У кошику немає товарів. Почніть покупки в нашому каталозі
Лютеїн для очей Lutein for the eyes Лютеїн є головним пігментом макули (жовтої плями), області, де найбільше точно фокусуються світлові промені й найкраще сприймаються світлові подразнення. Таким чином, жовта пляма - це ділянка найкращого бачення. Лютеїн являється природною тінню для очей, захищає сітківку від занадто яскравого світла. Згодом, наші очі поступово втрачають лютеїн; це приводить до посилення ушкоджень сітківки сонячним світлом і, надалі, до дегенерації макули. Логічно, що збільшивши вміст лютеїна в їжі (а лютеїн сам не утворюється в організмі, а надходить ззовні), можна зменшити ризик розвитку даної патології. Крім цього, лютеїн здатний захистити від несприятливих впливів кришталик, сповільнюючи розвиток катаракти. Найбільш важливий лютеїн для людей, які піддані підвищеним навантаженням на зір. Це люди, чия професійна діяльність пов'язана з роботою на комп'ютері, яскравим штучним освітленням, водії й ін. Крім того, ризику розвитку патологій зорового апарата піддаються курці, люди старше 40 років, жінки і ясноокі люди. Одержати додаткову кількість лютеїна можна, змінивши раціон харчування, додавши в нього, наприклад, болгарський перець, шпинат або капусту броколі. Однак, для забезпечення добової потреби в лютеїні, треба харчуватися винятково продуктами, що містять достатню кількість лютеїна, що неможливо ні з економічної точки зору, ні з погляду збалансованого харчування. Рекомендацiї: для профілактики захворювань органу зору  для зменшення втоми очей після тривалої роботи за комп’ютером або при штучному освітленні для поліпшення синдромів «сухого ока» та сльозоточивості зміцнення стінок кровоносних судин сітківки ока Склад: екстракт очанки, лютеїн, екстракт кори сосни, вітамін С, вітамін Е. Вміст діючих речовин: екстракт очанки 0,196 г лютеїн 0,070 г екстракт кори сосни 0,054 г вітамін С 0,025 г вітамін Е 0,005 г, 0,350 г Очанка виявляє комплексну профілактичну дію на дегенеративно-дистрофічні процеси слизової оболонки окчей, при будь-якій формі запалень і подразнень, підвищує гостроту зору й регулює роботу кришталика. Завдяки високому вмісту вітаміну А, препарати очанки беруть участь у процесах покрівного дихання й енергетичного обміну, впливають на обмін амінокислот. Лютеїн - каротиноїд із групи ксантофілів, присутній у сітківці ока. Має виражені антиоксидантні властивості, охороняє сітківку ока від яскравого світла, сповільнює формування катаракти. Лютеїн поглинає пагубний для очей ультрафіолет, підвищує гостроту зору. Сосна містить 95% олігомерних проантоцианидолів (ОПЦ), які входять до складу найбільш сильних антиоксидантів. Всі ОПЦ, незалежно від природного джерела (кора сосни, шкірочка й насіння винограду), швидко всмоктуються й ефективно транспортуються до різних ділянок тіла. ОПЦ відновлюють еластичність і міцність стінок капілярів, підсилюють кровообіг. Водорозчинний вітамін С принимає участь в окисно-відновлювальних реакціях, підвищує опірність організму до екстремальних впливів. Підвищує захисні властивості епітелію й стійкість організму до інфекцій. Стимулює синтез фибрилярного колагена, що зміцнює стінки судин і сполучну тканину. Попереджає розвиток надмірної проникності й ламкості кровоносних судин. Жиророзчинний вітамін Е принимає участь в окисно-відновлювальних реакціях, які впливають на стан серцево-судинної й нервової систем. Вітамін Е - основний представник групи антиоксидантних вітамінів. Він сприяє сповільненню процесів окиснення, стимулює м'язову діяльність, перешкоджає окислюванню вітаміну А. Обмежує негативний вплив радіонуклідів, які потрапили в тканини організму. Регулює обмін речовин. Завдяки своїм лікувальним властивостям, фітокомплекс «ЛЮТЕЇН для очей» від ТМ «Аптека природи» позитивно впливає на організм і рекомендується: для зменшення втоми очей після тривалої роботи за комп'ютером або при штучному освітленні для полегшення синдромів «сухого ока» і сльозоточивості позитивно впливає на мікроциркуляцію крові та зміцнення стінок кровоносних судин сітківки ока для підтримки функції зору Форма випуску: 30 капсул в упаковці (3 блістери по 10 капсул), 0,35 г. Дозування й спосіб застосування: дорослим і дітям старше 12 років - по 1 капсулі 3 рази в день під час їжі. Тривалість курсу 3-4 тижні. При необхідності курс повторити 2-3 рази в рік. Не застосовувати після закінчення строку придатності, зазначеного на упаковці. Протипоказання: вагітність і період лактації, підвищена чутливість до окремих компонентів. Не є лікарським засобом. Купити Лютеїн для очей можна в інтернет-магазині ekomed-shop.com.ua. Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820069930355 Лютеин для глаз Лютеин является главным пигментом макулы (желтого пятна), области, где наиболее точно фокусируются световые лучи и лучше всего воспринимаются световые ра здражения. Таким образом, желтое пятно это участок наилучшего видения. Лютеин служит естественной тенью для глаз, защищает сетчатку от слишком яркого света. Со временем, наши глаза постепенно теряют лютеин; это приводит к усилению повреждения сетчатки солнечным светом и, в дальнейшем, к дегенерации макулы. Логично, что увеличив содержание лютеина в пище (а лютеин сам не образовывается в организме, а поступает извне), можно уменьшить риск развития данной патологии у взрослых. Помимо этого, лютеин способен защитить от неблагоприятных воздействий хрусталик, замедляя развитие катаракты. Наиболее важен лютеин для людей, которые подвержены повышенным нагрузкам на зрение. Это люди, чья профессиональная деятельность связана с работой на компьютере, ярким искусственным освещением, водители и др. Кроме того, риску развития патологий зрительного аппарата подвержены курильщики, люди старше 40 лет, женщины и светлоглазые люди. Получить дополнительное количество лютеина можно, изменив рацион питания, добавив в него, например, болгарский перец, шпинат или капусту брокколи. Однако, для обеспечения суточной потребности в лютеине, придется питаться исключительно продуктами, содержащими достаточное количество лютеина, что невозможно ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения сбалансированного питания. Рекомендации: для профилактики заболеваний органа зрения  уменьшает усталость глаз при: работе за компьютером, искусственном освещении, синдромах "сухого глаза" и слезоточивости укрепляет стенки кровеносных сосудов сетчатки глаза Состав: экстракт очанки, лютеин, экстракт коры сосны, витамин С, витамин Е. Содержание действующих веществ: Экстракт очанки 0,196 г Лютеин 0,070 г Экстракт коры сосны 0,054 г Витамин С 0,025 г Витамин Е 0,005   0,350 г Очанка оказывает комплексное профилактическое действие на дегенеративно-дистрофические процессы слизистой оболочки глаза, при любой форме воспалений и раздражений глаз, повышает остроту зрения и регулирует работу хрусталика. Благодаря высокому содержанию витамина А, препараты очанки принимают участие в процессах тканевого дыхания и энергетического обмена, влияют на обмен аминокислот. Лютеин - каротиноид из группы ксантофилов, присутствующий в сетчатке глаза. Имеет выраженные антиоксидантные свойства, предохраняет сетчатку глазу от яркого света, замедляет формирование катаракты. Лютеин поглощает пагубный для глаз ультрафиолет, повышает остроту зрения. Сосна содержит 95% олигомерних проантоцианидолов (ОПЦ), которые входят в состав наиболее сильных антиоксидантов. Все ОПЦ, независимо от естественного источника (кора сосны, кожица и семя винограда), быстро всасываются и эффективно транспортируются к разным участкам тела. ОПЦ восстанавливают эластичность и прочность стенок капилляров, усиливают кровообращение. Водорастворимый витамин Спринимает участие в окислительно-восстановительных реакциях, повышает сопротивляемость организма к экстремальным влияниям. Повышает защитные свойства эпителия и стойкость организма к инфекциям. Стимулирует синтез фибрилярного колагена, который укрепляет стенки сосудов и соединительную ткань. Предупреждает развитие чрезмерной проницаемости и ломкости кровеносных сосудов. Жирорастворимый витамин Е принимает участие в окислительно-восстановительных реакциях, которые влияют на состояние сердечно-сосудистой и нервной систем. Витамин Е - основной представитель группы антиоксидантних витаминов. Он оказывает содействие замедлению процессов окисления, стимулирует мышечную деятельность, препятствует окислению витамина А. Ограничивает отрицательное влияние радионуклидов, которые попали в ткани организма. Регулирует обмен веществ. Благодаря своим лечебным свойствам, фитокомплекс «ЛЮТЕИН для глаз» от ТМ «Аптека природы» положительно влияет на организм и рекомендуется: для снижения усталости глаз после длительной работы на компьютере или при искусственном освещении для облегчения синдромов «сухой глаз» и слезоточивости позитивно влияет на микроциркуляцию крови и укрепление стенок кровеносных сосудов сетчатки глаза для поддержания функции зрения Форма выпуска: 30 капсул в упаковке (3 блистера по 10 капсул), 0,35 г. Дозировка и способ применения:Взрослым и детям старше 12 лет - по 1 капсуле 3 раза в день во время еды. Продолжительность курса 3-4 недели. При необходимости курс повторить 2-3 раза в год. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. Противопоказания: беременность и период лактации, повышенная чувствительность к отдельным компонентам. Купить Лютеин для глаз можно в интернет-магазине ekomed-shop.com.ua. Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820069930355

Лютеїн для очей Аптека природи 30 капсул (Україна)

91 грн.
Артикул: 6849
Немає в наявності

Лютеїн для очей

Lutein for the eyes

Лютеїн є головним пігментом макули (жовтої плями), області, де найбільше точно фокусуються світлові промені й найкраще сприймаються світлові подразнення. Таким чином, жовта пляма - це ділянка найкращого бачення. Лютеїн являється природною тінню для очей, захищає сітківку від занадто яскравого світла. Згодом, наші очі поступово втрачають лютеїн; це приводить до посилення ушкоджень сітківки сонячним світлом і, надалі, до дегенерації макули. Логічно, що збільшивши вміст лютеїна в їжі (а лютеїн сам не утворюється в організмі, а надходить ззовні), можна зменшити ризик розвитку даної патології. Крім цього, лютеїн здатний захистити від несприятливих впливів кришталик, сповільнюючи розвиток катаракти.

Найбільш важливий лютеїн для людей, які піддані підвищеним навантаженням на зір. Це люди, чия професійна діяльність пов'язана з роботою на комп'ютері, яскравим штучним освітленням, водії й ін. Крім того, ризику розвитку патологій зорового апарата піддаються курці, люди старше 40 років, жінки і ясноокі люди.

Одержати додаткову кількість лютеїна можна, змінивши раціон харчування, додавши в нього, наприклад, болгарський перець, шпинат або капусту броколі. Однак, для забезпечення добової потреби в лютеїні, треба харчуватися винятково продуктами, що містять достатню кількість лютеїна, що неможливо ні з економічної точки зору, ні з погляду збалансованого харчування.

Рекомендацiї:

 • для профілактики захворювань органу зору 
 • для зменшення втоми очей після тривалої роботи за комп’ютером або при штучному освітленні
 • для поліпшення синдромів «сухого ока» та сльозоточивості
 • зміцнення стінок кровоносних судин сітківки ока

Склад: екстракт очанки, лютеїн, екстракт кори сосни, вітамін С, вітамін Е.

Вміст діючих речовин:

 • екстракт очанки 0,196 г
 • лютеїн 0,070 г
 • екстракт кори сосни 0,054 г
 • вітамін С 0,025 г
 • вітамін Е 0,005 г, 0,350 г

Очанка виявляє комплексну профілактичну дію на дегенеративно-дистрофічні процеси слизової оболонки окчей, при будь-якій формі запалень і подразнень, підвищує гостроту зору й регулює роботу кришталика. Завдяки високому вмісту вітаміну А, препарати очанки беруть участь у процесах покрівного дихання й енергетичного обміну, впливають на обмін амінокислот.

Лютеїн - каротиноїд із групи ксантофілів, присутній у сітківці ока. Має виражені антиоксидантні властивості, охороняє сітківку ока від яскравого світла, сповільнює формування катаракти. Лютеїн поглинає пагубний для очей ультрафіолет, підвищує гостроту зору.

Сосна містить 95% олігомерних проантоцианидолів (ОПЦ), які входять до складу найбільш сильних антиоксидантів. Всі ОПЦ, незалежно від природного джерела (кора сосни, шкірочка й насіння винограду), швидко всмоктуються й ефективно транспортуються до різних ділянок тіла. ОПЦ відновлюють еластичність і міцність стінок капілярів, підсилюють кровообіг.

Водорозчинний вітамін С принимає участь в окисно-відновлювальних реакціях, підвищує опірність організму до екстремальних впливів. Підвищує захисні властивості епітелію й стійкість організму до інфекцій. Стимулює синтез фибрилярного колагена, що зміцнює стінки судин і сполучну тканину. Попереджає розвиток надмірної проникності й ламкості кровоносних судин.

Жиророзчинний вітамін Е принимає участь в окисно-відновлювальних реакціях, які впливають на стан серцево-судинної й нервової систем. Вітамін Е - основний представник групи антиоксидантних вітамінів. Він сприяє сповільненню процесів окиснення, стимулює м'язову діяльність, перешкоджає окислюванню вітаміну А. Обмежує негативний вплив радіонуклідів, які потрапили в тканини організму. Регулює обмін речовин.

Завдяки своїм лікувальним властивостям, фітокомплекс «ЛЮТЕЇН для очей» від ТМ «Аптека природи» позитивно впливає на організм і рекомендується:

 • для зменшення втоми очей після тривалої роботи за комп'ютером або при штучному освітленні
 • для полегшення синдромів «сухого ока» і сльозоточивості
 • позитивно впливає на мікроциркуляцію крові та зміцнення стінок кровоносних судин сітківки ока
 • для підтримки функції зору

Форма випуску: 30 капсул в упаковці (3 блістери по 10 капсул), 0,35 г.

Дозування й спосіб застосування: дорослим і дітям старше 12 років - по 1 капсулі 3 рази в день під час їжі.

Тривалість курсу 3-4 тижні. При необхідності курс повторити 2-3 рази в рік. Не застосовувати після закінчення строку придатності, зазначеного на упаковці.

Протипоказання: вагітність і період лактації, підвищена чутливість до окремих компонентів.

Не є лікарським засобом.

Купити Лютеїн для очей можна в інтернет-магазині ekomed-shop.com.ua.

Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820069930355


Лютеин для глаз

Лютеин является главным пигментом макулы (желтого пятна), области, где наиболее точно фокусируются световые лучи и лучше всего воспринимаются световые ра здражения. Таким образом, желтое пятно это участок наилучшего видения. Лютеин служит естественной тенью для глаз, защищает сетчатку от слишком яркого света. Со временем, наши глаза постепенно теряют лютеин; это приводит к усилению повреждения сетчатки солнечным светом и, в дальнейшем, к дегенерации макулы. Логично, что увеличив содержание лютеина в пище (а лютеин сам не образовывается в организме, а поступает извне), можно уменьшить риск развития данной патологии у взрослых. Помимо этого, лютеин способен защитить от неблагоприятных воздействий хрусталик, замедляя развитие катаракты.

Наиболее важен лютеин для людей, которые подвержены повышенным нагрузкам на зрение. Это люди, чья профессиональная деятельность связана с работой на компьютере, ярким искусственным освещением, водители и др. Кроме того, риску развития патологий зрительного аппарата подвержены курильщики, люди старше 40 лет, женщины и светлоглазые люди.

Получить дополнительное количество лютеина можно, изменив рацион питания, добавив в него, например, болгарский перец, шпинат или капусту брокколи. Однако, для обеспечения суточной потребности в лютеине, придется питаться исключительно продуктами, содержащими достаточное количество лютеина, что невозможно ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения сбалансированного питания.

Рекомендации:

 • для профилактики заболеваний органа зрения 
 • уменьшает усталость глаз при: работе за компьютером, искусственном освещении, синдромах "сухого глаза" и слезоточивости
 • укрепляет стенки кровеносных сосудов сетчатки глаза

Состав: экстракт очанки, лютеин, экстракт коры сосны, витамин С, витамин Е.

Содержание действующих веществ:

Экстракт очанки 0,196 г
Лютеин 0,070 г
Экстракт коры сосны 0,054 г
Витамин С 0,025 г
Витамин Е 0,005
  0,350 г

Очанка оказывает комплексное профилактическое действие на дегенеративно-дистрофические процессы слизистой оболочки глаза, при любой форме воспалений и раздражений глаз, повышает остроту зрения и регулирует работу хрусталика. Благодаря высокому содержанию витамина А, препараты очанки принимают участие в процессах тканевого дыхания и энергетического обмена, влияют на обмен аминокислот.

Лютеин - каротиноид из группы ксантофилов, присутствующий в сетчатке глаза. Имеет выраженные антиоксидантные свойства, предохраняет сетчатку глазу от яркого света, замедляет формирование катаракты. Лютеин поглощает пагубный для глаз ультрафиолет, повышает остроту зрения.

Сосна содержит 95% олигомерних проантоцианидолов (ОПЦ), которые входят в состав наиболее сильных антиоксидантов. Все ОПЦ, независимо от естественного источника (кора сосны, кожица и семя винограда), быстро всасываются и эффективно транспортируются к разным участкам тела. ОПЦ восстанавливают эластичность и прочность стенок капилляров, усиливают кровообращение.

Водорастворимый витамин Спринимает участие в окислительно-восстановительных реакциях, повышает сопротивляемость организма к экстремальным влияниям. Повышает защитные свойства эпителия и стойкость организма к инфекциям. Стимулирует синтез фибрилярного колагена, который укрепляет стенки сосудов и соединительную ткань. Предупреждает развитие чрезмерной проницаемости и ломкости кровеносных сосудов.

Жирорастворимый витамин Е принимает участие в окислительно-восстановительных реакциях, которые влияют на состояние сердечно-сосудистой и нервной систем. Витамин Е - основной представитель группы антиоксидантних витаминов. Он оказывает содействие замедлению процессов окисления, стимулирует мышечную деятельность, препятствует окислению витамина А. Ограничивает отрицательное влияние радионуклидов, которые попали в ткани организма. Регулирует обмен веществ.

Благодаря своим лечебным свойствам, фитокомплекс «ЛЮТЕИН для глаз» от ТМ «Аптека природы» положительно влияет на организм и рекомендуется:

 • для снижения усталости глаз после длительной работы на компьютере или при искусственном освещении
 • для облегчения синдромов «сухой глаз» и слезоточивости
 • позитивно влияет на микроциркуляцию крови и укрепление стенок кровеносных сосудов сетчатки глаза
 • для поддержания функции зрения

Форма выпуска: 30 капсул в упаковке (3 блистера по 10 капсул), 0,35 г.

Дозировка и способ применения:
Взрослым и детям старше 12 лет - по 1 капсуле 3 раза в день во время еды.

Продолжительность курса 3-4 недели. При необходимости курс повторить 2-3 раза в год. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Противопоказания: беременность и период лактации, повышенная чувствительность к отдельным компонентам.

Купить Лютеин для глаз можно в интернет-магазине ekomed-shop.com.ua.

Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820069930355


Параметри
Форма випускуКапсули
Об'єм30 капсул
ВиробникАптека природи
Країна виробникаУкраїна
Залишити свій відгук про цей товар:
...або задайте запитання
Вхід в особистий кабінет ×
Відновлення паролю ×
Введіть email адресу, як при реєстрації.
Ми вишлемо на неї ссилку для відновлення паролю.
Реєстрація особистого кабінету покупця ×
Замовити зворотний дзвінок ×