает-ся именно рутином – это способность укрепления венозных стенок, благодаря чему уси-ливается их резистентность и эластичность, а возможность повреждения резко снижается.Гепарин натрия – антикоагулянт прямого действия (влияет непосредственно на факторы осаждения крови), кроме того, он блокирует биосинтез тромбина; уменьшает агрегацию тромбоцитов, таким образом препятствуя появлению и развитию тромбов.Показания: Рекомендуется для снятия усталости и тяжести в ногах, как вспомогательное средство при комплексном лечении и профилактике варикозного расширения вен, флебита конечно-стей, тромбофлебита, хронической венозной недостаточности.Способ использования: Небольшое количество геля-бальзама равномерно наносить по ходу вены снизу вверх 3 раза в день. При венозной недостаточности втирать в ногу снизу вверх лёгкими масси-рующими движениями в течение 3 минут 2-3 раза в день. Курс 6-8 недель. При необходи-мости повторить курс через 2-3 недели.Противопоказания: Повышенная чувствительность к компонентам геля-бальзама. Внимание: не наносить на слизистые оболочки, экзематозные поверхности и открытые язвы. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Людям, склонным к кожным аллергиям, не рекомендуется использовать гель-бальзам без консультации с дер-матологом. Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820059460619

Гель-бальзам Веновіт Гінгко Білоба Аптека природи 75 мл (Україна)

46 грн.
Артикул: 6817
Вага: 75 г
Купити
Купити в 1 клік

ВЕНОВІТ ГІНКГО БІЛОБА

Форма випуску: Гель-бальзам, 75 мг

Рекомендацii:

• знімає важкість, втому
• усуває біль та спазми ніг
• перешкоджає тромбоутворенню

Купити Гель-бальзам Веновіт Гінгко Білоба можна в інтернет-магазині ekomed-shop.com.ua.

Опис:

ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ПРИ ВЕНОЗНІЙ «СІТЦІ», СУДИННИХ «ЗІРОЧКАХ»

Склад:
Активні речовини: водно-спирто-гліцеринові екстракти п’явки медичної, гінкго білоба, гіркокаштану, рути запашної, зеленого чаю, гепарин натрію, рутин, ментол, ефірні олії: розмарина, сосни.
Допоміжні речовини: вода, акриловий загущувач, алантоїн, ПЕГ-40 гідрогенезованої кас-торової олії, консервант, триетаноламін.

Цілющі властивості основних компонентів гелю-бальзаму:

П’явка медична - одною з перших речовин, відкритих у слинних залозах п'явки, виявився гірудин – речовина, яка діє гнітюче на процеси згортання крові. Потім були відкриті інші антизгортальні фактори, такі як фермент дестабілаза, інгібітори плазміну, калекриїну пла-зми й ряд інших. Вивчено фактори дифузії – ферменти гіалуронідаза, колагеназа, фактори, інгібіруючі медіатори болю – кінінази, антисклеротичні фактори – фермент холестеринес-тераза. Вивчаються знову відкриті речовини. Таким чином, п'явка є маленькою "фабри-кою" по виробництву біологічно активних речовин. Результатом дії біологічно активних речовин на живий організм є:
- нормалізація й поліпшення капілярного кровообігу;
- виражений протизапальний ефект;
- адаптогенний і антистресовий ефект;
- імуностимуляція та імуномодулювання;
- знеболювання;
- антикоагуляція;
- антибактеріальний ефект;
- поліпшення внутрішньоклітинного обміну.

Гінкго білоба (Ginkgo biloba) – найстарiше дерево на планетi – релiкт з iсторiєю понад 250 млн. рокiв. При зовнішньому використанні препарати гінкго виявляють ангіопротек-торну дію, нормалізують проникність капілярів, зміцнюють судинну стінку. Препарати гінкго високоефективні при функціональних проявах хронічної венозно-лімфатичної не-достатності нижніх кінцівок, варикозній хворобі, посттромбофлебитичному синдромі, а також гемороїдальних кризах (особливо в поєднанні з рутином і вітаміном С). Гінкго – наймогутніший антиоксидант, що поліпшує мікроциркуляцію, тонізує шкіру, зміцнює су-дини, має протизапальну дію, бореться з куперозом, звужує пори.

Гіркокаштан (Aesculus hippocastanum) – зміцнює венозну стінку, знімає запалення, розріджує кров, знижуючи її загортальну активність. Основною діючою речовиною гірко-каштана є есцін - найсильніший на сьогодні природний венотонік. Найбагатший флавоно-їдний комплекс гіркокаштана підсилює дію есціна в 5 разів.

Зелений чай (Camellia sinensis) – багатий біологічно активними речовинами, містить ал-калоїди – кофеїн (1, 5-3,5%) і теофілін, поліфенольні з'єднання – катехіни ( 20-24%), а та-кож флавоноїди. Катехіни, що входять до складу неферментованих листів чаю, володіють Р-вітамінною активністю: підвищують міцність капілярів, зменшують проникність стінок кровоносних судин, сприяють кращому засвоєнню аскорбінової кислоти. Відомий своїми антиоксидантними властивостями, зелений чай вважається одним із найбільш популярних інгредієнтів у сучасній косметології.

Рута запашна (Ruta graveolens) – унікальна за своїми властивостями рослина, традицій-но використовується в народній медицині при лікуванні варикозного розширення вен. Мі-стить у складі флавоноїдний глікозид рутин, кумарини, ефірну олію, до складу якої вхо-дить метилсаліцилат, алкалоїди. Найважливіша властивість рути, що проявляється саме завдяки рутину, – це здатність зміцнення венозних стінок, завдяки чому підсилюється їхня резистентність і еластичність, а можливість ушкодження різко знижується.

Гепарин натрію – антикоагулянт прямої дії (впливає безпосередньо на фактори зсідання крові), крім того, він блокує біосинтез тромбіна; зменшує агрегацію тромбоцитів, таким чином перешкоджаючи появі та розвитку тромбів.
Показання:
Рекомендується для зняття втоми й ваги в ногах, як допоміжний засіб при комплексному лікуванні й профілактиці варикозного розширення вен, флебіту кінцівок, тромбофлебіту, хронічній венозної недостатності.
Спосіб використання:
Невелику кількість гелю-бальзаму рівномірно наносити по ходу вени знизу вгору 3 рази на день. При венозній недостатності втирати в ногу знизу вгору шляхом легкого масажу протягом 3 хвилин 2-3 рази на день. Курс 6-8 тижнів. При необхідності повторити курс через 2-3 тижні.
Протипоказання: Підвищена чутливість до компонентів гелю-бальзаму.
Увага: не наносити на слизові оболонки, екзематозні поверхні та відкриті виразки. При попаданні в очі промити великою кількістю води. Людям, схильним до шкірних алергій, не рекомендовано використовувати гель-бальзам без консультації з дерматологом
 
Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820059460619

ВЕНОВИТ ГИНКО БИЛОБА

Форма выпуска: Гель-бальзам, 75 мг

Рекомендации:

• снимает тяжесть, усталость ног
• устраняет боль и спазмы ног
• предотвращает возникновение тромбов

Купить Гель-бальзам Веновит Гинкго билоба можно в интернет-магазине ekomed-shop.com.ua.

Описание:

ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПРИ ВЕНОЗНОЙ «СЕТКЕ», СОСУДИСТЫХ «ЗВЕЗДОЧКАХ»
Состав:
Активные вещества: водно-спирто-глицериновые экстракты пиявки медицинской, гинк-го билоба, конского каштана, руты душистой, зелёного чая, рутин, гепарин натрия, мен-тол, эфирные масла: розмарина, сосны.
Вспомогательные вещества: вода, акриловый загуститель, аллантоин, ПЭГ-40 гидроге-незированнного касторового масла, консервант, триэтаноламин.
Целебные свойства основных компонентов геля-бальзама:
Пиявка медицинская – одним из первых веществ, открытых в слюнных железах пиявки, оказался гирудин – вещество, подавляющее процессы свертывания крови. Потом были открыты другие антиосадительные факторы, такие как фермент дестабилаза, ингибиторы плазмина, калекриина плазмы и ряд других. Изучены факторы диффузии – ферменты гиа-луронидаза, колагеназа, факторы, ингибирующие медиаторы боли – кининазі, антисклеро-тические факторы – фермент холестеринестераза. Изучаются вновь открытые вещества. Таким образом, пиявка является маленькой "фабрикой" по производству биологически активных веществ. Результатом действия биологически активных веществ на живой орга-низм являются:
- нормализация и улучшение капиллярного кровообращения;
- выраженный противовоспалительный эффект;
- адаптогенный и антистрессовый эффект;
- имумностимуляция и иммуномоделирование;
- обезболивание;
- антикоагуляция;
- антибактериальный эффект;
- улучшение внутриклеточного обмена.
Гинкго билоба (Ginkgo biloba) – старейшее дерево на планете – реликт с историей свыше 250 млн. лет. При наружном применении препараты гинкго проявляют ангиопротекторное действие, нормализуют проницаемость капилляров, укрепляют сосудистую стенку. Пре-параты гинкго высокоэффективны при функциональных проявлениях хронической веноз-но-лимфатичной недостаточности нижних конечностей, варикозной болезни, посттром-бофлебитичном синдроме, а также геморроидальных кризисах (особенно в сочетании с рутином и витамином С). Гинкго – мощнейший антиоксидант, который улучшает микро-циркуляцию, тонизирует кожу, укрепляет сосуды, имеет противовоспалительное дейст-вие, борется с куперозом, суживает поры.
Конский каштан (Aesculus hippocastanum) – укрепляет венозную стенку, снимает вос-паление, разрежает кровь, снижая ее свёртываемость. Основным действующим веществом конского каштана является эсцин – сильнейший на сегодня естественный венотоник. Бо-гатейший флавоноидный комплекс конского каштана усиливает действие эсцина в 5 раз.
Зеленый чай (Camellia sinensis) – богатый биологически активными веществами, содер-жит алкалоиды – кофеин (1, 5-3,5%) и теофилин, полифенольные соединения – катехины (20-24%), а также флавоноиды. Катехины, которые входят в состав неферментированных листьев чая, обладают Р-витаминной активностью: повышают прочность капилляров, уменьшают проницаемость стенок кровеносных сосудов, способствуют лучшему усвое-нию аскорбиновой кислоты. Известный своими антиоксидантними свойствами, зеленый чай считается одним из наиболее популярных ингредиентов в современной косметологии.
Рута душистая (Ruta graveolens) – уникальное по своим свойствам растение, традицион-но используется в народной медицине при лечении варикозного расширения вен. Содер-жит в составе флавоноидный гликозид рутин, кумарины, эфирное масло, в состав которо-го входит метилсалицилат, алкалоиды. Важнейшее свойство руты, которое обеспечивает-ся именно рутином – это способность укрепления венозных стенок, благодаря чему уси-ливается их резистентность и эластичность, а возможность повреждения резко снижается.
Гепарин натрия – антикоагулянт прямого действия (влияет непосредственно на факторы осаждения крови), кроме того, он блокирует биосинтез тромбина; уменьшает агрегацию тромбоцитов, таким образом препятствуя появлению и развитию тромбов.
Показания:
Рекомендуется для снятия усталости и тяжести в ногах, как вспомогательное средство при комплексном лечении и профилактике варикозного расширения вен, флебита конечно-стей, тромбофлебита, хронической венозной недостаточности.
Способ использования:
Небольшое количество геля-бальзама равномерно наносить по ходу вены снизу вверх 3 раза в день. При венозной недостаточности втирать в ногу снизу вверх лёгкими масси-рующими движениями в течение 3 минут 2-3 раза в день. Курс 6-8 недель. При необходи-мости повторить курс через 2-3 недели.
Противопоказания:
Повышенная чувствительность к компонентам геля-бальзама.
Внимание: не наносить на слизистые оболочки, экзематозные поверхности и открытые язвы. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Людям, склонным к кожным аллергиям, не рекомендуется использовать гель-бальзам без консультации с дер-матологом.

Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820059460619
Параметри
Форма випускуГель-бальзам у тубі
Об'єм75 мл
ВиробникАптека природи
Країна виробникаУкраїна
Залишити свій відгук про цей товар:
...або задайте запитання


Маєте питання?
Пишіть у Viber


Купити товар в один клік ×
Вхід в особистий кабінет ×
Відновлення паролю ×
Введіть email адресу, як при реєстрації.
Ми вишлемо на неї ссилку для відновлення паролю.
Реєстрація особистого кабінету покупця ×
Замовити зворотний дзвінок ×