У кошику немає товарів. Почніть покупки в нашому каталозі
КЛІТКОВИНА ГАРБУЗА Форма випуску: поршок 150г. Рекомендацii: при гельмінтних інвазії;• для поліпшення обмінних процесів;• як засіб, що виводить токсичні речовини і надлишок холестерину; • при ожирінні; Купити Клітковину гарбуза можна в інтернет-магазині ekomed-shop.com.ua. Опис: Рекомендується: до дієтичного раціону харчування як додаткове джерело клітковини, вітамінів групи В, С, жирних кислот, каротиноїдів, флавоноїдів, мікро - і макро елементів (калія, органічного цинку, заліза, кальцію, фосфору) з метою поліпшення обмінних процесів в організмі. Має протизаппальні, антігельмінтні, проти діабетичні дії. Має здатність адсорбувати і виводити з організму токсичні речовини, надлишок холестерину. Рекомендується при гельмінтних інвазіях і ожирінні.Склад: клітковина гарбуза. Спосіб вкорстання: вживати дорослим по 5 капсул 2 рази в день за 30-40 хв. до їжі. Курс вживання - 30 днів. При необхідності курс повторити 2-3 рази на рік. Протипоказання: підвищена чутливість до окремих компонентам. Застереження: при одночасному вживанні будь-яких лікувальних засобів перед вживанням необхідно проконсультуватися з лікаркою. Клітковина: груба їжа для міцного здоров'я! Для нормальної життєдіяльності людині необхідно отримувати білки, вуглеводи, жири, вітаміни, мікроелементи і клітковину. Клітковина — харчові волокна: • Полісахарид, що дає при повному гідролізі глюкозу; входить до складу більшості рослинних організмів, будучи основою клітинних стінок. Полісахариди необхідні для життєдіяльності тваринних і рослинних організмів. Вони є одним з основних джерел енергії, що утворюється в результаті обміну речовин організму. Вони беруть участь в імунних процесах, забезпечують зчеплення кліток в тканинах, є основною масою органічної речовини в біосфері. • Складова частина рослинної їжі, яка не перетравлюється в організмі, але грає величезну роль в його життєдіяльності. Очищає шлунково-кишковий тракт і підсилює його діяльність, що в результаті надає благотворну дію майже на всі розлади травлення. По своїх видах ділиться на розчинну і нерозчинну клітковину. Дослідження показали, що клітковина є невід'ємною частиною здорового харчування. По-іншому також називають харчовими волокнами. • Рихла багата жиром сполучна тканина; Жирова тканина. У клітковині немає вітамінів, мінералів або інших живильних речовин. Це рослинні волокна, трудноусвояємиє і неперетравлювані. Проте, саме вона гарантує хороше травлення, захищає від ряду захворювань і допомагає безболісно скинути вагу. У чому ж її секрет? Клітковина допомагає запобігти розвитку діабету: вона значно знижує рівень цукру в крові. Також допомагає стежити за станом здоров'я і регулювати меню, якщо діабет вже має місце бути. Клітковина є одним з найдієвіших способів зниження рівня холестерину (харчові волокна сприяють виведенню холестерину з організму, причому «шкідливій» фракції холестерину, що важливе при порушенні жирового обміну, атеросклерозі, гіпертонічній хворобі, ішемічній хворобі серця) і, як наслідок, зменшує ризик появи серцево-судинних захворювань. У людей, що регулярно вживають достатню кількість клітковини, рівень холестерину на 60% нижчий, ніж в тих, хто ігнорує рослинну їжу. Допомагає впоратися з багатьма функціональними і запальними захворюваннями кишечника, а також запобігти їм в майбутньому. Один з найефективніших способів профілактики раку товстої кишки. Клітковина знижує вагу як безпосередньо (зменшує жирову масу), так і побічно (через очищення кишечника і поліпшення травлення). Насіння гарбуза. У народній медицині насіння гарбуза відвіку використовується як глистогінний засіб проти різних стрічкових і круглих глистів. При цьому вона не надає жодної шкідливої дії. Властивості: Клітковина гарбуза володіє протизапальною, антитоксичною, протиалергічною, іммуномодулюючою, протипухлинною, протиглистовою, ранозагоювальною, протинабряклою, жовчогінною, сечогінною, антисклеротичною діями; активізує травлення, нормалізує водно-сольовий обмін; проводить очищення організму на тканинному рівні. Рекомендації: *для відновлення водно-сольової рівноваги; при затримці води в організмі і захворюваннях, що супроводяться набряками; *при різних інвазіях гельмінтів (глистів) і простих; *для профілактики аденом, онкологічних захворювань і туберкульозу; *при мастопатіях, аденомах, фібромах, кистозах; *при запальних і іммуно-запальніх захворюваннях опорно-рухового апарату: подагрі, артритах (у тому числі ревматичного походження), артрозу, остеохондрозу; *при запальних захворюваннях статевої сфери (простатітов, аднекситів, сальпінгітів); *при захворюваннях нирок і сечовивідних доріг (пієлонефритів, гломерулонефрітов, циститів, уретритів); *при жовчокам’яній і сечокам'яній хворобі.Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820069930652 КЛЕТЧАТКА ТЫКВЫ Форма выпуска: порошок 150г. Рекомендации: • при гельминтных инвазии; • для улучшения обменных процессов; • как средство, выводящее токсичные вещества и избыток холестерина; • при ожирении; Купить Клетчатку тыквы можно в интернет-магазине ekomed-shop.com.ua. Описание: Рекомендуется: к диетическому рациону питания как дополнительный источник клетчатки, витаминов группы В, С, жирных кислот, каротиноидов, флавоноидов, микро - и макро элементов (калия, органического цинка, железа, кальция, фосфора) с целью улучшения обменных процессов в организме. Имеет противовоспалительнуе, антигельминтное, против диабетическое действие. Имеет способность адсорбировать и выводить из организма токсичные вещества, излишек холестерина. Рекомендуется при гельминтных инвазиях и ожирении.Состав: клетчатку (шрот или жмых) тыквы.Способ применения: употреблять взрослым по 5 капсул 2 раза в день за 30-40 мин. до приема пищи. Курс потребления 30 дней. При необходимости курс повторить 2-3 раза в год.Противопоказание: повышенная чувствительность к отдельным компонентам.Предостережение: при одновременном применении любых лечебных средств перед употреблением необходимо проконсультироваться с врачом. Клетчатка: грубая пища для крепкого здоровья. Для нормальной жизнедеятельности человеку необходимо получать белки, углеводы, жиры, витамины, микроэлементы и клетчатку.Клетча́тка — пищевые волокна:• Полисахарид, дающий при полном гидролизе глюкозу; входит в состав большинства растительных организмов, являясь основой клеточных стенок. Полисахариды необходимы для жизнедеятельности животных и растительных организмов. Они являются одним из основных источников энергии, образующейся в результате обмена веществ организма. Они принимают участие в иммунных процессах, обеспечивают сцепление клеток в тканях, являются основной массой органического вещества в биосфере.• Составная часть растительной пищи, которая не переваривается в организме, но играет огромную роль в его жизнедеятельности. Очищает желудочно-кишечный тракт и усиливает его деятельность, что в результате оказывает благотворное воздействие почти на все расстройства пищеварения. По своим видам делится на растворимую и нерастворимую клетчатку. Исследования показали, что клетчатка является неотъемлемой частью здорового питания. По-другому также называют пищевыми волокнами.• Рыхлая богатая жиром соединительная ткань; Жировая ткань.В клетчатке нет витаминов, минералов или иных питательных веществ. Это растительные волокна, трудноусвояемые и неперевариваемые. Тем не менее, именно она гарантирует хорошее пищеварение, защищает от ряда заболеваний и помогает безболезненно сбросить вес. В чем же ее секрет? Клетчатка помогает предотвратить развитие диабета: она значительно снижает уровень сахара в крови. Также помогает следить за состоянием здоровья и регулировать меню, если диабет уже имеет место быть.Клетчатка является одним из самых действенных способов снижения уровня холестерина (пищевые волокна способствуют выведению холестерина из организма, причем «вредной» фракции холестерина, что важно при нарушении жирового обмена, атеросклерозе, гипертонической болезни, ишемической болезни сердца) и, как следствие, уменьшает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний. У людей, регулярно употребляющих достаточное количество клетчатки, уровень холестерина на 60% ниже, чем у тех, кто игнорирует растительную пищу. Помогает справиться со многими функциональными и воспалительными заболеваниями кишечника, а также предотвратить их в будущем.Один из самых эффективных способов профилактики рака толстой кишки.Клетчатка снижает вес как напрямую (уменьшает жировую массу), так и косвенно (через очищение кишечника и улучшение пищеварения). Семена тыквы. В народной медицине семена тыквы издавна используются в качестве глистогонного средства против различных ленточных и круглых глистов. При этом она не оказывает никакого вредного действия.Свойства:Клетчатка тыквы обладает противовоспалительным, антитоксическим, противоаллергическим, иммуномодулирующим, противоопухолевым, противоглистным, ранозаживляющим, противоотечным, желчегонным, мочегонным, антисклеротическим действием; активизирует пищеварение, нормализует водно-солевой обмен; проводит очистку организма на тканевом уровне.Рекомендации: *для восстановления водно-солевого равновесия; при задержке воды в организме и заболеваниях, сопровождающихся отеками; *при различных инвазиях гельминтов (глистов) и простейших; *для профилактики аденом, онкологических заболеваний и туберкулеза; *при мастопатиях, аденомах, фибромах, кистозах; *при воспалительных и иммуно-воспалительных заболеваниях опорно-двигательного аппарата: подагре, артритах (в том числе ревматического происхождения), артрозов, остеохондроза; *при воспалительных заболеваниях половой сферы (простатитов, аднекситов, сальпингитов); *при заболеваниях почек и мочевыводящих путей (пиелонефритов, гломерулонефритов, циститов, уретритов). *при желчекаменной и мочекаменной болезни. Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820069930652  

Клітковина гарбуза Аптека природи 150 г (Україна)

17 грн.
Артикул: 6839
Вага: 150 г
Купити

КЛІТКОВИНА ГАРБУЗА

Форма випуску: поршок 150г.

Рекомендацii:

  • при гельмінтних інвазії;
    • для поліпшення обмінних процесів;
    • як засіб, що виводить токсичні речовини і надлишок холестерину;
    • при ожирінні;

Купити Клітковину гарбуза можна в інтернет-магазині ekomed-shop.com.ua.

Опис:

Рекомендується: до дієтичного раціону харчування як додаткове джерело клітковини, вітамінів групи В, С, жирних кислот, каротиноїдів, флавоноїдів, мікро - і макро елементів (калія, органічного цинку, заліза, кальцію, фосфору) з метою поліпшення обмінних процесів в організмі. Має протизаппальні, антігельмінтні, проти діабетичні дії. Має здатність адсорбувати і виводити з організму токсичні речовини, надлишок холестерину. Рекомендується при гельмінтних інвазіях і ожирінні.
Склад: клітковина гарбуза.
Спосіб вкорстання: вживати дорослим по 5 капсул 2 рази в день за 30-40 хв. до їжі. Курс вживання - 30 днів. При необхідності курс повторити 2-3 рази на рік.
Протипоказання: підвищена чутливість до окремих компонентам.
Застереження: при одночасному вживанні будь-яких лікувальних засобів перед вживанням необхідно проконсультуватися з лікаркою.

Клітковина: груба їжа для міцного здоров'я!

Для нормальної життєдіяльності людині необхідно отримувати білки, вуглеводи, жири, вітаміни, мікроелементи і клітковину.
Клітковина — харчові волокна:
• Полісахарид, що дає при повному гідролізі глюкозу; входить до складу більшості рослинних організмів, будучи основою клітинних стінок. Полісахариди необхідні для життєдіяльності тваринних і рослинних організмів. Вони є одним з основних джерел енергії, що утворюється в результаті обміну речовин організму. Вони беруть участь в імунних процесах, забезпечують зчеплення кліток в тканинах, є основною масою органічної речовини в біосфері.
• Складова частина рослинної їжі, яка не перетравлюється в організмі, але грає величезну роль в його життєдіяльності. Очищає шлунково-кишковий тракт і підсилює його діяльність, що в результаті надає благотворну дію майже на всі розлади травлення. По своїх видах ділиться на розчинну і нерозчинну клітковину. Дослідження показали, що клітковина є невід'ємною частиною здорового харчування. По-іншому також називають харчовими волокнами.
• Рихла багата жиром сполучна тканина; Жирова тканина.

У клітковині немає вітамінів, мінералів або інших живильних речовин. Це рослинні волокна, трудноусвояємиє і неперетравлювані. Проте, саме вона гарантує хороше травлення, захищає від ряду захворювань і допомагає безболісно скинути вагу.

У чому ж її секрет?

Клітковина допомагає запобігти розвитку діабету: вона значно знижує рівень цукру в крові. Також допомагає стежити за станом здоров'я і регулювати меню, якщо діабет вже має місце бути.
Клітковина є одним з найдієвіших способів зниження рівня холестерину (харчові волокна сприяють виведенню холестерину з організму, причому «шкідливій» фракції холестерину, що важливе при порушенні жирового обміну, атеросклерозі, гіпертонічній хворобі, ішемічній хворобі серця) і, як наслідок, зменшує ризик появи серцево-судинних захворювань.
У людей, що регулярно вживають достатню кількість клітковини, рівень холестерину на 60% нижчий, ніж в тих, хто ігнорує рослинну їжу. Допомагає впоратися з багатьма функціональними і запальними захворюваннями кишечника, а також запобігти їм в майбутньому.
Один з найефективніших способів профілактики раку товстої кишки.
Клітковина знижує вагу як безпосередньо (зменшує жирову масу), так і побічно (через очищення кишечника і поліпшення травлення).
Насіння гарбуза.
У народній медицині насіння гарбуза відвіку використовується як глистогінний засіб проти різних стрічкових і круглих глистів. При цьому вона не надає жодної шкідливої дії.
Властивості:
Клітковина гарбуза володіє протизапальною, антитоксичною, протиалергічною, іммуномодулюючою, протипухлинною, протиглистовою, ранозагоювальною, протинабряклою, жовчогінною, сечогінною, антисклеротичною діями; активізує травлення, нормалізує водно-сольовий обмін; проводить очищення організму на тканинному рівні.
Рекомендації:
*для відновлення водно-сольової рівноваги; при затримці води в організмі і захворюваннях, що супроводяться набряками;
*при різних інвазіях гельмінтів (глистів) і простих;
*для профілактики аденом, онкологічних захворювань і туберкульозу;
*при мастопатіях, аденомах, фібромах, кистозах;
*при запальних і іммуно-запальніх захворюваннях опорно-рухового апарату: подагрі, артритах (у тому числі ревматичного походження), артрозу, остеохондрозу;
*при запальних захворюваннях статевої сфери (простатітов, аднекситів, сальпінгітів);
*при захворюваннях нирок і сечовивідних доріг (пієлонефритів, гломерулонефрітов, циститів, уретритів);
*при жовчокам’яній і сечокам'яній хворобі.

Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820069930652


КЛЕТЧАТКА ТЫКВЫ

Форма выпуска: порошок 150г.

Рекомендации:

• при гельминтных инвазии;
• для улучшения обменных процессов;
• как средство, выводящее токсичные вещества и избыток холестерина;
• при ожирении;

Купить Клетчатку тыквы можно в интернет-магазине ekomed-shop.com.ua.

Описание:

Рекомендуется: к диетическому рациону питания как дополнительный источник клетчатки, витаминов группы В, С, жирных кислот, каротиноидов, флавоноидов, микро - и макро элементов (калия, органического цинка, железа, кальция, фосфора) с целью улучшения обменных процессов в организме. Имеет противовоспалительнуе, антигельминтное, против диабетическое действие. Имеет способность адсорбировать и выводить из организма токсичные вещества, излишек холестерина. Рекомендуется при гельминтных инвазиях и ожирении.
Состав: клетчатку (шрот или жмых) тыквы.
Способ применения: употреблять взрослым по 5 капсул 2 раза в день за 30-40 мин. до приема пищи. Курс потребления 30 дней. При необходимости курс повторить 2-3 раза в год.
Противопоказание: повышенная чувствительность к отдельным компонентам.
Предостережение: при одновременном применении любых лечебных средств перед употреблением необходимо проконсультироваться с врачом.

Клетчатка: грубая пища для крепкого здоровья.

Для нормальной жизнедеятельности человеку необходимо получать белки, углеводы, жиры, витамины, микроэлементы и клетчатку.
Клетча́тка — пищевые волокна:
• Полисахарид, дающий при полном гидролизе глюкозу; входит в состав большинства растительных организмов, являясь основой клеточных стенок. Полисахариды необходимы для жизнедеятельности животных и растительных организмов. Они являются одним из основных источников энергии, образующейся в результате обмена веществ организма. Они принимают участие в иммунных процессах, обеспечивают сцепление клеток в тканях, являются основной массой органического вещества в биосфере.
• Составная часть растительной пищи, которая не переваривается в организме, но играет огромную роль в его жизнедеятельности. Очищает желудочно-кишечный тракт и усиливает его деятельность, что в результате оказывает благотворное воздействие почти на все расстройства пищеварения. По своим видам делится на растворимую и нерастворимую клетчатку. Исследования показали, что клетчатка является неотъемлемой частью здорового питания. По-другому также называют пищевыми волокнами.
• Рыхлая богатая жиром соединительная ткань; Жировая ткань.
В клетчатке нет витаминов, минералов или иных питательных веществ. Это растительные волокна, трудноусвояемые и неперевариваемые. Тем не менее, именно она гарантирует хорошее пищеварение, защищает от ряда заболеваний и помогает безболезненно сбросить вес.
В чем же ее секрет?
Клетчатка помогает предотвратить развитие диабета: она значительно снижает уровень сахара в крови. Также помогает следить за состоянием здоровья и регулировать меню, если диабет уже имеет место быть.
Клетчатка является одним из самых действенных способов снижения уровня холестерина (пищевые волокна способствуют выведению холестерина из организма, причем «вредной» фракции холестерина, что важно при нарушении жирового обмена, атеросклерозе, гипертонической болезни, ишемической болезни сердца) и, как следствие, уменьшает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний.
У людей, регулярно употребляющих достаточное количество клетчатки, уровень холестерина на 60% ниже, чем у тех, кто игнорирует растительную пищу.
Помогает справиться со многими функциональными и воспалительными заболеваниями кишечника, а также предотвратить их в будущем.
Один из самых эффективных способов профилактики рака толстой кишки.
Клетчатка снижает вес как напрямую (уменьшает жировую массу), так и косвенно (через очищение кишечника и улучшение пищеварения).

Семена тыквы.

В народной медицине семена тыквы издавна используются в качестве глистогонного средства против различных ленточных и круглых глистов. При этом она не оказывает никакого вредного действия.
Свойства:
Клетчатка тыквы обладает противовоспалительным, антитоксическим, противоаллергическим, иммуномодулирующим, противоопухолевым, противоглистным, ранозаживляющим, противоотечным, желчегонным, мочегонным, антисклеротическим действием; активизирует пищеварение, нормализует водно-солевой обмен; проводит очистку организма на тканевом уровне.
Рекомендации:
*для восстановления водно-солевого равновесия; при задержке воды в организме и заболеваниях, сопровождающихся отеками;
*при различных инвазиях гельминтов (глистов) и простейших;
*для профилактики аденом, онкологических заболеваний и туберкулеза;
*при мастопатиях, аденомах, фибромах, кистозах;
*при воспалительных и иммуно-воспалительных заболеваниях опорно-двигательного аппарата: подагре, артритах (в том числе ревматического происхождения), артрозов, остеохондроза;
*при воспалительных заболеваниях половой сферы (простатитов, аднекситов, сальпингитов);
*при заболеваниях почек и мочевыводящих путей (пиелонефритов, гломерулонефритов, циститов, уретритов).
*при желчекаменной и мочекаменной болезни.
Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820069930652
 
Параметри
Форма випускуУпаковка
Об'єм150 г
ВиробникАптека природи
Країна виробникаУкраїна
Залишити свій відгук про цей товар:
...або задайте запитання

 

 НОВИНИ

 

Вхід в особистий кабінет ×
Відновлення паролю ×
Введіть email адресу, як при реєстрації.
Ми вишлемо на неї ссилку для відновлення паролю.
Реєстрація особистого кабінету покупця ×